تصویری از جدیدترین تابلوی راهنمایی رانندگی

تصویری از جدیدترین تابلوی راهنمایی رانندگیاخبار

به تازگی تصویری از جدید ترین تابلو در راهنمایی رانندگی جمهوری اسلامی ایران توسط علی قناعت منتشر شده است که آن را در ادامه مشاهده می کنید.

مدتی است اوضاع بد اقتصادی در جامعه بیداد می کند. عدم ثبات قیمت ها از یک سو و بیکار شدن افراد از کارشان از سویی درگیر اوضاع نامساعدی را برای جامعه رقم زده است. بسیاری از شرکت ها و کارخانه ها در حال تعدیل نیروهای خود هستند. پروژه های عمرانی هم اغلب با کمبود بودجه مواجه شده اند. در این بین افرادی هستند که با بیکار شدن به نان شب محتاج می شوند. این مسئله به تازگی برای علی قناعت سوژه شده است و وی تصویری کارتونی از وضعیت بد کارگران بیکار در جامعه منتشر کرده است. برای دیدن تصویری از جدیدترین تابلوی راهنمایی رانندگی به صورت طنز ، با نیک صالحی همراه باشید.

عکس طنز جدیدترین تابلوی راهنمایی رانندگی

علی قناعت با انتشار عکس کارتونی در کانال طنز و کارتون نیش خط، به وضعیت نامساعد و بد
کارگران بیکار ، در شرایط اقتصادی امروزه جامعه واکنش نشان داده است.

تصویری از جدیدترین تابلوی راهنمایی رانندگی

بدون شرح …

تابلوی راهنمایی رانندگی

تابلوی راهنمایی رانندگی جدید

خبر آنلاین

تاریخ بروزرسانی : 2019-02-16 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد