آلودگی هوای تهران از آن معضلاتی است که همیشه بوده و هست و انشاالله که نخواهد بود! برخورد مردم با این مساله متفاوت است؛ ببینید: