تصویری از کسی که اولین فیلترینگ را در ایران انجام داد!

تصویری از کسی که اولین فیلترینگ را در ایران انجام داد!اخبار

فیلترینگ در ایران از زمان های گذشته تا کنون وجود داشته است و در زمان های مختلف شکل و نحوه انجام آن فرق می کند. این کار حتی در دوران قاجار نیز انجام می شده است.

یکی از مردان دوران قاجار حسین‌ قلی‌ خان مخبرالدوله بود که اولین فیلترینگ در ایران را انجام داد.
او در سال ۱۲۶۴ قمری در تهران متولد شد و در سال ۱۲۸۴ وارد وزارت پست و تلگراف شد
و بعد از تاج گذاری مظفرالدین شاه وزیر پست و تلگراف شد. او در سال ۱۳۳۵ در ۷۱ سالگی درگذشت.
او برای جلوگیری از ارتباط مشروطه خواهان باهم دستور داد تمامی سیم های تلگراف تهران را قطع کنند.
و این کار را به دلیل اینکه از طرفداران محمدعلی شاه قاجار بود انجام داد.
او از مخالفان صدور فرمان مشروطیت بود.

اولین فیلترینگ در ایران در زمان قاجار

حسین‌قلی‌خان مخبرالدوله، وزیر پست و تلگراف مظفرالدین شاه که برای جلوگیری
از ارتباط مشروطه‌خواهان باهم، تمام سیم‌های تلگراف تهران را قطع کرد.

اولین فیلترینگ در ایران

حسین‌ قلی‌ خان مخبرالدوله وزیر پست و تلگراف قاجار

گذشت ۱۶۰سال از اولین فیلترینگ کشور در زمان قاجار

اولین فیلترینگ در ایران

گذشت ۱۶۰ سال از اولین فیلترینگ در ایران

نامه نیوز

تاریخ بروزرسانی : 2018-06-03 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد