تصویری از وضعیت عجیب اشتغال دختران تحصیل کرده !

تصویری از وضعیت عجیب اشتغال دختران تحصیل کرده !اخبار

تصویری جالب از آمار ارائه شده از طرف معصومه ابتکار درباره وجود دو تا سه برابر دختران تحصیل کرده در مقایسه با پسران تحصیل کردۀ بیکار منتشر شده است.

اوضاع کار در جامعه وضعیت نامساعدی دارد. تعداد جوانان بی کار در حال افزایش است. اکثر جوانان با وجود تحصیل در دانشگاه و داشتن مدارک معتبر از یافتن کاری که مرتبط با رشته و در شان آن ها باشد بی بهره می مانند. به تازگی معصومه ابتکار آماری از وضعیت بیکاری دختران تحصیل کرده ارائه کرده است که نشان می دهد تعداد دختران تحصیل کرده، دو تا سه برابر بیشتر از پسران تحصیل کرده و بیکار است. این موضوع باعث شده سمانه روح الهی این مسئله را به صورت طنز به تصویر بکشد. برای دیدن تصویری از وضعیت عجیب اشتغال دختران تحصیل کرده، با نیک صالحی همراه باشید.

وضعیت نامساعد اشتغال دختران تحصیل کرده

آمار ارائه شده از طرف معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور حسن روحانی در امور زنان و خانواده
درباره وجود دو تا سه برابر دختر تحصیل کرده در مقایسه با پسران تحصیل کرده بیکار، سوژه
کارتونی از سمانه روح الهی در کانال طنز و کارتون «نیش خط» شده است.

وضعیت عجیب اشتغال دختران تحصیل کرده

دختران تحصیل کرده

دختران تحصیل کرده بیکار

خبر آنلاین

تاریخ بروزرسانی : 2019-02-17 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو
جایگزین بوتاکس آمد