روانشناسی https://www.niksalehi.com/new روانشناسی و بهداشت روان Mon, 12 Apr 2021 10:42:20 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.7 شخصیت شناسی از روی نقاشی بچه ها + تصاویر https://www.niksalehi.com/new/شخصیت-شناسی-نقاشی-بچه.html https://www.niksalehi.com/new/شخصیت-شناسی-نقاشی-بچه.html#respond Sun, 11 Apr 2021 11:26:19 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع شخصیت شناسی نقاشی بچه پرداخته ایم.

نوشته شخصیت شناسی از روی نقاشی بچه ها + تصاویر اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/شخصیت-شناسی-نقاشی-بچه.html/feed 0
تمیز هستید یا وسواسی؟ https://www.niksalehi.com/new/تمیز-یا-وسواسی.html https://www.niksalehi.com/new/تمیز-یا-وسواسی.html#respond Thu, 08 Apr 2021 18:48:53 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع تمیز یا وسواسی بودن پرداخته ایم.

نوشته تمیز هستید یا وسواسی؟ اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/تمیز-یا-وسواسی.html/feed 0
چرا ازدواج ناموفق برای خانم ها خطرناک است ؟ https://www.niksalehi.com/new/ازدواج-ناموفق-زن.html https://www.niksalehi.com/new/ازدواج-ناموفق-زن.html#respond Mon, 05 Apr 2021 18:44:46 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع ازدواج ناموفق زن و پیامدهای آن پرداخته ایم.

نوشته چرا ازدواج ناموفق برای خانم ها خطرناک است ؟ اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/ازدواج-ناموفق-زن.html/feed 0
تست بسیار جالب احساسی هستید یا منطقی؟+ عکس https://www.niksalehi.com/new/تست-احساسی-یا-منطقی.html https://www.niksalehi.com/new/تست-احساسی-یا-منطقی.html#respond Sat, 03 Apr 2021 11:28:58 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به ارائه تست احساسی یا منطقی پرداخته ایم.

نوشته تست بسیار جالب احساسی هستید یا منطقی؟+ عکس اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/تست-احساسی-یا-منطقی.html/feed 0
علت قضاوت کردن درباره دیگران چیست و چگونه قضاوت نکنیم؟ https://www.niksalehi.com/new/علت-قضاوت-دیگران.html https://www.niksalehi.com/new/علت-قضاوت-دیگران.html#respond Wed, 31 Mar 2021 07:39:41 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع علت قضاوت دیگران پرداخته ایم.

نوشته علت قضاوت کردن درباره دیگران چیست و چگونه قضاوت نکنیم؟ اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/علت-قضاوت-دیگران.html/feed 0
۵ خصوصیتی که برای موفقیت باید داشته باشید! https://www.niksalehi.com/new/خصوصیت-برای-موفقیت.html https://www.niksalehi.com/new/خصوصیت-برای-موفقیت.html#respond Mon, 29 Mar 2021 07:06:39 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع موفقیت و چندین خصوصیت برای موفقیت پرداخته ایم.

نوشته ۵ خصوصیتی که برای موفقیت باید داشته باشید! اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/خصوصیت-برای-موفقیت.html/feed 0
مزایای گوش دادن به موسیقی و انرژی موسیقی https://www.niksalehi.com/new/مزایای-موسیقی.html https://www.niksalehi.com/new/مزایای-موسیقی.html#respond Sat, 27 Mar 2021 16:48:22 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع مزایای موسیقی پرداخته ایم.

نوشته مزایای گوش دادن به موسیقی و انرژی موسیقی اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/مزایای-موسیقی.html/feed 0
راه پی بردن به عصبی بودن یا نبودن خواستگارتان https://www.niksalehi.com/new/عصبی-بودن-خواستگار.html https://www.niksalehi.com/new/عصبی-بودن-خواستگار.html#respond Tue, 23 Mar 2021 05:31:08 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع عصبی بودن خواستگار پرداخته ایم.

نوشته راه پی بردن به عصبی بودن یا نبودن خواستگارتان اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/عصبی-بودن-خواستگار.html/feed 0
چرا ثروتمندان خسیس اند https://www.niksalehi.com/new/خسیسی-ثروتمندان.html https://www.niksalehi.com/new/خسیسی-ثروتمندان.html#respond Sun, 21 Mar 2021 18:55:17 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع خسیسی ثروتمندان و علت آن پرداخته ایم.

نوشته چرا ثروتمندان خسیس اند اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/خسیسی-ثروتمندان.html/feed 0
از موسیقی درمانی چه میدانید https://www.niksalehi.com/new/موسیقی-درمانی.html https://www.niksalehi.com/new/موسیقی-درمانی.html#respond Wed, 17 Mar 2021 18:00:20 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع موسیقی درمانی پرداخته ایم.

نوشته از موسیقی درمانی چه میدانید اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/موسیقی-درمانی.html/feed 0
هفت خان شناخت دوست https://www.niksalehi.com/new/شناخت-دوست.html https://www.niksalehi.com/new/شناخت-دوست.html#respond Mon, 15 Mar 2021 11:55:58 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع روش های شناخت دوست پرداخته ایم.

نوشته هفت خان شناخت دوست اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/شناخت-دوست.html/feed 0
شیوه های مناسب تربیتی برای خانواده های تک فرزند https://www.niksalehi.com/new/تربیت-تک-فرزند.html https://www.niksalehi.com/new/تربیت-تک-فرزند.html#respond Sat, 13 Mar 2021 17:09:28 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع تربیت تک فرزند و معایب و مزایای آن پرداخته ایم.

نوشته شیوه های مناسب تربیتی برای خانواده های تک فرزند اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/تربیت-تک-فرزند.html/feed 0
دلیل بازی کردن با حلقه ازدواج! https://www.niksalehi.com/new/بازی-کردن-با-حلقه-ازدواج.html https://www.niksalehi.com/new/بازی-کردن-با-حلقه-ازدواج.html#respond Thu, 11 Mar 2021 11:42:00 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع بازی کردن با حلقه ازدواج و علت آن پرداخته ایم.

نوشته دلیل بازی کردن با حلقه ازدواج! اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/بازی-کردن-با-حلقه-ازدواج.html/feed 0
این آدم های دوست داشتنی را با این نشانه ها بشناسید https://www.niksalehi.com/new/آدم-های-دوست-داشتنی.html https://www.niksalehi.com/new/آدم-های-دوست-داشتنی.html#respond Sun, 07 Mar 2021 18:25:49 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع ویژگی های آدم های دوست داشتنی پرداخته ایم.

نوشته این آدم های دوست داشتنی را با این نشانه ها بشناسید اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/آدم-های-دوست-داشتنی.html/feed 0
چگونه با لایف کوچینگ زندگی خود را متحول کنیم؟ https://www.niksalehi.com/new/life-coaching.html https://www.niksalehi.com/new/life-coaching.html#respond Sat, 06 Mar 2021 08:30:54 +0000 https://www.niksalehi.com/new/?p=316289 لایف کوچینگ یکی معروف‌ترین و محبوب‌ترین انواع کوچینگ است که نقش پررنگی در ایجاد تغییر در زندگی افراد داشته و فرد را به شکوفایی حداکثری می‌رساند

نوشته چگونه با لایف کوچینگ زندگی خود را متحول کنیم؟ اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/life-coaching.html/feed 0
رابطه سلامت روان و هنر https://www.niksalehi.com/new/سلامت-روان-و-هنر.html https://www.niksalehi.com/new/سلامت-روان-و-هنر.html#respond Thu, 04 Mar 2021 07:48:18 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع سلامت روان و هنر پرداخته ایم.

نوشته رابطه سلامت روان و هنر اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/سلامت-روان-و-هنر.html/feed 0
راه های بهبود رابطه ی عروس و مادر شوهر https://www.niksalehi.com/new/بهبود-رابطه-عروس-و-مادرشوهر.html https://www.niksalehi.com/new/بهبود-رابطه-عروس-و-مادرشوهر.html#respond Tue, 02 Mar 2021 09:25:50 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به روش های بهبود رابطه عروس و مادرشوهر پرداخته ایمو

نوشته راه های بهبود رابطه ی عروس و مادر شوهر اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/بهبود-رابطه-عروس-و-مادرشوهر.html/feed 0
قبل از خواستگاری رفتن تکلیف‌تان را با این ۶موضوع روشن کنید! https://www.niksalehi.com/new/نکات-مربوط-به-خواستگاری.html https://www.niksalehi.com/new/نکات-مربوط-به-خواستگاری.html#respond Sun, 28 Feb 2021 12:59:58 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع نکات مربوط به خواستگاری پرداخته ایم.

نوشته قبل از خواستگاری رفتن تکلیف‌تان را با این ۶موضوع روشن کنید! اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/نکات-مربوط-به-خواستگاری.html/feed 0
شخصیت شناسی از روی امضا + تصاویر https://www.niksalehi.com/new/شخصیت-شناسی-امضا.html https://www.niksalehi.com/new/شخصیت-شناسی-امضا.html#respond Thu, 25 Feb 2021 18:22:23 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع شخصیت شناسی امضا پرداخته ایم.

نوشته شخصیت شناسی از روی امضا + تصاویر اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/شخصیت-شناسی-امضا.html/feed 0
نسخه امید برای بیماران سرطانی https://www.niksalehi.com/new/نسخه-امید-بیماران-سرطانی.html https://www.niksalehi.com/new/نسخه-امید-بیماران-سرطانی.html#respond Tue, 23 Feb 2021 14:49:56 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع نسخه امید بیماران سرطانی پرداخته ایم.

نوشته نسخه امید برای بیماران سرطانی اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/نسخه-امید-بیماران-سرطانی.html/feed 0
۲۰ توصیه برای حفظ سلامت روانی بیمار تحت شیمی درمانی https://www.niksalehi.com/new/توصیه-برای-شیمی-درمانی.html https://www.niksalehi.com/new/توصیه-برای-شیمی-درمانی.html#respond Sun, 21 Feb 2021 17:44:49 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع توصیه برای شیمی درمانی پرداخته ایم.

نوشته ۲۰ توصیه برای حفظ سلامت روانی بیمار تحت شیمی درمانی اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/توصیه-برای-شیمی-درمانی.html/feed 0
روانشناسی بسیار جالب افراد از روی موها https://www.niksalehi.com/new/روانشناسی-از-روی-مدل-مو.html https://www.niksalehi.com/new/روانشناسی-از-روی-مدل-مو.html#respond Thu, 18 Feb 2021 16:38:44 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع روانشناسی از روی مدل مو پرداخته ایم.

نوشته روانشناسی بسیار جالب افراد از روی موها اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/روانشناسی-از-روی-مدل-مو.html/feed 0
هوش هیجانی و مدیریت رفتار اجتماعی https://www.niksalehi.com/new/مدیریت-رفتار-اجتماعی.html https://www.niksalehi.com/new/مدیریت-رفتار-اجتماعی.html#respond Tue, 16 Feb 2021 18:30:41 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع مدیریت رفتار اجتماعی و هوش هیجانی پرداخته ایم.

نوشته هوش هیجانی و مدیریت رفتار اجتماعی اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/مدیریت-رفتار-اجتماعی.html/feed 0
چه عواملی بر پرورش خلاقیت موثرند؟ https://www.niksalehi.com/new/پرورش-خلاقیت.html https://www.niksalehi.com/new/پرورش-خلاقیت.html#respond Sun, 14 Feb 2021 18:20:46 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع روش های پرورش خلاقیت پرداخته ایم.

نوشته چه عواملی بر پرورش خلاقیت موثرند؟ اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/پرورش-خلاقیت.html/feed 0
۲۰ ویژگی افراد نامناسب برای ازدواج https://www.niksalehi.com/new/افراد-نامناسب-برای-ازدواج.html https://www.niksalehi.com/new/افراد-نامناسب-برای-ازدواج.html#respond Thu, 11 Feb 2021 17:09:09 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع ویژگی های افراد نامناسب برای ازدواج پرداخته ایم.

نوشته ۲۰ ویژگی افراد نامناسب برای ازدواج اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/افراد-نامناسب-برای-ازدواج.html/feed 0
با زبان بدن افراد خود‌شیفته آشنا شوید! https://www.niksalehi.com/new/زبان-بدن-افراد-خودشیفته.html https://www.niksalehi.com/new/زبان-بدن-افراد-خودشیفته.html#respond Tue, 09 Feb 2021 16:36:28 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع زبان بدن افراد خودشیفته پرداخته ایم.

نوشته با زبان بدن افراد خود‌شیفته آشنا شوید! اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/زبان-بدن-افراد-خودشیفته.html/feed 0
روانشناسی تیپ های مختلف شخصیتی-شما جزو کدام گروه هستید https://www.niksalehi.com/new/روانشناسی-تیپ-های-شخصیتی.html https://www.niksalehi.com/new/روانشناسی-تیپ-های-شخصیتی.html#respond Sun, 07 Feb 2021 19:21:07 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع روانشناسی تیپ های شخصیتی پرداخته ایم.

نوشته روانشناسی تیپ های مختلف شخصیتی-شما جزو کدام گروه هستید اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/روانشناسی-تیپ-های-شخصیتی.html/feed 0
مرور خاطرات در روزهای بی خاطره! https://www.niksalehi.com/new/مرور-خاطرات.html https://www.niksalehi.com/new/مرور-خاطرات.html#respond Wed, 03 Feb 2021 18:13:42 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع مرور خاطرات و اثرات آن بر سلامت روانی انسان پرداخته ایم.

نوشته مرور خاطرات در روزهای بی خاطره! اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/مرور-خاطرات.html/feed 0
چگونه عینک بدبینی را برداریم؟! https://www.niksalehi.com/new/برداشتن-عینک-بدبینی.html https://www.niksalehi.com/new/برداشتن-عینک-بدبینی.html#respond Mon, 01 Feb 2021 07:01:43 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع روش های برداشتن عینک بدبینی پرداخته ایم.

نوشته چگونه عینک بدبینی را برداریم؟! اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/برداشتن-عینک-بدبینی.html/feed 0
۵ اشتباهی که مردان پس از طلاق انجام می دهند https://www.niksalehi.com/new/اشتباهات-مردان-بعد-از-طلاق.html https://www.niksalehi.com/new/اشتباهات-مردان-بعد-از-طلاق.html#respond Sat, 30 Jan 2021 18:17:00 +0000 http://www.linkyeadetnare.com در این مطلب به موضوع اشتباهات مردان بعد از طلاق پرداخته ایم.

نوشته ۵ اشتباهی که مردان پس از طلاق انجام می دهند اولین بار در روانشناسی پدیدار شد.

]]>
https://www.niksalehi.com/new/اشتباهات-مردان-بعد-از-طلاق.html/feed 0