باج گیری احساسی | ۱۰ علامت کسی که از شما باج گیری می کند

باج گیری احساسی | ۱۰ علامت کسی که از شما باج گیری می کند روانشناسی

باج گیری و سواستفاده صرفا به رفتارهای فیزیکی ختم نمیش ود بسیاری از انواع باج گیری احساسی است که شاید به راحتی نتوانید متوجه آن ها شوید

۱۰ علامت کسی که می خواهد از شما باج گیری احساسی  کند
باج گیری احساسی کلمه ای سنگین است. خوشبختانه این جنایت به صورت روزمره انجام نمی شود. ولی
متاسفانه باج گیری احساسی بسیار رایج تر است. باج گیری احساسی مفهومی نسبتا ساده است و به معنی
سواستفاه از یک نفر از طریق دستگاری روانی و بازیهای ذهنی است تا او را تحت کنترل قرار دهند.

مشکلی که در این نوع باج خواهی وجود دارد این است که به قدری با ظرافت انجام می شود که شما به
چیزی مشکوک نمی شوید ولی استادان باجگیری قادرند بدون متوجه شدن شما به آرامی و با اطمینان و
زیر پوستی در شما نفوذ کنند به همین دلیل است که باید هشدارهای زیر را جدی بگیرید تا بتوانید حیله های
او را تشخیص دهید.

انواع باج گیری احساسی

۱ . ایجاد احساس گناه

ایجاد احساس گناه یک رفتار بسیار متداول از باج گیران عاطفی است. هدف این است که شما نسبت به حرفی
که گفته اید یا کاری که انجام داده اید احساس بدی پیدا کنید. باجگیران امیدوارند که این امر شما را در خود
فرو برده و احساس همدردی را در شما برانگیزند.

در درجه اول دلسوزی شما را علیه خودتان برمی انگیزد و اگر افراد دیگری حامی او باشند می تواند احساس
شدیدتری را در شما ایجاد کند. سخت ترین نکته در اینجا این است که فرد مقابل نیازی به سرزنش مستقیم
شما ندارد و با روش های غیر مستقیم شما را گناهکار نشان میدهد. اغلب از طریق عباراتی مانند :

اصلا انگار نه انگار که این کار یا آن کار را به خاطر کمک به تو انجام داده ام.

من این همه سختی کشیدم و تو اینگونه رفتار می کنی.

خیلی برایم سخت است ولی شاید چیزی دستگیرم شود.

من  فکر میکردم این کار یک سمبل عالی برای رابطه مان  است ولی اگر تو چنین حسی نداری
می تونم  باهاش کنار بیام.

این کارو کردم چون تو بهم بی توجهی

من با فلانی صحبت کردم . اونا هم با من موافقن و میدونن تو غیر منظقی هستی.

به نظرم تو بهم مدیونی، مگه نه؟

مطمئنی میخوای اینجوری باشی و تو این موقعیت تنهام بذاری؟

۲ . وارونه جلوه دادن واقعیت

باج گیری احساسی

باج گیری احساسی با وارونه جلوه دادن

وارونه جلوه داردن موقعیت ها ، رویدادها یا اظهارات به چیزی که واقعا نبوده . اساسه به این معناست که
باجگیران عاطفی سعی می کنند داستان را به شکلی تغییر دهند تا به بهترین شکل با خواست آن ها مطابقت داشته
باشد حتی گر واقعا اتفاق نیوفتاده باشد این کار می تواند سلامت روانی، تفکر مثبت ، اعتماد به نفس و در نهایت
درک شما را از واقعیت به اشتباه بیاندازد.

این افراد به گونه ای با شما رفتار می کنند که احساس می کنید درست فکر نمی کنید که در دراز مدت برای سلامت
روانی شما بسیار مضر است. عبارات متداول این گونه افراد به شکل زیر است :

تو دیوانه ای ، اصلا اتفاقی که افتاده اینطور نبوده.

راستش ، وقایعی که اتفاق افتاده این شکلی بوده ، مگه یادت نیست؟

حواستو جمع کن، فقط یه شوخی بود.

به نظرم زیادی حساسی.

نسبت به این  موضوع بیش از حد واکنش نشان می دهی.

اصلا چرا این موضوع را پیش کشیدی؟ بیخیالش شو.

من اصلا این حرفا و کارایی که میگی رو نگفتم. حتما خیالاتی شدی.

تو همیشه نتیجه گیری هات اشتباهه.

اینقدر ترسو نباش.

به نظم روانشناس لازمی.

اگر گوش داده بودی یا توجه میکرد، میدونستی که …

زیادی جدی گرفتی، اینقدرها هم مهم نبود.

اگر طرف مقابل حرفهایی میزند یا توصیف هایی می کند که با چیزی که به یاد دارید متفاوت است به احتمال
زیاد در حال وارونه سازی وقایع است.

۳ . لطف سرمایه گذاری

برخی از باج خواهان احساسی لطفی را در حق شما انجام می دهد که در آینده مطابق میل آن ها رفتار کنید.
ممکن است کاری در حقتان انجام دهند یا هدیه ای به شما بدهند که از نظر شما بسیار زیاد است و با دلالت
بر این که اولین بار لطفی به شما کرده اند شما هر موقع که نیاز داشته باشند باید لطفشان را جبران کنید.
یا از لطفی که در قدیم برای شما انجام داده اند استفاده می کنند و شما را متقاعد می کنند که باید لطفشان را
در حال حاضر جبران کنید.

۴ . ایفا کردن نقش حامی

بسیاری از باج گیران عاطفی نقش محافظ را ایفا میکنند چون میتوانند تحت این پوشش هر کاری که خواستند
انجام دهند. این افراد معمولا کنترل کننده هستند و ادعای خیرخواهی دارند. آن ها ممکن است جملاتی نظیر
این موارد به کار بگیرند :

من همه این ها را برای شم انجام می دهم.

من فقط دنبال شما هستم.

من به تو اهمیت می دهم برای همین است که این کارها را انجام میدهم.

قدر این همه کاری که برایت میکنم را نمیدانی؟

من قلبا به تو توجه می کنم.

در درجه اول آن  ها از توجه کردن به عنوان ابزاری برای کنترل اطرافیان خود استفاده می کنند
این افراد از اعمال مثبت برای کنترل هر چه بیشتر طرف مقابل استفاده می کنند. یادآوری این نکته مهم است
که مهربانی هر کسی نسبت به شما باعث نمی شود که مدیون او باشید. شما به هیچ وجه ملزم به انجام کاری
که دوست ندارید، نیستید فقط به این دلیل که  فرد دیگری از شما می خواهد به ویژه اگر نیت مخفی ای پشت
ان باشد.

۵ . تنبیه در مقابل رفتاری که دوست ندارد

روش های سالم برای بدست آوردن وقت و مکانی برای بررسی اختلاف وجود دارد. تنبیه یکی از آن ها نیست.
یک باج گیر احساسی کاری میکند شما به صورت غیر مستفیم خودتان را مقصر دانسته و خودتان را مستحق عواقب
کاری که انجام داده اید دانسته و متحمل ناراحتی شوید.

ساعت ها نادیده گرفتن شما

روزها سرد برخورد کردن با شما

تلاش برای ایجاد احساس اضطراب، حسادت یا عصبانیت

امتناع از دانستن غم و احساسات شما

امتناع از گرفتن اطلاعات از شما به منظور کوچک کردن و توهین کردن به شما

شاید این کارها ناچیز به نظر برسند اما به آرامی به شما تلقین میکند که دعوا، اختلاف نظر یا مشکلات
دیگر منجر به مجازات خواهد شد و باعث می شود احساس بدتری داشت باشید و احتمالا سعی می کنید برای
رهایی از این مجازات ها مطابق میل او رفتار کنید.

۶ . اشاره به آسیب رساندن به خود

یک باج گیری احساسی به جای این که تهدید کند به دیگران آسیب می رساند ممکن است تهدید کند به خود
آسیب می زند. آن ها شما را می ترسانند تا خودتان را مقصر بدانید. آنها ممکن است چنین حرفهایی بزنند

اگر این کار را نکنی به خودم آسیب می زنم.

اگر به من کمک نکنی زندگی ام را پایان می دهم.

اگر بروی خودکشی می کنم.

اگر فردا از خواب بیدار نشدم بدان به خاطر کارهای توست

اگر قرار باشد این کارها را به تنهایی انجام دهم به احتمال زیاد زخمهای جدیدی خواهم داشت

باج گیران عاطفی بر این باورند که این تهدیدها می تواند به آن ها کمک کند کنترل شما را بدست آورند.
تهدیدهای غیر جدی تری هم وجود دارد که به آسیب رساندن جسمی اشاره ای نمیکنند اما همچنان باج خواهی
عاطفی قلمداد می شود. از جمله :

اگر این کار را برایم انجام ندهی واقعا ناراحت خواهم شد.

اگر در این زمینه به من کمک نکنی از تو ناراضی می شوم.

اگر کاری که خواسته ام را نکنی تا صبح گریه می کنم.

من فکر میکردم به من اهمیت می دهی ولی من در این رابطه یک طرفه بیشتر از چیزی که فکرش را می کردم
آسیب دیده ام.

تو میخواهی شب من را خراب کنی.

۷ . باج گیری احساسی با رفتار محاسبه گر

باج گیری احساسی

باج گیری احساسی با رفتار محاسبه گر

یک باج خواه عاطفی اغلب محاسبه گر است زیرا به این ترتیب بهتر می تواند با شواهد واقعی و آماری شما
را کنترل کند. اعداد دروغ نمی گویند اما یک دوستی یا رابطه سالم قرار نیست شامل قوانین تقسیم بندی کامل
۵۰/۵۰ باشد. یک باجگیر ممکن است رفتارهای حسابگرانه زیر را انجام دهد:

آن ها کارهایی را برای شما انجام می دهند تا بتوانند چیزی بدست آورند.

بهترین امتیاز برای کارهایی که برای هم انجام داده اید

همیشه از شما انتظار دارد زمانی که برای شما هزینه کرده است را جبران کنید

آن ها از رفتار مثبت گذشته به عنوان اثبات این که شما مدیون او هستید استفاده میکند.

۸ . سرزنش کردن

باج گیران عاطفی هرگز نمی خواهند اشتباه کنند. آن ها همیشه راهی برای تغییر سرزنش شدن به سمت شما
و امتناع از مسئولیت پذیری پیدا می کنند. عبارات متداول عبارتند از :

ببین منو مجبور به چه کاری کردی!

امکان نداشت از آن خبر داشت باشم.

باید واضح تر حرف میزدی.

چون تو آن کار را انجام دادی منم این کار را انجام دادم.

تقصیر من نیست.

تو باید جلوی من را می گرفتی.

۹ . تهدید کردن

باج گیران معمولا تهدید می کنند تا آنچه را می خواهند بدست آورند. آن ها به این روش رفتار می کنند تا
بتوانند اوضاع را کنترل کنند. در واقع شما یا باید از آن ها اطاعت کنید یا با خشمشان مواجه شوید. در این جا
برخی از تهدید های متداول توسط باجگیران عاطفی را می خوانید.

باج گیری احساسی تهدید علیه خودشان

ما قبلا در مورد این موضوع صبحت کرده ایم ولی در اینجا دوباره تکرار می کنید. یک باج گیر عاطفی شمارا به
مجروح کردن خود تهدید می کند تا احساس گناه کنید و هر کاری انجام دهید تا مقصر چنین رویدادی نباشید.

تهدید علیه چیزی که به آن اهمیت می دهید

یک باجگیر عاطفی ممکن است تهدید کند وسایل شما یا شکسته یا به افرادی که دوستشان دارید صدمه بزند تا
فرصت شما را برای انجام کاری از بین ببرد. این ها همه نشانه های خطرناک پرخاشگری است که نباید به
راحتی از آن ها گذشت.

باج گیری احساسی تهدید علیه شما

اگر کسی شما را تهدید کند مسئله جدی است و باید به پلیش گزارش دهید یا شب را با افرادی که اعتماد دارید
سپری نمایید. برخی افراد با نگاهی مثبت به این تهدیدها می نگرند ولی سواستفاده های جسمی با سواستفاده های
عاطفی آغاز می شوند و باید در مقابلشان از خود محافظت کنید.

۱۰ . تکرار شرمنده کردن شما

درست است که خیلی افراد در مورد نقص های شخصی صادقانه صحبت میکنند اما تکرار آزار دهنده
هر گونه خطای جزئی اصلا سالم نیست. کسی که می خواهد از شما باج گیری کند ممکن است این کار را
را انجام دهد تا عزت نفس شما را پایین بیاورد تا بتواند شما را در حالت مصالحه قرار دهد.

این رفتار می تواند باعث شود به خود شک کنید یا حتی دچار ترس و اضطراب شوید. شما ممکن است
به هر کاری که انجام می دهید شک کنید چون تصور می کنید او تنها کسی است که با شما صادقانه
رفتار می کند. این باعث می شود شما بیش از آنچه لیاقت دارد به او اعتماد کنید و ممکن است احساس کنید که
هیچ کس دیگری نمی تواند شما را مثل او درک کند و گرفتار او می شوید.

منبع : powerofpositivity

تهیه و ترجمه گروه روانشناسی نیک صالحی

اختصاصی نیک صالحی

بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
تاریخ بروزرسانی : 2020-02-26 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :