چگونگی برخورد با شوهران خسیس

چگونگی برخورد با شوهران خسیس روانشناسی

وقتی ازدواج میکنید و متوجه میشوید همسرتان خسیس است چگونه باید با او برخورد کنید؟ ما به شما خواهیم گفت..

زندگی کردن با افراد خسیس بسیار سخت است و اجازه نمیدهند از زندگی لذت برد. بعد از تشکیل خانواده خسیس بودن یکی از طرفین برای دیگری دشوار است در ادامه نحوه برخورد با شوهران خسیس بخوانید..

نحوه برخورد با شوهران خسیس

داشتن همسری خسیس سئوال: وقتی با شوهرم به خرید می روم تا چند روز بعد دعوا داریم، می گوید از خرید کردن خوشش نمی آید، برای هر کالایی حاضر به پرداخت پول نیست و مدام غر می زند که خرید این کالاها برای زندگی ضروری نیست در صورتی که احساس می کنم مشکل او خسیس بودن است، نه غیرضروری بودن کالاهای خریداری شده.

همین که قرار می شود برای خرید کردن از خانه بیرون برود، اعصاب خردی هایش شروع می شود.انگار علاقه ای برای خرید وسایل مورد نیاز خانه ندارد.بیشتر از همه خودش را اذیت می کند و مدام با خودش غر می زند.

وقتی دستش را در جیبش می کند تا پولی را به همسر یا فرزندانش برای خرج های شان بدهد، صد بار به آن ها می گوید که چه قدر خرج های تان زیاد شده است. دائم تذکر می دهد که مراقب باشید به هر چیزی پول الکی ندهید. دست آخر هم بعد از خریدن وسیله ای برای خانه یا دادن پول به یکی از اعضای خانواده، چند ساعتی با هیچ فردی صحبت نمی کند تا به قول خودش، اعصابش آرام شود.

راهنمای برخورد با شوهران خسیس

برای رفتار با شوهرانی که بار اقتصادی خانواده بر دوش آن هاست ولی اصلاً خرج کردن به مذاق شان خوش نمی آید، توصیه می شود این مطلب رابخوانید

حفظ افراطی پول برای آرامش روانی حالت اول: اگر بین شما و همسرتان رابطه عاطفی و محبت قلبی برقرار است و در دیگر امور زندگی با هم تفاهم دارید و فقط خساست او شما را آزار می دهد باید توجه داشته باشید که خساست یک مشکل روان شناختی است و ریشه در ناامنی درونی افراد دارد. هر فردی در زندگی به هویتی برای خود نیاز دارد. برای بعضی از افراد پول و دارایی تکیه گاه هویتی به حساب می آید و چنانچه آن را از دست بدهند، دچار احساس ناامنی و اضطراب خواهند شد.

به همین دلیل خرج کردن پول برای آن ها به معنای از دست دادن هویت و ابتلا به نیستی است.این اشخاص با جمع کردن و حفظ افراطی و بیمار گونه پول در اصل سعی دارند امنیت و آرامش روانی خود را حفظ کننداز دست دادن احترام برای این عده پول و دارایی ملاک شأن و منزلت است. به خصوص در جامعه ای که ثروت یکی از مهم ترین ملاک های ارزش گذاری اجتماعی افراد محسوب شود. این سخن به این معناست که پول بیشتر برای فرد مساوی با منزلت و احترام بیشتر است؛ بنابراین کسی که دچار این مشکل روان شناختی است پول خرج کردن برایش به معنای از دست رفتن احترام و ارزشمندی است.

برخورد با شوهران خسیس

برخورد با شوهران خسیس

نکته مهمی که در این جا باید به آن توجه کرد این است که همسرتان به احتمال زیاد نسبت به شما بی توجه نیست بلکه از یک ضعف شخصیتی رنج می برد و اشتباه است که انتظار داشته باشید به این راحتی امنیت، هویت و احترام خواهی خود را کنار بگذارد و ملاک ارزشمندی خود یعنی پولش را دائم خرج کند. در این باره هر قدر تلاش کنید به نتیجه دلخواه نخواهید رسید و تنها عایدی شما دعوا، ناکامی، فاصله وخستگی خواهد بود.

راهکارهایی برای رفتار با همسر خسیس در رفتار با همسر خسیس، اول از همه نباید فراموش کنیم که حل مشکل خساست همسر کار ساده ای نیست بنابراین فقط باید تلاش کنیم تا رفتار او را تعدیل کنیم.

امیدواریم با این راهکارها بتوانید بیشتر با همسر خسیس تان مدارا کنید:
* طبیعت افراد خسیس را باور کنید و بپذیریدکه به بیماری خساست دچارهستند.
این باور باعث می شود تا رفتارهای آن ها برایتان قابل تحمل باشد.

چگونه افراد خسیس را قبل از ازدواج تشخیص دهیم؟

* بعضی افراد مبتلا به خساست، تلاش می کنند تا این صفت نامناسب را اصلاح کنند.
در این صورت با درک مشکل شان باید به آن ها کمک کنیم.
نباید این افراد را مسخره کنیم یا دائم از آن ها ایراد بگیریم.
بلکه باید کنارشان باشیم تا با کمک هم به تدریج بر مشکل غلبه کنیم.

* پیش از خرید هر وسیله ای برای منزل با همسرتان مشورت کنید.
با وجود اختلاف نظر، مشورت کردن ضروری است تا پس از خرید با لجبازی او روبه رو نشویم.
به این ترتیب، مانع از بروز جنجال می شویم.

* زمانی که از رفتار همسرتان غمگین و عصبانی می شوید، ناراحتی تان را ابراز کنید،
البته نه با دعوا و جنجال بلکه به او توضیح دهید که از رفتارهای او ناراحت می شوید و خجالت می کشید.
این توضیح و ابراز ناراحتی ما به شکل منطقی، تلنگری برای تجدیدنظر در رفتارهای نامناسب اوست.

* افراد خسیس با وجودی که ممکن است سلیقه خوبی داشته باشند اما برای خرید هر چیزی، ابتدا به مبلغ آن توجه می کنند؛
بنابراین به جای دلخور شدن یا مسخره کردن همسرتان، از او تشکر کنید.

برخورد با شوهران خسیس

برخورد با شوهران خسیس

همین که او هزینه ای را بابت خرید چیزی پرداخت کرده، کافی است.
تشکر شما نوعی تشویق برای تکرار این رفتارهای مثبت و از بین رفتن برخی مشکلات رفتاری همسرتان است
نرسیدن به بلوغ عاطفی مانع موفقیت در زندگی حالت دوم: اگر ارتباط شما و همسرتان در دیگر زمینه های زندگی نیز نامناسب و تیره است،
این می تواند نشانه ای از وجود مشکلات وسیع تر در رابطه شما با همسرتان باشد
و اختلاف شما عمیق تر از چیزی است که در سوال تان مطرح کرده اید.

در چنین مواردی همه اعضای خانواده به بررسی همه جانبه و تغییر در روابط خود نیاز دارند
تا با تعیین مجدد جایگاه و مسئولیت های هر فرد مرزهای جدیدی در خانواده شکل گیرد.
چرا که اگر یکی از زوجین رشد عاطفی لازم را کسب نکرده
و به بلوغ و پختگی لازم دست نیافتهباشد، در زندگی مشترک موفق نخواهد بود.

اگر همسرتان از قبول مسئولیت های خود در زندگی مشترک طفره می رود
و خشم حاصل از اختلافات در دیگر موارد زندگی تان را به این صورت بروز می دهد بهتر است به ریشه یابی مشکل او بپردازید.

روش هایی برای برخورد با شوهران خسیس

اگر صاحب فرزند هستید می توانید به همراه آن ها با طلب کردن خواسته ها البته با محبت و تشویق،
او را وادار کنید جایگاه و مسئولیت خود را در خانواده پیدا کند
و با ایجاد فضای مناسب برای گفت وگو همراه با ابراز صحیح عواطف به یکدیگر کمک کنید
و اجازه ندهید که هیجانات سرکوب شده، زندگی تان را تخریب کند.

خرج کردن پول؛ معیار علاقه مندی به همسر! اجازه دهید یک فرض دیگر را نیز بررسی کنیم.
چنانچه همسرتان در حد توان و عرف نیازهای مالی شما را تأمین می کند
ولی شما باز هم ناراضی هستید، آنگاه مشکل به شما برمی گردد.

شاید ملاک شما برای علاقه مندی و توجه همسرتان نسبت به شما، میزان پول خرج کردن اوست.
در این صورت شما نیز گرفتار سیستمی هستید که ارزش آدم ها را با پول تعریف می کند
و می خواهید با طلب بیشتر پول در واقع توجه و احترام بیشتری طلب کنید.

به هر حال تمام آن چه درباره شما و همسرتان گفته شد فرض هایی است
که باید با دریافت اطلاعات بیشتر مورد بررسی دقیق تری قرار بگیرد
و من پیشنهاد می کنم به همراه همسرتان به یک مشاور مجرب خانواده مراجعه کنید.

در نهایت یادآور می شوم که در هر رابطه ای، هر ۲ نفر سهیم هستند
و با رفتارهای شان خواسته یا ناخواسته به تداوم یا فروپاشی آن کمک می کنند.

برخورد با شوهران خسیس

برخورد با شوهران خسیس

افراد خسیس چه مشکل روان ‌پزشکی‌ ای ممکن است داشته باشند؟

بسیاری از آنان در طبقه‌ بندی‌ های تشخیصی روان‌ پزشکی جزو مبتلایان به ” اختلال شخصیت وسواسی – اجباری ” قرار می‌ گیرند.
در عین حال، فردی با شخصیت به‌ هنجار هم ممکن است برخی از صفات این نا به سامانی شخصیتی از جمله امساک و خست را داشته باشد.

نکته ی مهم آن است که فرد می‌ تواند دچار نا به‌ سامانی شخصیتی وسواسی – اجباری باشد،
بدون آن که کمترین اثری از خست و امساک و حتی صرفه‌ جویی در او باشد.

خوب است ۳ عادتی که نشانه خسیس بودن هستند بدانید

برای پس‌انداز کردن پاداش در نظر نمی‌گیرید

پس‌انداز شما باید یک هدف نهایی در کوتاه‌مدت و بلندمدت داشته باشد.

شما باید در بلندمدت و پس از اینکه مبلغ مورد نظر را پس‌انداز کردید، پاسخی برای این سوال داشته باشید: «چرا این پول را پس‌انداز کردم.»

همچنین در کوتاه‌مدت پاداشی نظیر یک سفر، یک شام در رستوران، کتاب یا هر چیز دیگری که دوست دارید برای خود در نظر بگیرید

برخورد با شوهران خسیس

برخورد با شوهران خسیس

برای هزینه‌های کوچک نگران هستید

اگر بیش از آنچه که نیاز دارید در بانک پول پس‌انداز کرده‌اید
اما برای هر خرید کوچک و بی‌اهمیت باید فکر کنید و مدت‌ها حساب‌ و کتاب کنید، یعنی به پس‌انداز وسواس‌گونه دچارید.

خیلی خوب است که برای هزینه‌هایمان وقت صرف کنیم اما هزینه‌های کوچک نباید ما را دچار اضطراب و نگرانی کنند.

تنها هستید و با دوستان خود به اندازه کافی وقت صرف نمی‌کنید

اگر ترجیح می‌دهید به جای آنکه ۲۰ هزار تومان هزینه کنید و شام را با دوستان خود در رستوران صرف کنید،
در خانه بمانید، تنها خواهید شد و فرصت‌های بسیاری را از دست می‌دهید.

پس از مدتی متوجه می‌شوید که دیگر دوستانتان برای بیرون رفتن به شما پیشنهادی نمی‌دهند.

پس‌انداز ضروری است اما در عین حال باید از زندگی لذت ببریم.

میگنا , پارس ناز , ایران کوک

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2018-05-01 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :