۱۳ویژگی آدم های نرمال

۱۳ویژگی آدم های نرمال روانشناسی

انسانی که تحت شراط مختلف زندگی از خود رفتار معقول و منطقی از خود بروز دهد را می توان آن فرد را در زمره انسال نرمال قرار داد در این مطلب ما سعی کرده ایم تمام ویژکی های یک فرد نرمال را برای شما تشریح دهیم

یک انسان نرمال و اجتماعی یکسری خصوصیات اخلاقی دارد که استاندارد و معقول است و تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نمی گیرد
و ذهنیتی دارد که تصمیمات درست و منطقی می گیرد .یک انسان نرمال انسانی معقول است  که تحت شرایط های مختلف زندگی
خود را حفظ می کند و منطقی تصمیم میگیرد . در این مطلب از نیک صالحی ویژگی آدم های نرمال را مورد بررسی قرار خواهیم داد
و از روابط اجتماعی سالم و منطقی آن با دیگران سخن خواهیم گفت

ویژگی آدم های نرمال چیست؟

ویژگی آدم های نرمال:یعنی ایمان به خداوند، ایمان به ارزش‌ها، ایمان به مقدسات
تعریف شده که بخشی از آن به مقدسات و ارزش‌های متعالی برمی‌گردد
و بخشی از آن نیز به اخلاق و صفات خوب متعالی مانند توکل، امید و…
مربوط می‌شود و فرد نرمال چنین اخلاقی دارد و به آنها تمسک می‌جوید.

۱٫بخشندگی و دست و دلبازبودن:

فرد نرمال، فقط دریافت‌کننده محبت نیست و خود نیز به دیگران مهر می‌ورزد،
بنابراین فردی که همنوعش برایش مهم نیست و روابط عاطفی‌اش با فرزند،
همسر، دوست، خواهر و برادر و… کند ویژگی آدم های نرمال است
یا ضعیف است یا برعکس آنقدر روابط عاطفی‌اش بیش از حد می‌شود که به وابستگی می‌انجامد نرمال نیست.

۲٫داشتن هوش اجتماعی:

فرد نرمال باید هوش اجتماعی داشته باشد تا بتواند به دنبال فعالیت‌های شغلی
و عملکردی برای بروز و ایجاد یک فعالیت مولد باشد. فعالیت‌های غیرمولد و
بی‌فایده و بی‌ارزش، مانند بسیاری از فعالیت‌هایی که در جهت خلاف است
یا انجام آنها فایده‌ای برای فرد یا افراد جامعه ندارد، فعالیت غیرمولد شناخته می‌شود.

ویژگی آدم های نرمال

فرد نرمال باید هوش اجتماعی داشته باشد

 

۳٫قدرت حل مساله:

فردی که قدرت حل مساله دارد، در برابر مشکلات تسلیم نمی‌شود و سعی می‌کند
برای مشکلات خود راه‌حل پیدا کند. طبیعی است برای رسیدن به این هدف باید واقعیت‌های
موجود را درک کرد. افرادی که از این درک عاجزند و تفکرات سحرآمیز دارند،
به رمل و اسطرلاب، جادو و سحر و دعانویسی و کف‌بینی و موضوعات خرافی می‌پردازند
، قدرت حل مساله ندارند زیرا نمی‌توانند واقعیت‌های موجود را قبول کنند.
نکته قابل توجه اینکه حتی در حل مساله، تکرار مکررات هم طبیعی نیست
بلکه فرد باید برای حل مشکلاتش ابداع و تنوع در تصمیم‌گیری داشته باشد.

ویژگی های یک انسان نرمال و اجتماعی چیست؟

۴٫گذشت، بخشندگی و مروت:

فرد نرمال باید گذشت و بخشش داشته باشد و سخت و غیرقابل انعطاف نباشد
و در عین حال بتواند خشم خود را بروز دهد. فردی که مدام خشمش را فرومی‌خورد
و جرات ابراز احساسات خود را ندارد، نرمال نیست. البته بروز خشم باید بدون صدمه
و اهانت به خود و دیگران باشد و فرد نباید ذره‌ای به شخصیت خود یا دیگران لطمه بزند.

۵٫قدرت مقابله با استرس:

واقعیت این است که ما در فضایی از استرس و اضطراب به سر می‌بریم.
فرد نرمال باید بتواند با این استرس‌ها مقابله یا از مکانیسم‌های مقابله‌ای
برای رفع استرس‌ها استفاده کند تا خود را با هر استرسی انطباق دهد
و با آن مقابله کند. متاسفانه ما با بسیاری از فقدان‌ها، مشکلات مالی و اقتصادی،
مسایل اجتماعی و محیطی، مسایل سیاسی و… روبرو هستیم.ویژگی آدم های نرمال
است
فرد باید بتواند با این استرس‌ها کنار بیاید. کسی که زود می‌شکند و در برابر اندک
استرسی کمر خم می‌کند، نرمال نیست. هرکس ممکن است یک عزیز، مال یا شغلش
را از دست بدهد، اما باید بتواند محرومیت‌ها را تحمل کند و در برابر این فقدان‌ها قدر
ت مانور و سوگواری داشته باشد و به پذیرش نهایی واقعیت برسد.

ویژگی آدم های نرمال

فرد نرمال باید گذشت و بخشش داشته باشد و سخت و غیرقابل انعطاف نباشد

۶٫قدرت مدیریت:

فرد نرمال باید قدرت مدیریت محیط اطرافش و محیطی که در آن زندگی یا کار می‌کند، داشته باشد و این به یک مدیریت ذاتی نیاز دارد.

۷٫در نظر گرفتن جوانب احتیاط:

فرد نرمال باید همه جوانب احتیاط را رعایت کند و به اصطلاح خود را ارزان نفروشد.
البته منظور این است که بدبین باشد زیرا بدبینی خود غیرطبیعی است
اما احتیاط، وجه مهمی از نرمال بودن است. فرد باید برای انجام معاملات اقتصادی،
روابط بین فردی، امور اداری و شغلی و… محتاطانه عمل و رفتار خود را کنترل کند.
ویژگی آدم های نرمال است

۸٫آموختن و آموزش:

فرد باید خودش را برای زندگی سرمایه‌گذاری کند. باید دانش و آگاهی داشته باشد
و واقع‌بینانه به سرنوشتی که بر او در زمان و مکان خاصی که قرار دارد تحمیل شده،
بپذیرد و در این زمینه آموزش ببیند زیرا اگر از مسایل پیرامون خود آگاهی نداشته باشد
و آنها را نپذیرد، طبعا رفتار غیرطبیعی از خود نشان می‌دهد و دچار آسیب‌شناسی روانی
می‌شود و در گروه بیماران قرار می‌گیرد. فرد نرمال باید عاشق یادگیری باشد و بتواند موضوعات مختلف را طراحی و سازماندهی کند.

ویژگی آدم های نرمال

فرد نرمال باید قدرت مدیریت محیط اطرافش و محیطی که در آن زندگی یا کار می‌کند، داشته باشد

۹٫کنجکاوی و علاقه‌مندی:

انسان‌های بی‌تفاوت، بی‌احساس، غیرکنجکاو و غیرعلاقه‌مند به موضوعات روزمره،
انسان‌های نرمالی نیستند بنابراین فردی که زیبایی‌ها را تقدیر و تحسین نمی‌کند
و نسبت به آنها کنجکاو نیست طبیعی و نرمال نیست.

۱۰ آینده‌نگر بودن:

فرد نرمال باید در مورد آینده خود جهت‌گیری داشته باشد و بداند
چه آینده‌ای برای فردا و فرداهایش در نظر دارد، بنابراین باید برای سنین جوانی، میانسالی
و سالمندی خود برنامه‌ریزی کند. ویژگی آدم های نرمال است

۱۱٫خلاقیت و نوآوری:

فرد نرمال باید خلاق باشد و ایده داشته باشد و به دیگران و محیط کار
و زندگی خود ایده بدهد. از سوی دیگر باید استقلال داشته باشد و اهداف مناسبی
در سر بپروراند. فردی که وابسته است، نمی‌تواند اهداف درستی را برای آینده خود برنامه‌ریزی کند.

شناسایی نیازها:فرد نرمال باید نیازهایش را بشناسد و به ارزش‌های وجودی
خود پی ببرد و بتواند به مجهولات موجود در آنچه به عنوان واقعیت‌های موجود ذهن خود و اطرافیانش فراگرفته است، پاسخ دهد.

۱۲٫شور و هیجان:

افراد نرمال باید در انجام امور از خود شوق و حرارت نشان دهند.
افراد بی‌حال و بی‌احساسی که از خود شوق و شوری نشان نمی‌دهند،
به خصوص در مسایل خانوادگی و اجتماعی، افرادی سرد و بی‌احساس هستند نه نرمال.

۱۳٫عادل بودن:

عدالت صفت بسیار خوبی است که باید آن را در انسان‌های نرمال جستجو کنیم.
فرد باید نسبت به شهروندان و خانواده خود عادل باشد و اگر نباشد
از خود رفتارهای پرخاشگرانه، بی‌تفاوتی، بی‌احساسی، بی‌توجهی، بی‌عاطفگی و… نشان می‌دهد.

بدنیست بدانید ویژگی های آدم باشخصیت چیست؟

سیار اعتماد به نفس دارد چون طولانی در منصبی نمی‌ماند.

. بسیار اعتماد به نفس دارد و نیازی به تزویر ندارد چون حد خود برای یک زندگی با تدبیر را می‌داند.

. بسیار اعتماد به نفس دارد چون افکار و مواضع او ارتباطی به منابع مالی او ندارند.

. بسیار اعتماد به نفس دارد چون نیازهای مالی او مرتبط به حوزۀ سیاست نیست.

. بسیار اعتماد به نفس دارد و نیازی به حذف دیگران ندارد چون دایرۀ بازی و زندگی او بسیار وسیع است
. بسیار اعتماد به نفس دارد و انحصاری رفتار نمی‌کند چون کرۀ زمین را فقط یک «نقطه» در خلقت می‌داند.

. دروغ نمی‌گوید چون با راستگویی به همۀ منافع معقول خود دست می‌یابد.

. مسئله یکِ زندگی او، کارکردن و زحمت‌کشیدن است.

. بی‌نیازی در ذات و هویت اوست.

 

ایسنا / سلامت نیوز

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2018-11-01 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :