نوشتن دفتر خاطرات به این افراد کمک می کند

نوشتن دفتر خاطرات به این افراد کمک می کند روانشناسی

برخی افراد هستند که با نوشتن دفتر خاطرات آرام می شوند و مشکلات خود را فراموش می کنند این افراد می توانند با نوشتن و نویسندگی در زندگی خود موفق شده و به بهترین ها دست یابند

نویسندگی یک ذوق است که می توان با داشتن آن از آن استفاده کرد و به بهترین ها رسید برخی
افراد هستند که با نوشتن دفتر خاطرات می توانند آرام شوند و به بهترین ها در زندگی برسند
نوشتن دفتر خاطرات گاهی افراد را در زندگی آرام می کند  و می توانند با نوشتن دفتر خاطرات خود
را آرام کنند و اتفاقات بد را فراموش کنند و با نوشتن آرام گیرند نوشتن برخی افراد را آرام می کند و
به آن ها می فهماند که چگونه آرام بگیرند. نوشتن دفتر خاطرات را در نیک صالحی بخوانید.

آرام گرفتن با نوشتن دفتر خاطرات

یک روان پزشک با اشاره به این که دفتر خاطرات رمانتیک ترین و هیجانی ترین راه نوشتن هیجانات است، افزود:
در دنیای مجازی وبلاگ ها مکان مناسبی برای ثبت خاطرات مثبت و کمک به دیگران در عرصه اطلاع رسانی
است.

دکتر سفیدچیان درباره تاثیر نوشتن بر ایجاد آرامش فرد گفت: نوشتن چه درباره خاطرات و چه غیر خاطرات باعث
ایجاد آرامش در فرد می شود و تقریبا مطالعات زیادی در حوزه روان شناختی و روان پزشکی نشان داده که
مغز با به یاد آوردن خاطرات تحریک می شود و این موضوع کمک می کند که فرد به آرامش برسد.

وی در ادامه افزود: در تحقیقاتی از برخی افراد خواسته شد که خاطرات منفیشان را بر روی کاغذ بنویسند که
این موضوع نشان داد که پس از آن فرد به آرامش رسیده است در واقع روند نوشتن بر فرد تاثیر
درمانی گذاشته است.

این روان پزشک با اشاره به اینکه در حوزه روان شناختی نوشتن، مدل جدید محسوب می شود تا فرد بتواند
با رنج هایی که در خاطراتش وجود دارد کنار بیاید، ابراز داشت: این موضوع جنبه تاریخی نیز دارد وقتی گذشته
بشر را نگاه می کنیم می بینیم که در غار ها بشر تلاش کرده تصاویر را بکشد و آن ثبت
نماید.

سفید چیان ادامه داد: به هر شکلی که هیجانات فرد بروز پیدا کند، حائز اهمیت است و یکی از این
روش ها نوشتن محسوب می شود؛ وقتی تجربیات خود را در مسئله ای می نویسیم به آن قاطعیت می بخشیم
و آن را هدفمند می کنیم و با این کار درباره تجارب خود سخن می گوییم.

نوشتن دفتر خاطرات

دلیل نوشتن دفتر خاطرات

نوشتن دفتر خاطرات برای انسان ها

با نوشتن و حذف مطالب زاید می توانیم برای خود آرامش ایجاد کنیم
این روان پزشک با اشاره به این که از راه نوشتن بیشتر می توانیم افکار و اندیشه های خود را
بشناسیم خاطرنشان کرد: با این شیوه می توان درباره افکار نظر داده و آن را ارزیابی کنیم؛

وقتی مشکلات نوشته
می شود راه های مختلف در زمینه حل آن به ذهن ما خطور می کن، این افکار قابل نوسازی می
شود و در نوشتن ما می توانیم جاهایی را خط بزنیم یعنی وقتی یک احساس یا نوشته یا ذهنیت آزار
دهنده را در قالب نوشته تغییر دهیم.

سفیدچیان با بیان این که در نوشته می توانیم فاز منفی را به فاز مثبت تغییر دهیم، افزود: با نوشتن
و حذف مطالب زاید و نا خوشایند می توانیم به خود کمک کنیم تا آرامش ایجاد شود.
وی درباره این که فرد باید چه چیزهایی بنویسد،

گفت: گاهی خاطره، داستان، دل نوشته یا
منویات درونی نوشته می
شود که این موضوعات جایگاه خود را دارند و در یک پله بالا تر و عمیق تر نگاه کردن موضوع
می توانیم از احساسات خود نیز بنویسیم زیرا این کار به تخلیه هیجانی، روحی و روانی در فرد بسیار کمک
می کند.

با نوشتن احساسات و شناخت آن ها احساس مثبت را در خود ایجاد کنیم
سفیدچیان در ادامه تصریح کرد: وقتی فرد از احساساتش می نویسد درواقع برای دل خود می نویسد و با این
روش احساسات شناخته می شوند و می توانیم آن را از افکار جدا کنیم

بیان احساسات با نوشتن دفتر خاطرات

در این حالت احساساتی که ناشناخته
هستند را خواهیم شناخت برای مثال این که غمگین یا شاد هستیم و یا این که در حالت تعجب قرار
داریم و از این طریق احساسات مثبت جایگزین کنیم.

وی با بیان اینکه برخی معتقد هستند که احساسات باعث بروز رفتارهایی می شود، ابراز داشت: وقتی
که احساس خود
را بشناسیم و بتوانیم آن را در قالب نوشته مرور و تغییر دهیم مطمئنا می توانیم یک سری از رفتارمان
را نیز تغییر دهیم.

این روان پزشک با اشاره به این که برخی معتقدند که افکار جلو تر از احساسات است و اگر بتوانیم
افکارمان را بنویسیم در واقع توانسته ایم احساسمان را نیز تغییر دهیم، تاکید کرد: کسانی
که مضطرب و افسرده می
شوند و دارای مشکلات اعصاب و روان هستند

یک سری افکار اتوماتیک و منفی دارند که اگر این افکار نوشته
و شناخته شده و نوسازی شوند، همان گونه که فکر منفی باعث رفتار منفی می شود می توانیم آن را
به فکر و رفتار مثبت تغییردهیم.
نوشتن ، اثرات درمانی فوق العاده ای دارد
نوشتن درمان استاندارد غیر دارویی در حوزه روان شناسی محسوب می شود

وی در ادامه افزود: نوشتن اثرات درمانی فوق العاده ای دارد، این
شیوه در حوزه روان شناختی و مدل های روان درمانی تحت عنوان رفتار درمانی یا شناخت درمانی شکل گرفته است؛
نوشتن درمان استاندارد غیر دارویی در حوزه روان شناسی و روان پزشکی است که بسیار جا افتاده و باعث حل
بسیاری از مشکلات اعصاب و روان می شود.

چگونگی نوشتن دفتر خاطرات

این روان پزشک به یادآوری نکته ای پرداخت و گفت: افرادی که به مشاوره مراجعه می کنند به مشاور بگویند
تا رفتاری که موجب شناخت افکار می شود را به آنان آموزش دهند.
داشتن دفتر خاطرات
یکی از قدیمی ترین و موثر ترین راه های ابراز هیجانات است

سفیدچیان درباره نوشتن چند توصیه را بیان و تاکید کرد: دفتر خاطرات یکی از قدیمی ترین،
محبوب ترین و رمانتیک ترین راه های نوشتن هیجانات است، البته ما بسیار کم عادت به نوشتن داریم باید بدانیم
اصولا نوشتن داستان زندگی توسط فرد در این زمینه بسیار کمک کننده است.
وی در ادامه افزود: یادداشت های مرور کار ها و خاطرات روزانه بسیار توصیه می شود اینکه فرد بتواند
نسبت به پدرو مادر و هر کسی که بزرگترش محسوب می شود نامه بنویسد و هیجاناتی را که نتوانسته بر
زبان بیاورد با این شیوه بازگو کند.

این روان پزشک افزود: این روش بسیار به فرد کمک می کند و یا این که نامه نوشتن بدون آدرس
در بروز هیجانات و احساسات کمک کننده است.
سفیدچیان با اشاره به این که نوشتن رویا ها و خواب ها نیز یکی از راه ها برای کمک به
بروز هیجانات و احساسات است، اظهارکرد:

ما معمولا خواب ها را به خاطر نمی آوریم و زود آن ها را
فراموش می کنیم پس نوشتن رویا ها در تخلیه هیجانات مفید است.

تاثیر دنیای مجازی بر نوشتن دفتر خاطرات

وی ادامه داد: با توجه به این که اکنون دنیای مجازی وجود دارد فعالیت در این عرصه می تواند حائز
اهمیت باشد پس با ساخت وبلاگ ها می توان دل نوشته ها را نوشت و از این طریق در فضای
مجازی قرار داد زیرا در کشورهای توسعه یافته یکی از شاخص ها در زمینه بیان احساسات در فضای مجازی است
و افراد یادداشت های روزانه خود را به این شکل می نویسند.

این روان پزشک گفت: جدای از آسیب هایی که فضای مجازی ممکن است داشته باشد اگر نکات مثبتی در این
نوشته ها باشد می تواند به دیگران هم در عرصه اطلاعات کمک کند.
سفیدچیان اظهار کرد: با این روش کسانی که کیلومتر ها دورر تر هستند نیز می توانند این مطالب را
بخوانند و اگر در این زمینه نظری دارند در قالب کامنت آن را بیان کنند البته ما این راهکار را
زمانی توصیه می کنیم که این افکار جنبه مثبت دارد.

وی درباره راهکار تغییر خاطرات منفی به مثبت و یا فراموش کردن خاطرات منفی ابراز داشت: اگر نوشتن
خاطرات منفی بر اساس موضوعات مطرح شده باشد به این شکل که فرد نوشته ها را بازبینی و نگاه کند و
با کسی در این زمینه مشورت کند، بیان احساسات و افکار داشته باشند و با قرار دادن این موضوعات در
کنار یکدیگر مطمئنا می تواند پس از آن افکار مثبت را جایگزین کند.

نوشتن دفتر خاطرات از لحاظ روانشناسی

سفیدچیان در ادامه افزود: اگر چه صرف نوشتن آرامش بخش است اما اگر قرار است معطوف به هدف باشد باید
این سبک را یاد بگیریم اینکه چه کنیم که افکار، خاطرات افکار منفی را چگونه به افکار مثبت تغییردهیم؟
این موضوع یک مهارت است که باید به فرد آموزش داده شود.

زنان در زمینه نوشتن از مردان موفق تر هستند
این روان پزشک در پاسخ به این پرسش که در زمینه نوشتن زنان یا مردان موفق تر هستند، تصریح کرد:
معمولا خانم ها به دلیل تفاوت روان شناختی زن و مرد که در حوزه ادبیات و مسائل اجتماعی بسیار نزدیک
تر هستند امکان دارد در این زمینه موفق تر باشند اما در کل به جنس خاصی بستگی دارد.

سفیدچیان درباره بالا بودن سرعت زندگی درعصر تکنولوژی و زمان بر بودن نوشتن تاکید کرد: ما وقتی
می خواهیم کلمات
نوشته شود در واقع برای دیده شدن است وقتی کلمات نوشته می شود درواقع خاطره می شود و ما با
نوشتن آن را تکرار می کنیم یعنی مانند جریان یک فیلم است به این معنا که وقتی دیده می شود

فقط یک فیلم است اما وقتی نوشته می شود در واقع گفته، خوانده و دیده شده است به این دلایل
اثر بخش خواهد بود البته در این زمینه فرد نمی تواند راز هایش را هرجایی بازگو کند اما با نوشتن
برای خود می تواند یک مرور ذهنی انجام دهد.

بد نیست بدانید که : ترفندهای نوشتن دفتر خاطرات

گام های مقاله
۱
بدانید که در پایان، دفتر خاطرات شما بهترین دوست، غمخوار و شاهد بی چون و چرای رویدادهای
زندگی شما خواهد بود.
شما با تمام وجود به این دوست همیشگی خود اعتماد می کنید و بزرگترین راز های مگوی خود
را با او در میان می گذارید.

۲
تاریخ خاطرات خود را ترجیحا در بالای صفحه بنویسید.
می توانید روز، ماه، سال و حتی ساعت نوشتن خاطرات خود را بنویسید و برای یادآوری بهتر اگر مناسبت
خاصی در آن روز اتفاق افتاده است، آن را در کنار تاریخ بنویسید مثلا “۱۳۹۱٫۱۰٫۲۱ تولد ۷۲ سالگی
پدر بزرگ” یا “روز شماره ۱۲۰ از زندگی من”.

 

۳
خاطرات خود را تنها وقتی بنویسید که واقعا آن روز و یا آن لحظه برای شما خاص و جالب بوده است.
می تواند یک اتفاق بسیار کوچک باشد که نظر شما را به خودش جلب کرده است. یک لبخند ساده،
یک لطف دوستانه که می خواهید همیشه به یاد داشته باشید، غمگین ترین روز زندگیتان و یا
یک اتفاق بزرگ که مسیر زندگی شما را عوض کرده است.

بهترین روش های نوشتن دفتر خاطرات

 

۴
اگر این اولین باری است که میخواهید خاطرات خود را بنویسید بهتر است با خاطرات کوچک شروع کنید.
ممکن است روز های اول ذوق و شوق داشته باشید که چندین صفحه خاطرات بلند خود را بنویسید
اما بعد از چند وقت، فکر اینکه چه زمانی از شما میگیرد و چه قدر خسته کننده است، شما را می ترساند
و از نوشتن خاطرات منصزف می کند. پس با خاطرات کوچک شروع کنید و اگر در بلند مدت واقعا این اشتیاق
نوشتن را در خود احساس کردید یک دفتر خاطرات بزرگتر بگیرید و زمانی را به اینکار اختصاص دهید.

 

۵
سعی کنید خاطرات خود را شب هنگام بنویسید چون می توانید تمام خاطرات و اتفاقات کل روز را
یکجا بنویسید.
دلیلی ندارد به محض اینکه از خواب بیدار شدید شروع به نوشتن خاطرات کنید چون احتمالا مهمترین
اتفاقات آن ساعات خوابی است که دیشب دیده اید.

 

۶
می توانید یک سری مهر درست کنید و روی هر خاطره با توجه به احساسی که در موردش دارید مهر بزنید.
یک روز شاد، یک روز غمگین، یک روز شیطنت آمیز یا یک روز عاشقانه!

سینا نیوز ، اینگونه

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2019-03-01 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :