فرزندان طلاق با چه مشکلاتی روبرو می شوند و چطور می توانیم به آن ها کمک کنیم

فرزندان طلاق با چه مشکلاتی روبرو می شوند و چطور می توانیم به آن ها کمک کنیم روانشناسی

مشکلات فرزندان طلاق متناسب با تنشی که شاهد آن هستند متفاوت است و بهترین کار برای کمک به آن ها دور نگه داشتن تنش و استرس از کودکان است

طلاق والدین زمانی سخت برای کودکان رقم می زند.. بسیاری از
والدین تاثیرات طلاق بر فرزندان خود را نادیده می گیرند. درک
دیدگاه کودکان به مسئله طلاق به شما کمک می کند در کم کردن
مشکلات فرزندان طلاق کمک کننده باشید.

مشکلات فرزندان طلاق : کودکان از والدین طلاق گرفته جدا نمی شوند

احترام به این حقیقت یک اصلا هدایت کننده برای برخرد با کودکان است
پدر و مادر برای کودک همیشه جایگاه خودشان را دارند و هیچ جایگزینی
برای ان ها وجود ندارد حتی اگر بیرون از تصویر باشند. در ذهن کودک
پدر و ممادر همیشه بخشی از تصویر هستند چه اکنون و چه در آینده.
این نکته باید پذیرفته شده و مورد توجه قرار بگیرد.

دختران بیشتر شبیه مادر و پسرن شبیه پدرشان می شوند و صرف
نظر از نوع طلاق اگر به فرزندتان بگویید شبیه پدرت نشو و شبیه
مادرت باش نتیجه ای جز پس زده شدن در پی نخواهد داشت.

دختران می خواهند مورد توجه پدرشان باشند و پسران مورد توجه
مدرشان بنابراین اگر پدر به زن دیگری توجه زیادی نشان دهد مسلما
دختر این مساله را از مادرش پنهان می کند در مورد پسر و مادر هم
همینطور است.

مشکلات فرزندان طلاق: تغییر رفتار کودک

زمانی که کودک پا به دوران نوجوانی می گذارد ممکن است بخواهد
با والد دیگرش زندگی کند که این امر می تواند برای والدین انحصار
طلب بسیار دردناک باشد. با این حال در اکثر موارد انگیزه کودک داشتن
تجربه زندگی در کنار والد دیگر است. نوجوان می خواهد با اختبار خودش
واقعیت زندگی والدینش را مقایسه کند.

فرزندان طلاق با چه مشکلاتی روبرو می شوند و چطور می توانیم به آن ها کمک کنیم

مشکلات فرزندان طلاق

اولین سال طلاق سخت ترین است

تحقیقات نشان داده است که بچه ها در طول سال اول
یا دوم پس از طلاق بیشترین سختی را پشت سر می گذارند.
کودک ممکن است دچار اضطراب، خشم و بی اعتمادی شود
ولی کودک کم کم به تغییرات روزمره زندگی عادت کرده و
خودش را راحت تر وفق می دهد.

با این حال برخی از کودکان هرگز به حالت عادی بر نمیگردند

درصد کوچکی از کودکان ممکن است در معرض مشکلات
دائمی قرار بگیرند

مشکلات فرزندان طلاق : تاثیر عاطفی

طلاق باعث ایجاد آشفتگی عاطفی برای کل خانواده است ولی
وضعیت برای بچه ها می تواند کاملا ترسناک، گیج کننده و
نا امید کننده باشد.

بچ های کوچکتر اغلب درگیر درک زندگی کردن و رفت و آمد
در دو خانه هستند . ممکن است نگران این باشند که روزی
والدینش او را دوست نداشته باشند.

کودکی که به مدرسه میرود به طلاق به چشم یک ضعف و
گناه نگاه می کند و ممکن است از بدرفتاری دیگران به دلیل
آن، نگران باشد.

تغییرات ایجاد شده با طلاق ممکن است باعث ناراحتی شدید
نوجوانان شود و والدینشان را برای این مشکل سرطنش کنند
و آ ها را تحقیر نمایند.

در مواردی که مشکلات والدین شدید باشد و طلاق به معنای
استرس و بحث کمتر باشد ممکن است کودک با جدایی احساس
راحتی کند.

مشکلات فرزندان طلاق : استرس

طلاق معمولا به این معنی است که کودک تماس روزانه با یکی از
والدین را از دست می دهد و اغلب کودکان پس از طلاق احساس
دوری از پدر را دارند.

سطح استرس در تک فرزندان بسیار بیشتر است. مطالعات
نشان داده اند که مادران اغلب پس از طلاق نقش حامی و محبت
کمتری ایفا می کنند و نظم و انظباطشان کمتر سازگار و موثر است.

برای برخی از کودکان طلاق والدین سخت ترین بخش نیست
بلکه عواقب آن مثل تغییر مدرسه، رفتن به یک خانه جدید و
زندگی با پدر یا مادر تنها که احساس خستگی بیشتری دارند
تعدادی از فشار های اضافه بر کودک است.

مشکلات مالی نیز در طالق شایع است و بسیاری از خانواده ها
مجبورند به مکانی کوچکتر رفته و منابع مالی کمتری دارند.

مشکلات فرزندان طلاق : ازدواج مجدد

اغلب والدین طی ۲ تا ۵ سال پس از طلاق دوباره ازدواج می کنند
و کودک باید خود را با این تغییرات وفق دهد.

اضافه شدن یک پدر یا مادر یا چند خواهر و برادر به معنی تغییرات
بسیار زیاد برای کودک است.

نرخ شکست در ازدواج دوم معمولا بیشتر از ازدواج اول است و ممکن
است کودک چند طلاق را در طول چند سال تجربه کند.

افزایش مشکلات روانی و رفتاری در کودکان طلاق

طلاق می تواند خطر ابتلا به مشکلات روانی در کودکان و نوجوانان را
افزایش دهد به خصوص میزان افسردگی و اضطراب در این کودکان
بالاتر می رود.

اختلالات رفتاری، بزهکاری و رفتارهای تکانشی در کودکان طلاق
بیشتر دیده می شود.

طلاق می تواند روی عملکرد علمی کودکان و پایین آمدن نمراتشان
تاثیر گذار باشد.

احتمال انجام رفتارهای پرخطر مانند مصرف مواد و فعالیت جنسی
زودرس و مطرف الکل و دخانیات در کودکان طلاق بیشتر دیده
می شود.

حتی می تواند منجر به عدم موفقیت ازدواج کودکان در آینده شود.

مشکلات فرزندان طلاق : مشکلات بزرگسالی

اثرات روانی طلاق در تعداد کمی از کودکان به صورت طولانی
مدت ادامه دارد. برخی مطالعات طلاق والدین را با افزایش
مشکلات سلامت ذهنی، سوء مصف مواد و بستری در تیمارستان
در بزرگسالی مرتبط می دانند.

بسیاری از مطالعات از جمله یک مطالعه در مجله روانشناسی خانواده
شواهدی را نشان می دهد که طلاق والدین می تواند منجر به کاهش
موفقیت در دوران نوجوانی و جوانی از نظر تحصیلی، کاری و روابط
هاشقانه شود. بزرگسالانی که در دوران کودکی طلاق را تجربه
کرده اند دارای تحصیلات پایین و پیشرفت شغلی کمتر و مشکلات
اقتصادی بیشتر هستند.

بزرگسالانی که طلاق را تجربه کرده اند ممکن است دچار مشکلات
ارتباطی شده و نرخ طلاق در آن ها افزایش میابد.

چگونه مشکلات فرزندان طلاق را کاهش دهیم

مشارکت مسالمت آمیز والدین  درگیری شدید بین والدین باعث
افزایش استرس کودک می شود. خصومت آشکار ماننند داد زدن
و تهدید یکدیگر منجر به تشدید مشکلات کودک می شود. حتی
تنش های جزئی هم استرس کودک را افزایش میدهد بنابراین
سعی کنید رفتاری مسالمت آمیز با هم داشته باشید.

کودکان را وسط قرار ندهید. اجبار کودک به انتخاب یکی از
والدین که بهتر میداند یا پیام دادن به او برای رها کردن دیگری
مناسب نیست. کودکی که خود را بین والدینش گرفتار ببیند
استرس و اضطراب بیشتری را تجربه می کند.

حفظ ارتباط سالم با کودک. ارتباط مثبت، گرمای محبت و سطح
پایین تنش به کودک کمک می کند راحت تر با طلاق کنار بیاید.
داشتن یک رابطه سالم والد و فرزندی باعث افزایش اعتماد به
نفس کودک و کاهش بزهکاری و بهبود عملکرد تحصیلی
می شود.

از نظمی ثابت استفاده کنید. قوانینی متناسب با سن فرزندتان
وضع کرده و به طور کامل اجرا کنید. مطالعات نشان داده اند که نظم
بعد از طلاف باعث کاهش بزهکاری در کودکان می شود.

نظارت نزدیک والدین. زمانی که والدین نظارت نزدیکی بر
کارهای نوجوان و گذراندن وقتش داشته با شند کمتر دچار
مشکلات رفتاری پس از طلاق خواهد شد و احتمال مصرف مواد
در او کاهش پیدا کرده و مشکلات تحصیلی اش بهبود میابد.

توانمند کردن کودک . کودکانی که در توانایی خود برای مقابله با
تغییرات شک دارند و خود را قربانی می بینند احتمال بیشتری دارد
که مشکلات سلامت روان را تجربه کنند. به کودکتان آموزش دهید
هر چند طلاق دشار است ولی او توانایی ذهنی انطباق با آن را دارد.

کودکان را از حمایت خود مطمئن کنید. ترس از رها کردن و نگرانی
در مورد آینده می تواند باعث اضطراب زیادی شود. اطمینان دادن
به کودک در مورد علاقه خودتان و ایجاد محیطی امن و مطئمن برای
او خطر ابتلا به مشکلات روانی را کاهش می دهد.

منبع : Psychcentral ، verywellfamily

تهیه و ترجمه گروه روانشناسی نیک صالحی

اختصاصی نیک صالحی

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2019-06-15 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :