غم از دست دادن عزیزان را چگونه تاب بیاوریم؟

غم از دست دادن عزیزان را چگونه تاب بیاوریم؟ روانشناسی

بعد از مرگ عزیزان و فقدان همسر یا کودک باید به این فکر کنیم که عمر هر کسی یک روز به پایان خواهد رسید . انسان خواه نا خواه بعد از از دست دادن عزیزی افسرده و غمگین خواهد بود اما برای رهایی از این حالت چه باید کرد؟

به زرس قاطع غم از دست دادن عزیزان یکی از تلخ ترین وناگوار ترین اتفاقات زندگی هر فردی است
ناراحنی ، استرس، پرخاش و فکر در مورد اتفاقی که رخ داده است همه طبیعی تلقی می شود شدن این احساسات در هر فردی متفاوت است و واکنش و برخورد با این موضوع نیز متفاوت است
اما برخی از افراد با این واقعیت نمی توانند کنار بیاییند در این مطلب از نیک صالحی ما
توصیه های روانشناسی مفیدی برای کنار آمدن با غم از دست دادن عزیزان را به شما
خواهیم گفت

غم از دست دادن عزیزان

از دست دادن عزیز برای هر انسانی سخت است و اگر افراد داغ دیده با مهارت های کنترل غم بعد
از مرگ عزیزشان آشنایی نداشته باشند، روزهای بسیار سختی را خواهند گذراند.در این مطلب قصد داریم درباره مهارت هایی توضیح بدهیم که به افراد در تحمل مرگ عزیزان شان کمک می
کند.

احساسات تان را کنترل کنید

حسین محرابی، روان شناس بالینی در این باره می گوید: تفاوت های فردی
در مواجهه با غم از دست دادن عزیز بسیار موثر است و افرادی که سلامت روان مناسبی نداشته باشند، تجربه های تلخ تری را در آن شرایط خواهند داشت.

سازمان جهانی بهداشت، «سلامت» را نبود بیماری نمی داند بلکه سلامت را در داشتن رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی تعریف کرده است.با توجه به این تعریف، فردی دارای سلامت روان است که توانمندی های خودش را بشناسد و توانایی مقابله با استرس های روزمره را داشته باشد و به شکل مفید و موثری برای بهبود رفتار فردی و اجتماعی خود مشارکت کند.

غم از دست دادن عزیزان

کنارآمدن با مرگ، در تامین سلامت روانی بشر نقش دارد.

یکی از استرس های بزرگ می تواند همین از دست دادن عزیزان باشد.
یکی از ویژگی های مهم سلامت روان، توانایی کنترل و بروز مناسب احساسات و هیجانات است.
مدیریت احساسات در غم از دست دادن عزیزان باید به گونه ای باشد که این احساسات نه سرکوب شود و نه افراطی و مهارگسیخته خود را نشان دهد.

از تنهایی بپرهیزید

این مدرس دانشگاه می افزاید: اولین واکنش بعداز ، از دست دادن یک عزیز در
بسیاری افراد داغ دیده، «انکار» مرگ عزیزشان است.
هر فردی باید بداند که این غم فقط برای او پیش نیامده است و این یک رنج مشترکی است که
افراد در هر طبقه اجتماعی و اقتصادی آن را تحمل می کنند.
اگر شناخت افراد از دنیا غیرواقعی باشد و در تصورات شان یک دنیای بدون مشکل برای خودشان در نظر بگیرند،تا حدودی از واقعیت ها فاصله خواهند گرفت و انتظار مواجه شدن با این اتفاقات ناگوار را نخواهند داشت.

 چگونه با غم از دست دادن عزیزان کنار بیاییم

افرادی با چنین شرایط، قطعا تحمل سختی ها برایشان بسیار دشوار خواهد بود.
پس پذیرش این موضوع که از دست دادن عزیزان اجتناب ناپذیر است، کمک زیادی می کند تا افراد با این واقعیت کنار بیایند.
جالب است که بدانید صحبت کردن با بازماندگان درباره عزیز از دست رفته و بیان نکاتی از زندگی او می تواند به آنان کمک کند. این کار باعث کاهش سنگینی غم و اندوه درونی افراد رنج دیده خواهد شد.

آزادانه اشک بریزید

عضو انجمن روان شناسی ایران در گفت وگو با خراسان ادامه می دهد: بعد از
مرحله انکار، معمولا افراد داغ دیده وارد مرحله ناراحتی و خشم می شوند.
یکی از راه هایی که انسان را به زندگی عادی بر می گرداند، تخلیه هیجانات و دردهای درونی است.

شخص داغ دیده برای التیام دردهای درونی اش، چاره ای جز این که غمش را بروز دهد، ندارد.
آزادانه اشک ریختن و گاهی ناله کردن از واکنش های طبیعی در غم از دست دادن عزیز است.
نباید فرد داغ دیده فکر کند، که این واکنش ها نشانه هایی از ضعف شخصیتی اوست.
این واکنش ها نه تنها نشانه ضعف نیست، بلکه یکی از نشانه های سلامت روان یک فرد است که احساساتش را این چنین بروز می دهد.

غم از دست دادن عزیزان

احساساتتان را بر زبان آورید

افراد داغ دیده باید در این مرحله به فکر مراقبت از سلامتی خودشان هم باشند تا بتوانند منطقی تر با این قضیه کنار بیایند غم از دست دادن عزیزان و از این مرحله عبور کنند.
یک نکته مهم دیگر در این مرحله، غم از دست دادن عزیزان پرهیز از تحقیر، محکوم کردن و سرزنش خود است.
مثلا افراد داغ دیده نباید فکر کنند که «اگر من فلان کار را انجام می دادم شاید عزیزم اکنون زنده
بود» .

پذیرش به معنی فراموش کردن عزیز نیست

این مشاور و روان درمانگر می افزاید: مرحله آخر هم مرحله
پذیرش این مسئله است غم از دست دادن عزیزان که اوج حزن و تنهایی افراد
داغ دیده از این مرحله شروع خواهد شد.
این مرحله معمولا بعد از پایان مراسم سوگواری شروع خواهد شد.
افراد داغ دیده در این مرحله، باید از تنها ماندن بپرهیزند.

این افراد باید به حضور دیگران در کنارشان برای همدردی و همدلی توجه کنند زیرا این امر به آن ها
کمک زیادی در سبک شدن این غم خواهد کرد.
این افراد باید به خودشان اطمینان بدهند که می توانند این بحران عاطفی را پشت سر بگذارند.
نباید تصور کنند که بازگشت به زندگی عادی به این معنی نیست که آن عزیز فراموش شده است! الگو گرفتن از افرادی که چنین غم هایی را با موفقیت پشت سر گذاشته اند نیز می تواند کمک زیادی به خانواده داغ دیده کند.

مهارت هایی برای تحمل غم از دست دادن عزیزان

از سنت های عمومی نظام آفرینش، مرگ و مفارقت روح از بدن
است.قرآن می فرماید: «کل نفس ذائقه الموت» (آل عمران، ۱۸۵)؛ هرکسی مرگ را می چشد.
بر اساس بینش الهی، توصیه های روانشناسی مرگ پایان زندگی بشر نیست، بلکه پلی به سوی جهان ابدی است.
حال انسان چه نوع مهارت هایی را باید داشته باشد تا سختی ها، به خصوص فقدان عزیزان، او را دچار افسردگی نکند و او را از مسیر مطلوب فطری باز ندارد؟

فارس نوشت: در باب معاد و زندگی پس از
مرگ، دو نوع جهان بینی وجود دارد: بر پایه یکی، پس از مرگ همه چیز تمام می شود، اما بر
پایه دیگری، انسان پس از مرگ برای همیشه جاوید می ماند.
فلسفه دین و ارسال رسل این است که انسان متقاعد شود زندگی دنیا اصلی نیست، بلکه مقدمه ای است برای سرای دیگر.

توصیه های دینی برای آرام شدن بعد از فوت عزیزان

راز اصرار قرآن بر آگاهی بخشی به وقوع معاد و فلسفه آن این است که نوع بینش آدمی در رفتارش
اثرگذار است، چون شناخت منشاء رفتار و احساسات آدمی است.
به لحاظ کارکرد و نقش معادباوری غم از دست دادن عزیزان در تحمل سختی ها و مصایب و همچنین تعدیل غرایز و افکار، خداوند در آیاتی:

اولا زندگی واقعی و دارالقرار را آخرت معرفی کرده است.
«و ان الآخره هی دارالقرار» (غافر، ۳۹)؛ و آخرت سرای همیشگی است.

ثانیا محل پاداش کامل را به سرای آخرت موکول کرده است: «واتقوا یوما ترجعون فیه الی ا…
ثم توفی کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون» (بقره، ۲۸۱)؛ و از روزی بپرهیزید و بترسید که در
آن، شما را به سوی خدا باز می گردانند، توصیه های روانشناسی سپس به هرکس آن چه انجام داده، به طور کامل بازپس توصیه های روانشناسی داده می شود و به آنان ستم نخواهد شد.

ثالثا برای تحریک آدمی و باورمندی به زندگی آخرت، آن را به خیر و بهتر بودن برای کسانی که هویت
انسانی خویش را حفظ کرده اند توصیف کرده است و از عذاب آن جهان به سخت تر بودن و باقی
و پایدار بودن گزارش داده است تا آدمی بفهمد حوادث زندگی پوچ و بی هدف نیست و باید از آن
ها بهره بگیرد: «قل متاع الدنیا قلیل و الآخره خیر لمن اتقی» (نساء، ۷۷)؛ بگو سرمایه زندگی دنیا ناچیز است و سرای آخرت برای کسی که پرهیزگار باشد، بهتر است.

رابطه معادباوری با تحمل فقدان، آن است که معادباوری نقش انکارناپذیری در تحمل مصایب دارد.
چون شخص باورمند به معاد، سرای آخرت را ابدی می داند و همین عقیده، تحمل سختی در زندگی موقتی را در برابر رسیدن به راحتی همیشگی قابل تحمل می کند.

غم از دست دادن عزیزان

از دست رفتن عزیزان، تنش زا ترین رخداد زندگی هر فردی

درک حضور و معیت خداوند به هنگام فقدان عزیزان

خداوند متعال در آیات متعددی همراهی خویش را به انسان
ها اعلام کرده است تا آنان خود را از قلمرو حمایتی خدا خارج ندانند و به مدد این شناخت بر
مشکلات فائق آیند.

خداوند سبحان برای زدودن غم روحی پیامبر(ص) در مسیر تبلیغ رسالت، او را به همراهی خویش نوید می دهد: «واصبرو ما صبرک الا بالله ولا تحزن علیهم ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان ا…
مع الذین اتقوا والذین هم محسنون» (نحل، ۱۲۷-۱۲۸)؛ صبر کن و صبر تو فقط برای خدا و به توفیق خدا باشد و به سبب کارهای آن ها اندوهگین و دلسرد مشو و از توطئه های آنان در تنگنا قرار مگیر.
خداوند با کسانی است که تقوا پیشه کرده اند و کسانی که نیکوکارند.

از اصل قرآنی «همراهی خداوند با بندگان در همه حال» و ذکر مصادیق قرآنی برای آرام سازی و تحمل مشکلات بر پایه شناختی درک همراهی خداوند در سختی ها، بر می آید که یکی از مهارت های ارائه شده در
قرآن برای تحمل فقدان، درک حضور و همراهی خداوند به هنگام مرگ عزیزان است زیرا چنین بینشی انسان را در قلمرو حمایتی خداوند قرار داده، همین نوع بینش توان تحمل او را بر مرگ عزیزان افزایش می دهد. با بهره گیری از همین مهارت شناختی، که همه امور در برابر دیدگاه خداوند انجام می گیرد، تحمل فقدان بر امام حسین(ع) آسان بود.

بیشتر بدانید روش های آرام شدن بعد از مرگ عزیزان

بعد از مرگ عزیزان و فقدان همسر یا کودک باید به این فکر کنیم که عمر
هر کسی یک روز به پایان خواهد رسید . انسان خواه نا خواه بعد از از دست
دادن عزیزی افسرده و غمگین خواهد بود اما برای رهایی از این حالت چه باید کرد؟

از دست رفتن عزیزان، تنش زا ترین رخداد زندگی هر فردی به شمار
می رود که چه بسا به پیدایش بحران های جانکاه عاطفی می انجامد.
آدمی پس از جان سپردن عزیز دلش، داغدیده می شود و این حالتی
است که درواقع آن را «بی نصیبی ناشی از مرگ» می نامند.

افراد بسیاری گزارش داده اند که بلافاصله پس از بروز نشانه های
جان باختن عزیزان ابتدا احساس کرختی و بهت زدگی داشته اند، اما فرایند غم و درد، نظم خاصی ندارد.

نکاتی برای آرام شدن بعد از فوت عزیزان
خشی از احساسات احتمالی انسان هنگام مواجهه با این بحران «انکار، ناباوری، آشفتگی، ضربه، تکان، اندوه، آرزو، خشم، خواری، یاس و گناه» است. این احساسات، واکنش های طبیعی و بهنجار در برابر «نیستی» است. توصیه های روانشناسی شاید خود را آماده شدت و تداوم عواطف و این که حالات روحی تان با چه شتابی دگرگون می شوند، نکرده باشید. توصیه های روانشناسی ممکن است توصیه های روانشناسی در مورد ثبات بهداشت روانی خود تردید کنید، اما مطمئن باشید که چنین احساساتی سالم و مناسب هستند و به شما کمک می کنند که با چنین ضایعه ای، کنار بیایید.

به یاد بسپارید!

درک عمیق تاثیر فقدانی جانگذار، به زمان نیاز دارد. هرگز دمی از یاد عزیز از دست رفته تان، غافل نمی شوید، ولی زمان درد و رنج این مصیبت را به آرامی می شوید و با خود می برد و شما به زندگی عادی خود باز می گردید.

میگنا / مجله راز

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2019-02-16 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :