عوامل موثر فرار دختران از خانه

عوامل موثر فرار دختران از خانه روانشناسی

در این مطلب به موضوع علت فرار دختر از خانه پرداخته ایم.

یکی از مهمترین موضوعات جامعه فرار دختران از خانه می باشد که به علت هایی مانند سواستفاده،کمبود محبت،سردی روابط در خانه ،سخت گیری و …رخ می دهد.بد نیست در ادامه همراه با Niksalehi شوید تا درباره علت فرار دختر از خانه بیشتر بخوانید.

علت فرار دختر از خانه

نتایج یک تحقیق که در سال ۹۲ منتشر شده به بررسی وضعیت خانوادگی دختران فراری با تاکید بر سوءاستفاده از
آنان پرداخته است.
نتایج به دست آمده نشان می دهد؛ عدم توجه و بی احترامی، آزار و اذیت و انواع سوء استفاده از
آنان، محدودیت و محرومیت شدید، سردی روابط و کم محبتی، تبعیض قائل شدن و آشفتگی خانواده از عوامل فرار دختران ذکر شده است.

صغری ابراهیمی قوام و متین خطیب زاده در مقاله ای که در فصلنامه مطالعات پلیس زن در سال ۹۲ منتشر
شده به بررسی موضوع «وضعیت خانوادگی دختران فراری با تاکید بر سوءاستفاده از آنان » پرداخته اند.
روش این پژوهش، از نوع پیمایشی است.
نمونه مورد مطالعه از ۳۳ نفر از دختران فراری ۱۵ – ۲۰ سال تشکیل شده است که با روش نمونه
گیری در دسترس انتخاب شده بودند.

یافته های این محققان حاکی است:

در صورت ایجاد تنش، دگرگونی و سردی روابط بین اعضاء خانواده و ارضاء نشدن
نیازهای نوجوانان، ممکن است آن ها به رفتارهای نابهنجار از آن جمله فرار دست زنند.
فرار نوجوانان یکی از مهم ترین آسیب های اجتماعی تلقی می گردد.
سوء استفاده های جنسی، جسمی و هیجانی در بین دختران فراری مشاهده می شود.

دلایل فرار دختران

عدم توجه و بی احترامی، آزار و اذیت و انواع سوء استفاده از آنان، محدودیت و محرومیت شدید، سردی روابط
و کم محبتی، تبعیض قائل شدن و آشفتگی خانواده از عوامل فرار دختران ذکر شده است.

سوءاستفاده جنسی رویدادی خانمان برانداز است و همچون ضرب وشتم وکتک کارى مىتواند عامل مؤثرى در فرار دختران نوجوان از
منزل قلمداد شود.
این اتفاق مخربترین رویداد زندگی فرد است و تأثیر خود را برای همیشه به شکلهای مختلف نشان میدهد.
سوءاستفاده جنسى به صورت بسیار شایع توسط پدران، برادران، پدران ناتنى یا برادران ناتنى صورت مى پذیرد.
گفته مىشود پدرانى که مرتکب تجاوز به دختران خودشان در دوره کودکى، سابقه بهره کشى جنسى داشته اند.
همچنین آنها سابقه خود مى شوند غالبا محرومیت عاطفى، اختلالهاى شخصیت، سوءمصرف الکل و بیکارى داشته اند.
عزت نفس پایین و خشم، آنها را به افراد متجاوز، حتى به اعضاى بیچاره در خانواده خود، تبدیل کرده است
(طهرانیزاده،غالبا.۱۳۸۴)

بنا به سوالات تحقیق که وضعیت خانوادگى دختران فرارى و تجربه انواع سوءاستفاده جنسى، جسمى و هیجانى در خانواده
دختران نوجوان فرارى، یافته هاى حاصله حاکى از آن است سوءاستفاده در خانواده عامل مؤثرى برفرار بوده و مى توان
به عنوان یک عامل مؤثر طول مدت فرار را پیش بینى نمود.
در نتایج به دست آمده از مطالعه اى اردلان (۱۳۸۱) جوانان، مسائل ارتباطى را مهمترین علت تضاد و تعارض در
خانواده هایشان ذکر کرده اند؛ به طورى که تعدادکثیرى از فراریان در صدد تلاش براى فرار از موقعیتشان هستند که
آن را مشکل زا مى بینند و نمى توانند و یا مایل نیستند آن را تحمل کنند و این در
حالى است که برخى از این نوجوانان ازسوى والدین آزار رسان خود از خانه بیرون انداخته شده اند.

علت فرار دختر از خانه

دختران

عوامل موثر فرار از خانه

در واقع، در اکثر خانواده هایى باسابقه سوءاستفاده و بدون ساختار مناسب، نوجوانان در عمل استقلال و عدم وابستگى را
با فرار تجربه مى نمایند (جدارىاقبالى، ۱۳۸۷).
اختلافات و مشاجرات خانوادگى، ضرب وشتم وکتک کارى در خانواده، انتقاد از فرزندان زمینه فرار کودکان به ویژه دختران را
آماده مى کند(بیات، ۱۳۸۹).
که مهمترین عامل فرار دختران عدم توجه و بى احترامى، آزار و اذیت و انواع سوءاستفاده از آنان، محدودیت و
محرومیت شدید، سردى روابط و کم محبتى، تبعیض قائل شدن و آشفتگى خانواده مىباشد و این نتیجه با نتایج یافته
هاى رستم خانى (۱۳۸۷)، بهرامى وطاهب ازحسین زاده (۱۳۸۵)، حمیدى (۱۳۸۳)، الفیفى (۲۰۰۹) و آناتاجارود (۲۰۰۹) همسو میباشد.

سوءاستفاده عاطفى نیز مثل شستشوى مغزى مى ماند که در آن به طور منظم اعتماد به نفس، ارزش شخصى، اعتماد
به دریافت هاى شخصى و خودپنداره افراد تخریب مىشود.
سوءاستفاده عاطفى چه به وسیله زخم زبان و تحقیر مداوم انجام گیرد و چه به وسیله تشر زدن یا تحت
عنوان «راهنمایى»، «آموزش» و «پند» نتیجه همیشه یکسان است و زخم هایى ایجاد مىکند که عمیقتر و مزمن تر از
جراحت هاى بدنى است (بخشىپور رودسرى، ۱۳۸۹).

کاهش فرار دختران

هرچه روابط خانوادگى صمیمىتر و عمیقتر باشد و همچنین احترام متقابل بین اعضاى خانواده حکمفرما باشد و در کل خانواده
منسجم ترباشد،کمترشاهد پدیده فرار دختران از منزل خواهیم بود.
گرچه پدیده خانه گریزى دختران در نگاه اول پدیده فردى به نظر مىرسد، اما با توجه به پیامدهاى سوء آن
در جامعه، تبدیل به یکى ازآسیب هاى اجتماعى جدى درسال هاى اخیرشده است.
در طى سالهاى اخیر براى پیشگیرى اولیه و ثانویه از این آسیب اجتماعى، مراکز مداخله در بحرانهاى اجتماعى زیر نظر
سازمان بهزیستى در شهرهاى بزرگ ایجاد شده است، که به امر ساماندهى دختران فرارى مى پردازند.
بنابراینمسئولین امر مى بایست پدیده خانه گریزى دختران را یک آسیب جدى قلمداد کرده و در جهت کاهش آن اقدامات
اساسى انجام دهند (بازیارىمیمندى، ۱۳۸۱).

پیشنهادهاى کاربردى:

۱.
ارائه آموزشهاى لازم به والدین ازطریق رسانه هاى گروهى و توسط روانشناسان و مشاوران مجرب در خصوص چگونگى رفتار با
فرزندان نوجوان وایفاى نقش یک والد خوب؛

۲.
فعالیتهاى بخش نهاد اولیاء و مربیان در مدارس باید علمى، عملى وگسترده و به منظور آگاهى دادن هر چه بیشتر
به والدین اجراشود؛

۳٫
فراهم نمودن زمینه اشتغال سالم و مناسب براى دخترانى که دوره بازپرورى را در مراکز بازپرورى سپرى کرده اند.

۴٫
از آنجائىکه یکى از علل اصلى فرار، آزار و اذیت دختران توسط اعضا خانواده مىباشد، اولا و آگاهى هاى لازم
به والدین در خصوص شیوه برخورد مناسب با فرزندان نوجوان و ضرورت توجه در جهت برداشتن موانع قانونى که به
موجب آن اولیاء از به خواسته ها و نیازهاى آنها داده شود.
ثانیا به مددکاران اجتماعى به صورت قانونى اجازه مجازات کودک آزارى معاف هستند اقدام گردد.
ثالثا داده شود که در مواقع لازم در خصوص حمایت از کودکان و نوجوانان آزاردیده مداخله و اقدامات لازم را
انجام دهند.

علت فرار دختر از خانه

دختران

بد نیست درباره پیشگیری و علت فرار دختر از خانه بیشتر بدانید

توجه به مشکلات روحی

مراقب حالت روحی فرزند خود باشید چرا که بسیاری از نوجوانان در شرایط استرس زا تصمیم به فرار می‌گیرند. نوجوانی دوره طغیان احساسات است و باید والدین نسبت به آن آگاه باشند. مشکلات والدین و فرزندان یک مساله طبیعی است اما با ناآگاهی والدین ممکن است به یک فاجعه همچون فرار دختران از خانه تبدیل شود. برای اطلاع بیشتر از مشکلات جوانان با والدین کلیک کنید.

جدی گرفتن تهدیدها

معمولا نوجوانان قبل از تصمیم قطعی برای فرار سعی دارند که از روش‌های دیگر، راه ارتباط با خانواده را باز کنند. اگر فرزندتان شما را با فرار یا حتی خودکشی تهدید می‌کند، این‌ها را جدی بگیرید و به دنبال حل مشکلاتش باشید. البته این بدان معنی نیست که به تمام خواسته‌های او بها بدهید.

میگنا-هنرزندگی

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2021-05-11 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :