بیشتر ایرانیها این عادت خیلی بد را دارند!شما چه طور؟

بیشتر ایرانیها این عادت خیلی بد را دارند!شما چه طور؟ روانشناسی

در این مطلب به موضوع عادات بد ایرانیان پرداخته ایم.

همه افراد دارای عادات بد و خوب هستند ایرانیان هم با آنکه دارای فرهنگ و تاریخ غنی هستند ولی در برخی از موارد دچار ایرادهای رفتاری هستند اگر دوست دارید بدانید رفتارهای نادرست و عادات بد ایرانیان چیست در ادامه همراه با Niksalehi شوید.

عادات بد ایرانیان

یک مدل جوگیری است، جو انجام کار، جو زندگی فعال بدون بازده مثبت، جو زندگی با انواع راههای از زیر
کارت در رفتن.
اسمش چیست؟ کار کردن، رسمش چیست؟ فراری از انجام کارها، احساسش چیست؟ زرنگی.
آنها فکر می کنند با ساعت ها در محل کار پلکیدن و مدام به ساعت نگاه انداختن، وظیفه شان را
انجام داده اند.

وقتی می پرسی چرا درست کار نمی کنی؟ مدعی می شوند که بهترین گزینه در محل کارشان هستند و وقتی
می گویی مگر دنبال پیشرفت مملکت نیستی؟ صددرصد پوزخندی می زنند که آنه بالاها دارند می ریزند و می پاسند
و بدبختی اش را ما می کشیم.
می گوید: پدرمان توی کار در می آید اما نمی گویند: کدام پدر؟ کدام کار؟

در زمان های دور در
این کشور، مردمانی زندگی می کردند که عشق مدیرکل بودن داشتند.
آدمهایی که روزی دو ساعت به محل کار سرک می کشیدند و حضوری به هم می رساندند و می رفتند
پی خوش گذرانی هایشان.

آدم هایی که پسر فلان خان بودند و از کارهای اداری همین اندازه را می دانستند که باید داد و
دعوایی راه بیندازند و بقیه اش را به شادمانی بگذرانند.
هر چند از آن زمان های دور، مدتی طولانی گذشته اما آن آدم ها همچنان همان وضعیت را دارند.
آنها فکر می کنند کار کردن یعنی همان.
برای همین است که وقتی در رفتارهایشان دقیق می شوی، مدل برخوردو لن رفتارشان می تواند لحظات شادمانه ای برایتان
بسازد.

شکایت کردن

می توانند از زمین و زمان شکایت کنند و نسبت به اتفاقاتی عکس العمل های تند و یکجانبه نشان
دهند که دهانت وا می ماند.
و خب، بدترین شانس ما این است که در کنار مردمی زندگی می کنیم که «آن بالاها» برایشان مجوزی است
برای کار نکردن، مجوزی برای دست به سیاه و سفید نزدن.
برای از زیر کار در رفتن.
برای پوزخند زدن به پیشرفت کشور.

نه آن که امروز باشد که ما با «آن بالاها» مشکل داشته باشیم، ما از همان دوران قاجاریه که
اداره جات در ایران راه افتادند، با این مسئله روبروییم.
با آدم هایی که حوصله کار کردن ندارند و فکر می کنند کسی در آن بالاها نشسته و همان بهتر
که کار نکنیم.

به مرور زمان، ما شده ایم آدم هایی که با همان فرهنگ ایلی و قبیله ای با کت و شلوار
یا مانتوهای بلند و مقنعه های تیره پشت میزهای کارمان می ایستیم و گوشی های هوشمند دستمان می گیریم و
روزهایمان را با گپ و گفت با دیگران می گذرانیم.

در اداره های خصوصی این وضعیت کمتر است اما نه به این خاطر که آن فرهنگ در روح و جانمان
نباشد، به این خاطر که اینجا هرچقدر کار کنی، آش می خوری و خب، نمی شود آنطور که در زمان
های دور زندگی می کردیم، همچنان به زندگی ادامه دهیم.

عادات بد ایرانیان

ایرانیان

از زیرکار دررفتن

به واسطه آن فرهنگ، به راحتی از زیر کار در می رویم و همین مدل از زندگی باعث می شود
تا رفتارهای بعدی مان هم تغییر کند.
باعث می شود در امروزمان نابلد پیش برویم و رویای دو پله یکی کردن در سر بپرورانیم.
باعث می شود آدم های پاچه خار و مجیزگویی شویم تا پایمان به پله های مدیریتی برسد.
امتیاز بدهیم، اما صندلی مان را نگه داریم.

امتیازهای اشتباه بدهیم به بالادستی مان، قربان صدقه اش برویم و در نهایت حقوق سر ماهمان را بگیریم و توی
مجامع خصوصی بنشینیم و از فضایل کار کردن بگوییم و در باب اهمیت جدی بودن در کار صحبت کنیم.

خدا را شکر فضای مجازی هم فرصت بیشتری در اختیارمان می گذارد تا به دوستانمان پز بدهیم و از میزان
اهمیت خودمان بگوییم.
غافل از اینکه در محیط کار حرکت مثبتی انجام نمی دهیم.
کارمان را درست پیش نمی بریم.

ساعت می زنیم که ساعت هشت آمده ایم سر کار اما پرونده روی پرونده تلنبار می شود و ما به
روی خودمان نمی آوریم.
به روی خودمان نمی آوریم، چون بلد نیستیم کار را انجام دهیم؛ به هیچ کس هم نمی گوییم مبادا صندلی
را از یر پایمان بکشند یا از هیچ کس کمک نمی خواهیم نکند زیرآبمان را بزنند و اگر هم کار
را بلدیم که چرا باید خودمان را خسته کنیم وقتی دیگران می ریزند و می پاشند.

وقتی آدم های باحال آنهایی هستندکه ادای کار کردن درمی آورند و پشت درهای بسته به مدیران امتیازهای ویژه می
دهند، چه دلیلی دارد ما از آن آدم باحال ها نباشیم؟

واکنش منفی

این آدم باحال های ویژه، رفتارهای خاص خودشان را
دارند، از زمین و زمان می ترسند و نسبت به هر اتفاقی واکنش منفی نشان می دهند.
آنها فرزندان همان پدران هستند، چند ساعتی سر کار می آیند، غر می زنند، داد و قال راه می اندازند،
و مهم ترین راه مقابله با شما را برگه های نظم و انضباطتان می دانند؛ چه ساعتی رفته اید و
چه ساعتی آمده اید، آنها از شما درباره اجرای پرونده تان سوال نمی پرسند.
آنها نمی گویند در این هشت ساعتی که اینجا گذراندی چه کردی، آنها تنها به ساعت شان نگاه می کنند.
نکند خودشان کار را بلد نیستند که تنها به ساعت توجه می کنند؟ انجام کارها تا اندازه ای برایشان اهمیت
دارد که بتوانند به بالادستی شان توضیحات لازم را بدهندو پس از آن، دیگر هیچ.

به آنها نگویید ساعت های کاری شناور در جهان مد شده است و کارمندها می توانند به جای ساعت هشت
صبح در ساعت ۱۰ صبح یا حتی ۱۲ ظهر به محل کار بروند.
آنها سوژه خنده شان را از دست می دهند، فرصتشان برای غر زدن از کف می رود، آنها که کاری
به کار درست انجام دادن کارها ندارند، آنها نابلدی شان را در پوسته ای به نام انضباط پنهان می کنندو
به شما می گویند که چه کنید و چه نکنید.
حالا بیایید و به آنها بگویید نظریه پشت نظریه آمده است که از ویژگی های فردی کارمندان در محیط کار
استفاده کنید تا محیط کاری تان پویا شود.

برچسب زدن به افراد

آنها بی توجه به نتیجه به دنبال برچسب زدن می گردندو خنده شان را در هوا پخش می کنند و
هر ایرادی که به ذهنشان می رسد، به زبان می آورند.

فکر نمی کنند شبیه به داستان های طنز می شوند و می بایست فکری به حال خودشان کنند؟ فکر نمی
کنند دستشان رو شده از پس این سال ها؟ فکر نمی کنند از زیر کار در رفتن هایشان و به
صندلی چسبیدن هایشان یک اتفاق مفرح برایمان می سازد؟ یک اتفاق مفرح بدون آنکه مجبور شویم پولی بپردازیم و روی
صندلی های قرمزرنگ سینما بنشینیم؛ بزرگترین فیلم طنز امسال و سال های گذشته و احتمالا سال های آینده.
تا سال هایی که تعداد آدم هایی که به این پدیده مفرح می خندند، از تعداد آدم هایی که در
پاسخ به سوال پیشرفت مملکت پوزخند می زنند، بیشتر شود.

عادات بد ایرانیان

ایرانیان

بد نیست درباره عادات بد ایرانیان بیشتر بدانید

فقط منافع خودمان را جدی نگیریم

همه آنها که زباله اتومبیل خود را در خیابان یا در قلب طبیعت رها می کنند باور دارند که منافع شخصی شان مهمتر از منافع جمعی و ملی است. اگر منافع جمعی ما کمی مهمتر از تامین نیازها و خواسته های خودمان بود بسیاری از کارهای زشتی که تاکنون بعضی از ما انجام داده ایم دیگر اجرایی نمی شد، خلاف های رانندگی سرعت ها و سبقت ها را به خاطر بیاورید. بسیاری از حوادث جاده ای به بهانه و دلیل اجابت منافع آنی و فردی افراد است.

به بهانه انجام احکام، اخلاق را فراموش نکنیم

با آن همه خدای کوچک و بزرگی که بیش از ظهور آخرین پیامبر الهی در مکه وجود داشت و سختگیری بزرگان قریش جهت انجام احکام و رفتارهای خاص مورد نظرشان، چه دلیل موجب ایجاد ضرورت بعثت پیامبر اعظم (ص) و نیز پذیرش دین جدید در بین مردم شد؟ حلقه مفقوده بشر در آن زمان و شاید اکنون، مفهوم «اخلاق» است. اخلاق، دلیل بعثت و ارسال رسالت جدید بوده و هست. حال آیا می شود به بهانه اجرای احکام، اخلاق را کنار گذاشت؟

چلچراغ -عصرایران

ترفندهای فوق العاده برای تزئین سبزیجات
ماهی پرنده رو از نزدیک دیده بودید
تاریخ بروزرسانی : 2021-06-18 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :