تست سلامت: شاد هستید یا غمگین؟

تست سلامت: شاد هستید یا غمگین؟ روانشناسی

با دادن پاسخ به این تست ها ، مشخص کنید که شما آدم شادی هستید یا غمگین ؟

شاد هستید یا غمگین ، این یک تست روانشناسی جالب است .
با پاسخ دادن به تست های زیر ، و محاسبه امتیازاتتان ، به این نتیجه می رسید که به طور کلی شما
شاد هستید یا غمگین ؟
با کمک یک کاغذ و خودکار ،  پاسخ های خود را یادداشت کنید و در نهایت ، امتیاز خود را بدست آورید .

آزمون آکسفورد: شاد هستید یا غمگین؟

برای دانستن اینکه شاد هستید یا غمگین به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید .

۱) نسبت به آن چیزی که دقیقا هستم، احساس شادی نمی‌کنم. *

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲) به شدت به دیگران علاقه‌مندم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۳) احساس می‌کنم زندگی خیلی باارزش است.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۴) نسبت به دیگران احساسات گرم و صمیمانه‌ای دارم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۵) به‌ندرت بعد از بیدار شدن از خواب احساس می‌کنم خستگی‌ام دررفته است.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۶) در مورد آینده چندان خوشبین نیستم. *

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۷) بیشتر چیزها جالب و سرگرم‌کننده است.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۸) آدم متعهدی هستم و خودم را کنار نمی‌کشم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۹) زندگی خوب است.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۰) فکر نمی‌کنم این دنیا جای خوبی برای زندگی کردن باشد.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۱) زیاد می‌خندم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۲) درخصوص همه چیزهایی که در زندگی‌‌ام هست احساس رضایت می‌کنم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۳) احساس نمی‌کنم که آدم خیلی جذابی هستم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۴) فاصله زیادی بین چیزی که دوست دارم انجام بدهم و کاری که انجام می‌دهم وجود
دارد. *

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۵) آدم خیلی شادی هستم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۶) در خیلی از چیزها زیبایی را پیدا کنم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۷) همیشه روی دیگران اثر خوب لذتبخشی می‌گذارم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۸) برای هر کاری که بخواهم انجام بدهم وقت
پیدا می‌کنم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۹) کنترل چندانی روی زندگی‌ام ندارم. *

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۰) من قادر به انجام هر کاری هستم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۱) از نظر ذهنی کاملا هوشیارم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۲) اغلب احساس شادی و سرخوشی می‌کنم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۳) تصمیم گرفتن برایم کار راحتی نیست.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۴) احساس نمی‌کنم زندگی معنای خاصی داشته باشد یا زندگی من هدف خاصی دارد.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۵) احساس می‌کنم انرژی زیادی دارم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۶) اغلب در اتفاقاتی که در اطرافم رخ می‌دهم نقش دارم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۷) با دیگران خیلی به من خوش نمی‌گذرد.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۸) احساس نمی‌کنم کاملا سلامت باشم.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۹) از گذشته خاطرات خوش چندانی ندارم.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

راهنمای تست روانشناسی ، شاد هستید یا غمگین:

براساس آنچه که در ادامه آمده به خودتان امتیاز بدهید.

کاملا مخالف ۱

تا حدودی مخالف ۲

کمی مخالف ۳

کمی موافق ۴

تاحدودی موافق ۵

کاملا موافق ۶

برای سوالاتی که جلوی آنها آمده است، باید امتیازات را به‌صورت عکس حساب کنید.
یعنی در این‌گونه سوالات پاسخ کاملا موافق یک امتیاز و پاسخ کاملا مخالف ۶ امتیاز دارد.

سپس امتیاز همه سوالات را با هم جمع بزنید و بر عدد ۲۹ تقسیم کنید.
رقمی که به دست می‌آید، امتیاز شما در این آزمون است و پاسخ تست شاد هستید یا غمگین
و  میزان شادی‌ و نشاطتان را نشان می‌دهد.

پاسخ  تست روانشناسی : شاد هستید یا غمگین

اگر امتیازتان بین ۱ و ۲ است:

اصلا آدم شادی نیستید اما احتمالا موقعیتتان به آن بدی‌ای که خودتان تصور می‌کنید، نیست.
بهتر است از یک درمانگر کمک بگیرید.

اگر امتیازتان بین ۲ و ۳ است:

تقریبا آدم غمگینی هستید و کمتر احساس شادی می‌کنید.

اگر امتیازتان بین ۳ و ۴ است :

۵۰-۵۰ . نه خیلی شادید و نه خیلی غمگین .

اگر امتیازتان ۴ است:

سطح شادی شما متوسط است. وضعیت اغلب افراد مثل شماست.

اگر امتیازتان بین ۴ و ۵ است:

آدم نسبتا شادی هستید.

اگر امتیاز بین ۵ و ۶ است:

آدم خیلی شادی هستید و این قطعا روی موفقیتتان در زندگی، ازدواج، کار و…
نقش دارد.

اگر امتیازتان ۶ است:

بیش از حد شادید! مراقب باشید!

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
تاریخ بروزرسانی : 2015-01-04 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :