تست سلامت: شاد هستید یا غمگین؟

تست سلامت: شاد هستید یا غمگین؟روانشناسی

با دادن پاسخ به این تست ها ، مشخص کنید که شما آدم شادی هستید یا غمگین ؟

شاد هستید یا غمگین ، این یک تست روانشناسی جالب است .
با پاسخ دادن به تست های زیر ، و محاسبه امتیازاتتان ، به این نتیجه می رسید که به طور کلی شما
شاد هستید یا غمگین ؟
با کمک یک کاغذ و خودکار ،  پاسخ های خود را یادداشت کنید و در نهایت ، امتیاز خود را بدست آورید .

آزمون آکسفورد: شاد هستید یا غمگین؟

برای دانستن اینکه شاد هستید یا غمگین به سوالات زیر با دقت پاسخ دهید .

۱) نسبت به آن چیزی که دقیقا هستم، احساس شادی نمی‌کنم. *

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲) به شدت به دیگران علاقه‌مندم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۳) احساس می‌کنم زندگی خیلی باارزش است.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۴) نسبت به دیگران احساسات گرم و صمیمانه‌ای دارم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۵) به‌ندرت بعد از بیدار شدن از خواب احساس می‌کنم خستگی‌ام دررفته است.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۶) در مورد آینده چندان خوشبین نیستم. *

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۷) بیشتر چیزها جالب و سرگرم‌کننده است.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۸) آدم متعهدی هستم و خودم را کنار نمی‌کشم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۹) زندگی خوب است.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۰) فکر نمی‌کنم این دنیا جای خوبی برای زندگی کردن باشد.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۱) زیاد می‌خندم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۲) درخصوص همه چیزهایی که در زندگی‌‌ام هست احساس رضایت می‌کنم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۳) احساس نمی‌کنم که آدم خیلی جذابی هستم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۴) فاصله زیادی بین چیزی که دوست دارم انجام بدهم و کاری که انجام می‌دهم وجود
دارد. *

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۵) آدم خیلی شادی هستم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۶) در خیلی از چیزها زیبایی را پیدا کنم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۷) همیشه روی دیگران اثر خوب لذتبخشی می‌گذارم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۸) برای هر کاری که بخواهم انجام بدهم وقت
پیدا می‌کنم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۱۹) کنترل چندانی روی زندگی‌ام ندارم. *

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۰) من قادر به انجام هر کاری هستم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۱) از نظر ذهنی کاملا هوشیارم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۲) اغلب احساس شادی و سرخوشی می‌کنم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۳) تصمیم گرفتن برایم کار راحتی نیست.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۴) احساس نمی‌کنم زندگی معنای خاصی داشته باشد یا زندگی من هدف خاصی دارد.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۵) احساس می‌کنم انرژی زیادی دارم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۶) اغلب در اتفاقاتی که در اطرافم رخ می‌دهم نقش دارم.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۷) با دیگران خیلی به من خوش نمی‌گذرد.

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۸) احساس نمی‌کنم کاملا سلامت باشم.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

۲۹) از گذشته خاطرات خوش چندانی ندارم.*

/کاملا مخالف

/تا حدودی مخالف

/کمی مخالف

/کمی موافق

/تاحدودی موافق

/کاملا موافق

 

راهنمای تست روانشناسی ، شاد هستید یا غمگین:

براساس آنچه که در ادامه آمده به خودتان امتیاز بدهید.

کاملا مخالف ۱

تا حدودی مخالف ۲

کمی مخالف ۳

کمی موافق ۴

تاحدودی موافق ۵

کاملا موافق ۶

برای سوالاتی که جلوی آنها آمده است، باید امتیازات را به‌صورت عکس حساب کنید.
یعنی در این‌گونه سوالات پاسخ کاملا موافق یک امتیاز و پاسخ کاملا مخالف ۶ امتیاز دارد.

سپس امتیاز همه سوالات را با هم جمع بزنید و بر عدد ۲۹ تقسیم کنید.
رقمی که به دست می‌آید، امتیاز شما در این آزمون است و پاسخ تست شاد هستید یا غمگین
و  میزان شادی‌ و نشاطتان را نشان می‌دهد.

پاسخ  تست روانشناسی : شاد هستید یا غمگین

اگر امتیازتان بین ۱ و ۲ است:

اصلا آدم شادی نیستید اما احتمالا موقعیتتان به آن بدی‌ای که خودتان تصور می‌کنید، نیست.
بهتر است از یک درمانگر کمک بگیرید.

اگر امتیازتان بین ۲ و ۳ است:

تقریبا آدم غمگینی هستید و کمتر احساس شادی می‌کنید.

اگر امتیازتان بین ۳ و ۴ است :

۵۰-۵۰ . نه خیلی شادید و نه خیلی غمگین .

اگر امتیازتان ۴ است:

سطح شادی شما متوسط است. وضعیت اغلب افراد مثل شماست.

اگر امتیازتان بین ۴ و ۵ است:

آدم نسبتا شادی هستید.

اگر امتیاز بین ۵ و ۶ است:

آدم خیلی شادی هستید و این قطعا روی موفقیتتان در زندگی، ازدواج، کار و…
نقش دارد.

اگر امتیازتان ۶ است:

بیش از حد شادید! مراقب باشید!

آواز عاشقانه مهرداد میناوند در مراسم ازدواج لاکچری اش
بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
تاریخ بروزرسانی : 2015-01-04 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :