تشخیص مردان خودخواه در نامزدی و آشنایی قبل از ازدواج

تشخیص مردان خودخواه در نامزدی و آشنایی قبل از ازدواج روانشناسی

یک مرد خودخواه در رابطه خشونت روانی دارد که برای او تبدیل به عادت می شود و در بدترین حالت ممکن است منجر به خشونت فیزیکی شود.

اگر مردی خودخواه و خودبرتر بین باشد، زنی که با او همراه شده از نظر
روحی اجبارا دچار تغییر خواهد شد بنابراین تشخیص مردان خودخواه یکی
از نکات مهم برای تصمیم گیری ادامه دادن رابطه است.
اگر این زن بخواهد در کنار او بماند و رابطه ای پایدار با او را حفظ کند ، مجبور
به ترک بسیاری از چیزهای مهم زندگی اش می شود. هر رفتاری که در محدوده
احترام مرد نگنجد منجر به بخث جدی و آسیب عاطفی زن خواهد شد.

تصور این که با عشق و محبت بتوان چنین شخصی را تغییر داد فقط یک رویاست.
ممکن است نیمه تاریک او مدتی عقب برود ولی هر زمان احتمال بروز مجدد آن
وجود دارد و اگر رابطه شما به ازدواج منجر شود اینمفهوم ها به قوانین خانه
تبدیل خواهد شد.

اگر می خواهید زندگی ای شاد و آزاد داشته باشید باید بتوانید چنین مردانی را
بشناسید. در این مقاله نشانه های یک مرد خودخواه و خودبرتر بین را که رفتاری
تحقیر آمیز با شما خواهد داشت را با شما در میان می گذاریم.

نکاتی برای تشخیص مردان خودخواه

زیاده خواهی

نامزدتان از همان ابتدا شروع به پاشیدن بذرهای شک و تردید می کند و شما را
از ارتباط با هر مردی منع می نماید. یک تماس، یک پیامک یا یک پیام ساده کافی
است تا شما را متهم به خیانت کرده و منجر به عصبانیت یا حتی برخورد فیزیکی شود.

مادرش می داند چگونه در جامعه رفتار کند و از شریک زندگی اش مراقبت کند. در
مورد آشپزی شما باید از دستورالعمل های مادرش استفاده کنید حتی اگر به خوشمزگی
و خوبی دستپخت خودتان نشود. اگر لباس های کثیف باشند او به بهترین نحو می تواند
آن ها را بشورد و زندگی خود را وقف کودکانش می کند.
از سوی دیگر وقتی حرف از مادر خد شما به میان می آید اوضاع کاملا تغییر کرده و او
را زنی فضول می داند که در زندگیشان دخالت می کند.

بحث زن و شوهر

تشخیص مردان خودخواه

مرد خودخواه مخالف کامل کار کردن زن خارج از منزل

برای یک مرد خودخواه و خودبرتر بین کار کردن زن بیرون از خانه حتی اگر موقعیت شغلی
مناسبی باشد کاملا مسخره است و باید فراموشش کنید. از نظر او زن باید در خانه بماند به
خصوص اگر بچه دار شود باید مسئولیت کودک و خانه را عهده دار باشد نه کار بیرون از خانه.

مرد خودخواه کنار گذاشتن دوستان

دوستانی که از کودکی همراهشان بوده اید برای نامزدتان خطری جدی محسوب می شوند.
مثلا اگر مجرد باشند یا سابقه طلاق داشته باشند از نظر او مسلما تاثیر بدی بر شما خواهند
گذاشت و اولین درخواست یک مرد خودخواه از شما کنار گذاشتن روابط دوستیتان با دلایل
غیر منطقی است و اغلب آن ها نامزدشان را تشویق به کنار گذاشتن دوستانشان می  کنند.

مردان خودخواه

توصیه به دخترانی که با یک مرد خودخواه روبرو هستند

اگز شما موفق به شناسایی سیگنال های خودخواه بودن در نامزدتان شده اید زمان آن است
که رابطه خود را با او قطع کنید چون در آینده مجبور به تحمل ناراحتی های بیشتری خواهید
شد که یکی از عواقب آن افسردگی شماست.

یک مرد خودخواه نامزد یا شریک زندگی خود را در هر زمینه ای کنترل می کند که
رفتار سالمی محسوب نمی شود.

یک مرد خودخواه در رابطه خشونت روانی دارد که برای او تبدیل به عادت می شود و در
بدترین حالت ممکن است منجر به خشونت فیزیکی شود. پس قبل از این اتفاق از یک
روان درمان گر کمک بگیرید و در صورت حل نشدن و ریشه دار بودن مشکل راه خود را
از او جدا کنید.

تهیه و ترجمه گروه آشپزی نیک صالحی

اختصاصی نیک صالحی

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2018-09-14 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :