راههای رسیدن به آرامش

راههای رسیدن به آرامشروانشناسی

هر که هستید و هر کجا زندگی می‌کنید، آرامش را بهزندگی خویش دعوت کنید و آن را در ذهن خود جایگزین سازید.اگر کلام و رفتارشما قرین آرامش باشد بدون شک این ویژگی به دنیای اطراف شما نیز سرایت خواهدکرد.بخاطر داشته باشید، برای رسیدن به این وضعیت ، لازم است برخی قابلیتهایویژه را در خود پرورش […]

هر که هستید و هر کجا زندگی می‌کنید، آرامش را بهزندگی خویش دعوت کنید و آن را در ذهن خود
جایگزین سازید.اگر کلام و رفتارشما قرین آرامش باشد بدون شک این ویژگی به دنیای اطراف شما نیز سرایت خواهدکرد.بخاطر داشته
باشید، برای رسیدن به این وضعیت ، لازم است برخی قابلیتهایویژه را در خود پرورش دهید و شرایط خاصی را
در زندگی خویش ایحاد نمایید.رعایت نکات زیر مقدماتی است که به شما کمک می‌کند و در این مسیر گامبردارید.راههای رسیدن
به آرامش یاد بگیرید که گاه مسائل را رها سازید.بدین معنی که به هر مسئله‌ای دائما گره نخورید.وقتی همیشه و
همه جا فکر مسائل خود هستید و به مرور آنها می‌پردازید،در واقع همیشه بار اضافی را با خود حمل می‌کنید،
که این خود سبب ایجاد اضطرابو استرس در شما می‌گردد.بیاموزید که با یک ذهن رها و آزاد زندگی کنید.اینامر به
شما کمک می‌کند تا با هر محرک کوچک و یا مانع جزئی آشفته نشوید.به خود و خدای خود ایمان داشته
باشید.اگر به خود و خدای خود ایمان داشته باشید، براحتیاز عهده مشکلات زندگی برخواهید آمد و ثابت قدم و مطمئن
در راهرسیدن به اهداف خود گام بر خواهید داشت.
مثبت اندیش باشید.اگر دیدگاه مثبت اندیشی نداشته باشید، همه چیز می‌تواند بی‌فایده و بی‌ثمرباشد.داشتن نگرش مثبت و امید ، بهترین
سلاح در مقابل ترس و اضطراب است.نسبت به انتظارات و برنامه‌های خود واقع بین ومنطقی باشید.توانائیهای خود را در موقعیتهای
خاص بشناسید و نسبتبه عدم توانائیها و ضعفهای خود واقع بین باشید.هر چقدر نگرش شما نسبتبه مسائل زندگی منطقی‌تر باشد،
به آرامش بیشتری دست خواهید یافت.نسبت به انسانها ، عشق بی قید و شرط خود را نثارکنید.شما می‌توانید از دوستان
، همکلاسیهای خود شروعکنید.یاد بگیرید که آنها را بدون قید و شرط دوست بدارید، در مقابلضعفهای آنها صبور باشید و
خطاها و اهمال کاریهایشان را ببخشید.هر چقدر نسبتبه دیگران بخشش بیشتری داشته باشید، احساس شادی و خرسندی بیشتری را تجربهخواهید
کرد.معنای فداکاری را لمس کنید.دست بخشش داشته باشید، ولی انتظار بازگشت نداشتهباشید.دیگران را به شیوه خودشان خوشحال کنید.به افراد بی
پناه و یتیمو فقیر کمک کنید.برای آنهایی که خواهان یاری گرفتن از شما هستند پشت وپناه باشید، و بدون آن
که منتی بر آنها نهید تکیه گاهشان باشید، هر چقدربیشتر ببخشایید، از الزامات و قید و بندها بیشتر رها خواهید
شد.افکار خود را بازسازی کنید.در افکار و عقاید خویش نسبت به شخص خود ، بازنگریکنید.بیاموزید در مقابل خویشتن صبور باشید
و ارزشها ، استعدادها ومهارتهای خود را ارج نهید.خود را بدون هیچ قید و شرطی دوست بدارید.هر گونهترس و تردید
غیر منطقی که در مورد خود دارید، کنار بگذارید.اگر دیدگاهمثبت و سالمی را در مورد خود داشته باشید، یاد خواهید
گرفت که خود را بدونقید و شرط قبول داشته باشید.
golestanclub
بهترین و سریعترین روش مهاجرت به استرالیا
آگهی استخدام همکار در سایت های نیک صالحی و پرشین وی
تاریخ بروزرسانی : 2012-05-22 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
یونیک ویزاهم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
افسردگی پس از زایمان در کمین زنان شهری
افسردگی پس از زایمان در کمین زنان شهری
نقش کلیدی روزه داری در درمان افسردگی
نقش کلیدی روزه داری در درمان افسردگی
کودک حرف گوش نکن را چطور ادب کنیم؟
کودک حرف گوش نکن را چطور ادب کنیم؟
چگونه فکر دیگران را بخوانیم
چگونه فکر دیگران را بخوانیم
افراد چاق چه دوستانی انتخاب می‌کنند
افراد چاق چه دوستانی انتخاب می‌کنند
زمانی برای خودم
زمانی برای خودم
۵ عادت انسانهای موفق
۵ عادت انسانهای موفق
هفت فکر و عادتی که زودتر شما را به کشتن می‌دهد
هفت فکر و عادتی که زودتر شما را به کشتن می‌دهد