داشتن شغل بد از بیکاری بدتر است!

داشتن شغل بد از بیکاری بدتر است! روانشناسی

داشتن شغل خوب , کیفیت کار تأثیر مستقیمی بر سلامت دارد..

داشتن شغل خوب

داشتن شغل خوب ,مطالعه صورت گرفته توسط محققان انگلیسی نشان می دهد، کیفیت کار تأثیر مستقیمی بر سلامت داشته و افرادی که در مشاغل سطح پایین (با کیفیت پایین) کار می کنند، دارای سطوح پایین تر نشانگرهای زیستی
هستند.
افرادی که در مشاغل با دستمزد پایین یا با استرس بالا فعالیت می کنند، بیش از افراد بیکار با
مشکلات سلامتی مواجه هستند.
محققان دانشگاه منچستر در این مطالعه، ۱۰۰۰ شرکت کننده بین سنین ۳۵ تا ۷۵ سال را که طی سال های
۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بیکار بودند، مورد بررسی قرار دادند.
گزارش خود اظهاری سلامت و سطوح استرس مزمن این افراد که بوسیله هومون ها و نشانگرهای زیستی (biomarkers) مرتبط با
استرس مشخص می شد، طی چند سال بعد نیز مورد ارزیابی قرار گرفتند.

داشتن شغل خوب

داشتن شغل خوب

نتایج بدست آمده حاکی از وجود یک الگوی مشخص از سطوح بالای استرس مزمن در افرادی بود که
پس از یک دوره بیکاری، در مشاغل بی کیفیت و سطح پایین مشغول کار شده بودند؛ درحالیکه سطوح استرس در
افرادی که همچنان بیکار مانده بودند، کمتر از این افراد شاغل بود.
به گفته محققان، کیفیت کار خوب با ارتقاء نمرات سلامت روانِ افراد شاغل در ارتباط است؛ با این حال،
تفاوت آشکاری بین نمرات سلامت روان در افراد شاغل در کارهای با کیفیت پایین و افرادی که همچنان بیکار مانده
بودند، مشاهده نشد.
نتایج این مطالعه در مجله بین المللی Epidemiology منتشر شد.
جام جم

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2017-08-20 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :