تست شخصیت شناسی (شما چه گلی هستید )

تست شخصیت شناسی (شما چه گلی هستید )روانشناسی

شناخت شخصیت انسان ها از روش های مختلف امکان پذیر است و می توان با انجام تست های مختلف در زمینه های مختلف شخصیت خودمان را بر اساس این تست ها پیدا کنیم

شخصیت افراد از روی تتس هایی که انجام می دهند قابل تشخیص است و می توان شخصیت
آن ها را با انجام تست های به خصوصی پیدا کرد و فهمید آن ها چگونه شخصیتی دارند
اما جدیدترین تست شخصیت شناسی به ما کمک می کند تا با انجام این تست بدانیم که
شبیه به چه گلی هستیم و روحیان و حالات رفتاری ما متناسب با چه کیاهی است که در دنیا
وجود دارد . جدیدترین تست شخصیت شناسی را در نیک صالحی بخوانید.

آشنایی با جدیدترین تست شخصیت شناسی

اگر مایلید اطلاعات بیشتری در مورد شخصیت خودتان و خصوصیاتی که باعث می شوند دیگران
شما را بیشتر دوست داشته
باشند پیدا کنید به تست زیر که شامل ۱۵ سوال است با کمال صداقت پاسخ داده و گزینه هایی که
انتخاب می کنید را یادداشت کنید تا نتیجه ای که گویای شخصیت شماست دستگیرتان شود.

گرچه ممکن است تابحال نمونه های مختلف تست های روانشناسی را محک زده باشید ولی این
تست جدیدترین تست روانشناسی
است که منتشر شده و نتایج آن چندان دور از واقعیت نخواهد بود و بقولی به امتحانش می ارزد …

۱٫
فرض کنید شما مشخصه صورت کسی هستید، کدام قسمت از صورت او هستید؟الف : چین وچروکب : لکهج : خال
زیبایید : کک ومکت : لبخند

۲٫
دوست دارید چه نوع پرنده ای باشید؟الف : شباهنگب : جغدج : عقابد : فلامینگوت : پنگوئن

۳٫
کدام یک از آلات موسیقی را دوست دارید؟الف : پیانوب : ویلونج : سازدهنید : گیتارت : دف

۴٫
کدام یک از برنامه های تلویزیونی برای شما جالب تر است؟الف : اخبار و برنامه های مستندب : فیلم های
درام و زندگی نامهج : هیجانی و پلیسید : عشقی و ماجراییت : کمدی و کارتون

۵٫
کدام یک از بازی های شهربازی را بیشتر دوست دارید؟الف : هیچ کدام، من از شهربازی متنفرمب : قطار یا
قایقج : نمایش و اجرای کمدید : چرخ وفلک و وسایلی که سریع می چرخندت : ترن های هوایی سریع
السیر

۶٫
آیا شما به اشتباهات خودتان می خندید؟الف : هرگزب : به ندرتج : برخی مواقعد : معمولات : همیشه

۷٫
اگر دوست شما سر به سرتان گذاشت چه عکس العملی نشان می دهید؟الف : عصبانی می شویدب : ناراحت می
شویدج : برایتان جالب استد : تلافی می کنیدت : چندین برابر تلافی می کنید

۸٫
اولین چیزی که صبح موقع بیدارشدن به فکرتان خطور می کند چیست؟الف : کار و یا تحصیلب : مشکلات زندگیج
: صبحانهد : روزی که در پیش داریدت : کاری که تا شب انجام خواهید داد

۹٫
در زندگیتان چه شعاری دارید؟الف : وقت طلاستب : سحرخیز باش تا کامروا باشیج : آنچه برای خود می پسندی
برای دیگران هم بپسندد : زندگی کن و به دیگران هم اجازه زندگی کردن بدهت : بی خیال باش، هرچه
بادا باد

جدیدترین تست شخصیت شناسی

آشنایی با جدیدترین تست شخصیت شناسی

بررسی جدیدترین تست شخصیت شناسی

۱۰٫
آیا به همه حیوانات علاقه مندید؟الف : اصلاب : تعداد کمی از حیواناتج : برخی ازحیواناتد : بیشتر حیواناتت :
تمام حیوانات

۱۱٫
شما لبخند می زنید؟الف : هرگزب : به ندرتج : گاهی اوقاتد : اغلبت : آنقدر زیاد که برخی فکر
می کنند دیوانه هستم

۱۲٫
نظر دیگران راجع به شما اغلب در کدام مورد است؟الف : بی رحمب : سرد و بی احساسج : زیباد
: دوست داشتنیت : خوشگذران

۱۳٫
شما احساس عشق وقدردانی خود را نشان می دهید؟الف : هرگزب : به ندرتج : گاهید : اغلبت : حداکثر
تا جایی که امکان دارد

۱۴٫
شما اعتقاد دارید که برای شاداب بودن باید ساعاتی از روز را منحصرا صرف خودتان کنید؟الف : اصلاب : احتمالا
نهج : گاهید : بلهت : البته، تا جایی که امکان دارد به خودتان می رسید

۱۵٫
آیا زندگی شما با برنامه ریزی پیش می رود؟الف : من حتی در تعطیلات هم برنامه ریزی می کنمب :
همیشه برنامه ریزی می کنمج : بستگی به روز هفته داردد : در صورت امکان اجازه می دهم که خودش
پیش آیدت : همیشه بدون برنامه ریزی روزها را طی می کنم

حال امتیازات مربوط به گزینه هایی را که
انتخاب کرده اید جمع کنید.

گزینه الف ۱ امتیار، گزینه ب ۲ امتیاز، گزینه ج ۳ امتیا، گزینه د ۴ امتیاز، گزینه ت ۵ امتیاز
دارد.
سپس امتیازات خودتان را از پانزده سوال تست مطابق با متن های زیر مقایسه کنید.

پاسخ جدیدترین تست شخصیت شناسی

اگر امتیاز شما بین ۱ تا ۲۰ باشد :بدین معنی است که شما سوسن سفید هستید.
مردم شما را به خاطر پشتکارتان، از جان و دل مایه گذاشتنتان و موفقیت هایتان تقدیر می کنند.
اهداف مشخصی دارید و فکرتان بر کارتان متمرکز است.احتمالا فرزند اول خانواده هستید.
احساستان را به سختی ابراز می کنید.
یکی از مهمترین نگرانی های شما این است که چگونه در برابر افراد مختلف ظاهرشوید.
اندیشه هایتان کمی متمایل به بدبینی است.

اعتماد به نفس دارید ولی در باطن گاهی به خود اعتماد ندارید.
قادر هستید که هدفی تعیین کنید و به آن برسید.
بعضی مواقع دنیا را با دیدی باریک بین می نگرید.
احساس می کنید که وقت کمی برای رسیدن به آرزوهایتان دارید.

– به شما پیشنهاد می شود که مواظب باشید جدی بودنتان شما را از دنیای اطراف دور نکند.
خونسرد باشید و از زندگیتان لذت ببرید.
کارهایی انجام دهید که از آنها لذت می برید.
با انجام این دستورات قوه خلاقیت تان شکوفا می شود.سعی کنید که بیشتر بخندید و با دیگران در تماس باشید.

اگر امتیاز شما بین ۲۱ تا ۵۴ باشد :بدین معنی است که شما یک گل رز هستید.
کمی تیغ دارید ولی زیبایی های بسیاری دارید.
حس شوخ طبعی دارید ولی از شنیدن جوک لذت می برید.
احتمالا فرزند وسط خانواده هستید مردم دوست دارند دورو برشما باشند.
خونگرم هستید.
دوستان صمیمی بسیاری دارید.
زندگی را با دید واقع بینانه می نگرید.
آگاهید که زندگی از خوبی ها و بدی ها تشکیل شده است.

قادرید شانس خودتان را با توجه به سرمایه های که دارید امتحان کنید.
سخت کوش هستید و به اهدافتان پایبندید.
دوست دارید خودتان باشید و این مساله به شما اعتماد به نفس می دهد مشکلترین مساله در زندگیتان یکنواخت بودن
مسایل است.
یکنواختی در هر مساله ای شما را آزار می دهد و باعث کسل شدن روحیه شما می شود.

چگونگی پاسخ های جدیدترین تست شخصیت شناسی

– به شما پیشنهاد می گردد که افق دیدتان را وسیع تر کنید.
مسایل جدیدی را تجربه و کشف کنید.
آنگاه متعجب خواهید شد که چه نتایج زیبایی به دست آورده اید و مهمتر از همه اینکه فراموش نکنید که
در همه چیز دنبال زیبایی بگردید مخصوصا در خودتان.

اگر امتیاز شما بین ۵۵ تا ۷۵ باشد :بدین معنی است که شما یک گل آفتابگردان هستید در بستری از
گلهای رز.
یک ویژگی بارز در شما وجود دارد که باعث گرمادهی به دیگران و جلوه گری شما می شود.
ممکن است شما کوچکترین فرزند خانواده و یا تنها فرزند باشید.
در وقت لازم جدی هستید ولی دوستانتان شما را به عنوان یک شخص شوج طبع می شناسند.
از گفتن جوک لذت می برید.
گاهی شیطنت می کنید.

مایلید که با افراد جدید و جالبی در زندگیتان آشنا شوید.
با افرادی که هیچ وقت نمی خندند راحت نیستید.
دید مثبتی به زندگی دارید.
در همه چیز به دنبال خوبیها هستید.
بیدی نیستید که با هر بادی بلرزید.
گرم، دوست داشتنی، با وفا و اجتماعی هستید و هر کدام از این صفات می تواند دلیلی برای خوب بودن
شما باشد.
انرژی نامحدودی دارید ولی انگیزه تان کم است.
برای شما مشکل است که فقط بر روی یک کار متمرکز شوید.

– به شما پیشنهاد می گردد که اجازه دهید مردم روی جدی شما را هم ببینند همان طور که چهره
شاد شما را می بینند.
در این صورت می خواهند که همیشه با شما باشند.
به احساسات دیگران احترام بگذارید از این شاخه به آن شاخه نپرید و کاری را که دوست دارید انتخاب کنید
و تا پایان آن را انجام دهید.

بد نیست بدانید که : چگونگی جدیدترین تست شخصیت شناسی از نظر روانشناس

لاله شهیدی دکترای روانشناسی عمومی و مشاور نوجوان و خانواده اظهار کرد: لغت شخصیت در زبان
لاتین Personality است که ریشه در کلمه لاتین Persona دارد، Persona به نقابی گفته می‌شود که
بازیگران تئاتر در یونان قدیم به صورت خود می‌زدند که معنای آن به مرور گسترده‌تر شد و نقشی را که
بازیگر ایفا می‌کرد، در بر می‌گرفت.

وی بیان کرد: مفهوم اصلی و اولیه شخصیت تصویری صوری و اجتماعی است که بر اساس نقشی
که فرد در جامعه اجرا می‌کند، ترسیم می‌شود. در واقع فرد به اجتماع خود شخصیتی را ارائه می‌کند
که جامعه بر اساس آن وی را ارزیابی می‌کند.

این دکترای روانشناسی عمومی افزود: شخصیت بر اساس صفات بارز، مسلط یا شاخص فرد هم
تعریف می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت: افراد دارای شخصیت برونگرا، درونگرا یا پرخاشگر و امثال آن‌ها هستند.

شهیدی عنوان کرد: نگاهی اجمالی به تعاریف شخصیت نشان می‌دهد که تمامی معانی شخصیت
را نمی‌توان در یک دربرگیری خاص پیدا کرد بلکه تعریف شخصیت بستگی به نوع نظریه هر روانشناس دارد.

وی با بیان این که «کارل راجرز» شخصیت را یک خویشتن سازمان یافته معرفی می‌کند که محور
تمام تجربه‌های وجودی است، تاکید کرد: «آلپورت» از شخصیت به عنوان یک مجموعه عوامل
درونی که تمام فعالیت‌های فردی را جهت می‌دهد، نام می‌برد.

شفاف ، باشگاه خبرنگاران جوان

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
بازیگران مرد که در نقش زن بازی کردند از اکبر عبدی تا امین حیایی
تاریخ بروزرسانی : 2019-04-30 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :