۹ تیپ شخصیتی افراد

۹ تیپ شخصیتی افراد روانشناسی

جورجیوف دانشمند بزرگ روسی ۹ روش تیپ شناسی برای افراد را قرار داده و آنها را به افراد کمال جو ،مهر طلب ،موفقیت جو و… تقسیم کرده است که هر کدام دارای شخصیت و ویژگی خاصی هستند.

با توجه به علم روانشناسی می توانیم از طریق تیپ شخصیتی افراد آنها را
بشناسیم و بدانیم چه ویژگی های شخصیتی دارند جورجیوف دانشمند و عارف
بزرگ روسی بر این اعتقاد بود که نمی تواند بدون اینکه شخصی را بشناسد
به او کمک کند به همین دلیل ۹ روش برای تیپ شناسی افراد را بوجو آورد.
شما نیز می توانید برای شخصیت شناسی خودتان و دیگران ما را در سایت
نیک صالحی دنبال کنید.

تیپ شخصیتی افراد

یکی از تئو ری های جالب در زمینه تیپ شخصیتی ،تئوری انیاگرام است
که هنوز در ایران در بین
روانشناسان متخصص و اساتیددانشگاه، چندان شناخته شده نیست.
این تئوری در ابتدا توسط جورجیوف دانشمند و عارف بزرگ روسی مطرح شد
و بعدهاتوسط روانشناسان خصوصا”نارن جو” وارد حیطه روانشناسی گردید
و تا کنون پژوهشهای زیادی در ابعاد گوناگون روی آن صورت
گرفته است و اکنون جایگاه ویژه ای در جهان پیدا کرده است.تئوری انیاگرام
یا تیپ های نه گانه (دز شکل
فعلی آن) در واقع ترکیبی از عرفان شرقی و روانشناسی مدرن است .

تیپ شخصیتی افراد

9 روش جورجیوف برای شخصیت شناسی

هدف جورجیوف از شناسایی تیپ شخصیتی افراد

هدف جورجیوف از تحقیق در این زمینه شناخت ابعاد شخصیت انسان و ارائه راهکار برای رشد و خود آگاهی بیشتر
انسان بوده است.
زیرا جورجیوف بر این باور بود که تا انسان خود را به درستی نشناسد، قادر به کمک به خود و
نیز کمک به دیگران نخواهد بود.
او انسانها را به نه تیپ شخصیتی تقسیم می کند که هر تیپ دارای نقاط قوت و ضعف خاص
خود می باشد .
در اینجا این نه تیپ به صورت خیلی مختصر ارائه می شود:

تیپ های شخصیتی مختلف انسان ها:

۱-تیپ کمالگرا:
این افراد به دنبال کامل بودن در همه چیز هستند و از ناکامل بودن خود
سر خورده اند.ایده آلیست هستند
و هر قدر هم پیشرفت کنند باز راضی نمیشوند و یک ندای درونی به آنهامیگوید
که خوب کار نمی کنی
.
این افراد به احتمال خیلی زیاد، دارای والد یا والدین ایراد گیری بوده اند که
به راحتی راضی نمی شدند.این
اشخاص هم ،ایرادگیر و کنترل کننده و معمولادارای اضطراب هستند و زمینه
شخصیت وسواسی در آنان زیاد است، زیرا این
ویژگیها را حد اقل از یکی از والدین یاد گرفتند.

تیپ شخصیتی افراد مهرطلب یا کمک کننده

۲-تیپ مهرطلب یا کمک کننده: این افراد دائم به فکر دیگرانند.خود را به آب و
آتش می زنند تابه
دیگران کمک کنند.به قول قدیمیها حسن هلاک هستند .
نیاز به محبت و توجه دارند.
قادر به “نه” گفتن، نیستند، چون از طرد شدن واهمه دارند.افرادی وابسته و متکی به دیگرانند.حرمت ذات پایینی دارند و
همواره به دنبال تایید و تحسین دیگرانند.

۳-تیپ پیشرفتگرا یا موفقیت جو: این افراد برای پیشرفت سخت کار میکنند
و جویای نام و مقام هستند.افرادی پر کار
و رقابت جو هستند و برای پیشرفت کردن دست به هر اقدامی که لازم باشد میزنند.
در حالت افراطی به تیپ “آ” تبدیل میشوند و ورکالیست هستند و بیشترین لذت را در کار کردن میبرند .
این خطر در آنها وجود دارد که توجه به کار و موفقیت و رقابت با دیگران بیش از توجه به
خود و خانواده اش اهمیت پیدا کند.

تیپ شخصیتی افراد رمانتیک

۴-تیپ رمانتیک محزون یا هنرمند: این افراد بسیار احساساتی و زود رنج هستند
.
خود را با احساسات دیگران درگیر می کنند و چون از تخیل بسیار نیرومندی برخوردارهستند خودشان هم دچار همان احساسات
می شوند.افسردگی و نوسان خلق در این افراد زیاد مشاهده می شود.از کارهای
یکنواخت خسته می شوند و نیز اگر
امکان آن باشد ولخرج هستند.
در بین نه تیپ انیاگرام حساسترین تیپ شخصیتی، افراد تیپ چهار هستند و زندگی در کنار این افراد مثل راه
رفتن روی یخ است ….
تضادهای وجودی زیادی دارند و…
(احتمال ابتلا به اعتیاد در این تیپ، به نسبت سایر تیپها ،بیشتر است).

۵-تیپ فکور: این افراد بسیار در خود فرو رفته یا درونگرا هستند (از بودن در جمع لذت نمی برند
و اجتماع گریزند) .
قادر به ابراز احساسات خود نیستند و معمولا تمایل کمی برای ازدواج دارند.در کلاس معمولا در ردیف آخر می نشینندتا
همه را ببینند ولی دیگران او را نبینند.دوست دارند دیده نشوند و نامرئی باشند.
همواره احساس را بعد از عقل تجربه میکنند.اهل کتاب خواندن و جمع آوری اطلاعات هستندو می خواهند از همه چیز
سر در بیاورند.

تیپ شخصیتی افراد

شناسایی ویژگی های شخصیتی

تیپ شخصیتی افراد وفاجو

۶تیپ وفاخو، وفاجو و شکاک: این افراد به همه چیز سوء ظن دارند.
افرادی محتاط هستند .
می خواهند بدانند که در ذهن دیگران راجع به آنها چه می گذرد.نگران خیانت
و بی وفایی دیگرانند .
معمولا اضطراب دارند و دوست دارند وظیفه آنها در جایی که هستند مشخص
و تعریف شده باشد.
۷-تیپ خوش
بین و خوش گذران: این افراد به دنبال لذت جویی بوده و برونگرا ترین تیپ در بین نه تیپ انیا
گرام هستند.تابع فلسفه اپیکور هستند که زندگی یعنی لذت بردن و دوری از درد .
افرادی اجتماعی و رفیق باز هستند.

معمولا همه فن حریفند و در چند چیز تبحر دارند و بسیار خوش بینند.
همواره به دیگران امید میدهند،نگران نباش همه چیز درست میشه.
اهل بلوف زدن و خالی بندی و یا غلو کردن هم هستند و…
( به خاطر لذت جوئی ، تنوع طلبی و هیجان خواهی بالا، احتمال گرایش به
اعتیاد در این تیپ نسبتا
زیاد است)

۸-تیپ چالشگر یا قدرت طلب: این افراد به دنبال قدرت و تسلط بر دیگران هستند .
دوست دارند مدیر و رهبر باشند و دستور بدهند.
بسیار کنترل کننده هستند و آمرانه با دیگران رفتار میکنند.تمایل به دیکتاتور بودن دارند.
اگر دیگران خصوصا زیر دستان آنها ،از آنان اطاعت نکند، سخت بر آشفته و عصبی
می شوند..
در عین حال حمایت کننده هم هستند و از زیر دستان خود حمایت میکنند ولی
به این شرط که آن
افراد مطیع اوامر این عالی جنابان باشند.

شخصیت شناسی افراد تیپ صلح طلب

۹-تیپ صلح طلب و میانجی: این افراد دنبال آرامش و صلح
و آشتی با دیگرانند.همواره میخواهند بین دیگران میانجی شوند تا بین آنها آشتی بر قرار کنند.افرادی انطباق پذیر و تابع
هستند.از درگیری و خشونت پرهیز می کنند و حتی شاید از آن می ترسند.
نسبتا تنبل هستند .
در تصمیم گیریها مشکل دارند و آخرین تصمیم را درست نمی گیرند.این ویژگیها
سرنخهای این تیپها بودند و شرح تفصیلی
آن زیاد است.فرض بر این است که هر فرد همانگونه که دارای یک گروه خونی
است دارای یکی از این
تیپهای شخصیت می باشد.

در ضمن میزان سلامت شخصیت در هر تیپ از یک تا نه در نوسان است .
افراد در هر تیپ می توانند از سلامت کامل تا عدم سلامت در نوسان باشند.
نکته دیگر اینکه نه تیپ شخصیتی به سه گروه یا مثلث تقسیم می شوند و در
درون هر مثلث ،هر
تیپ به ویژگیهای بعضی تیپها نیز گرایش دارد که اصطلاحا به آن بال یا وینگ می گویند .
این مثلثها به شرح زیر است: ۱-مثلث اراده که شامل تیپهای یک،هشت و نه است.
۲-مثلث قلب یا احساسات که شامل تیپهای دو،سه و چهار می باشد.
۳-مثلث مغز یا تفکر که شامل تیپهای پنج،شش و هفت است.

برای شکل گیری هر تیپ علل خاصی پیش بینی شده است که بیشتر
بر میگردد به تجربیات خاص دوران
کودکی و نحوه ارتباط والدین باکودک.
راه رشد و سلامت هم برای هر تیپ خاص همان تیپ است.
برای شناخت تیپ شخصیتی خود باید با ابزار دقیق که همان تست شخصیت
انیاگرام است ،مورد آزمون قرار گیرید و
سپس راههای رشد و سلامت شخصیت خود رابا کمک روانشناس آشنا و مسلط
به این تئوری، باز یابید.

شخصیت شناسی و شناسایی تیپ شخصیتی افراد

بیش تر بدانید : روانشناسی تیپ های مختلف شخصیتی

تقسیم بندی تیپ های شخصیتی به چهار گروه A,B,C,D یکی از
دقیق ترین تقسیم بندی ها در این زمینه است.

قبل از خواندن هر مطلبی در رابطه با تیپ های شخصیتی چند نکته را نباید
فراموش کنید. از جمله اینکه شخصیت انسان دارای چنان پیچیدگی است
که نمی توان به راحتی آن را در قالب چند جمله توصیف کرد. برای مثال
ممکن است شما ویژگی های تیپ شخصیتی D را در خودتان ببینید، اما
در عین حال دارای برخی ویژگی های تیپ شخصیتی C نیز باشید. نکته
دوم این است که قطعاً چندین ویژگی شخصیتی وجود دارد که در هیچ
یک از گروه های شخصیتی ذکر نشده است. به همین دلیل است که
شما نمی توانید شخصیت خود را با یک تیپ شخصیتی به طور کامل توصیف کنید.
حال برای آشنایی هر چه بیشتر با این چهار تیپ عمده شخصیتی، ادامه مطلب را بخوانید.

باشگاه خبرنگاران و عصر ایران

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2019-06-30 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :