تست خودشناسی با نقاشی کردن درخت+ تصاویر

تست خودشناسی با نقاشی کردن درخت+ تصاویر روانشناسی

می توانید باتوجه به اینکه افراد چه نوع درختی را ترسیم می کنند به شخصیت شان پی برد.در قسمت زیر شخصیت شناسی افراد از روی نقاشی کردن انواع درختان را قرار داده ایم.

باتوجه به علم روانشناسی می توان از طریق مختلف به شخصیت فردی
پی برد.در این قسمت تست خود شناسی افراد را از روی نقاشی کردن
درختان قرار داده ایم که باتوجه به نوع ترسیم درخت می توان به ویژگی ها
و شخصیت های درونی افراد پی برد.می توانید تست خودشناسی با نقاشی را
در سایت نیک صالحی بصورت کامل بخوانید.

تست خودشناسی با نقاشی درخت

بعد شرح مربوط به آن درخت را بخوانید تا درباره خود و روحیه تان چیزهای جدید کشف کنید.
برای این که دوستانتان را بهتر بشناسید از آنها بخواهید که درختی ترسیم کنند.۱۶ درخت در این تست وجود دارد.
در درخت های شماره ۱ تا ۸ شکل شاخه ها مهم است و این تست ، روحیه شما را بر
اساس فرمی که به شاخه ها داده اید تجزیه و تحلیل می کند.
از شماره ۹ تا ۱۶ شکل تنه درخت مورد نظر است.
بدین ترتیب شما از این تست دو جواب به دست می آورید که یکی مربوط به شکل تنه درخت است
و یکی مربوط به شاخه هاست.

تست خودشناسی با نقاشی

تست خودشناسی با نقاشی درختان

تست خودشناسی با نقاشی درختان باشاخه های انبوه

۱ – شاخه های انبوه و گره خورده

شما از نظر منطق و اندیشه به اندازه کافی بالغ شده اید و می توانید تعادل را در
زندگی تان برقرار کنید ، زیرا احساسات پرخاشگرانه و افراطی و خواسته های نامعقول ندارید.
اصلاً جاه طلب و افزون خواه نیستید و از رقابت با اطرافیانتان خوشتان نمی آید .
بیش از حد به خانه و خانواده و دوستان خود وابسته هستید .
تمام مراحل سخت و بحرانی را به خوبی پشت سر می گذارید زیرا در طبیعت شما خصوصیت انفعالی و تأیید
پذیری شدیدی نهفته است .
بدخواهان ممکن است این آرامش فکری شما را ناشی از تنبلی بدانند.

۲ – درختی که بر شاخه ها و تنه آن هاشورزده و سایه انداخته اید

این نقاشی از یک
ترس یا نگرانی در ضمیر پنهانتان حکایت می کند .
ممکن است نگران از دست دادن کسی باشید ، یا از این بترسید که به آرزوهایتان و نقشه هایی که
کشیده اید نرسید.
این عدم اعتماد به نفس سبب می شود گاهی در وجود خود احساس بی کفایتی کنید.
ترسها را از وجود خود دور کنید تا راحت باشید و از احساس زندگی کردن در زیر ابرها رنج نبرید.

تست خودشناسی با نقاشی درخت سرو

۳ – درخت سرو و عید نوئل

اگر درختی شبیه کاج های کریسمس کشیده اید نشان می دهد که نمی توانید با آدمهای الکی خوش و
بی بند و بار کنار بیایید .
ضمناً کمی بدبین هستید و معتقدید که نباید از روی ظاهر افراد قضاوت کرد ؛ زیرا گاهی زیر کاسه نیم
کاسه ای است .
عقاید محکم و پابرجایی دارید ولی قدرت این را ندارید که عقاید خود را با نرمش و آرامش به دیگران
بقبولانید .
رشته ای از تلخی در وجودتان است که شما را کمی تلخ و نچسب جلوه می دهد .
البته شاید این ، ناشی از تجربه های تلخی است که در زندگی گذشته خود داشته اید .
باید سعی کنید با این تلخی مبارزه کنید و خاطرات بد گذشته را به دست فراموشی بسپارید و از مردم
و زندگی با خوشرویی بیشتری استقبال کنید.

تست خودشناسی با نقاشی درخت میوه دار

۴ – درخت میوه دار

اگر درختی که کشیده اید بر شاخه هایش میوه است باید گفت که
شما گرفتار یک جور غم خوردن مطبوع در وجود خود هستید.
از این که گاهی در افسردگی غرق شوید و غبار اندوه بر صورتتان بنشیند لذت می برید .
در عین حال بسیار مشتاقید که همیشه مورد توجه اطرافیان باشید و گاهی دروغهای کوچکی می گویید تا جلب توجه
کنیدو البته گاهی هم از اطرافیان دروغ می شنوید با این حال این دروغها را چون شیرین و رؤیا ساز
هستند می پسندید .
اگر در نقاشی خود میوه های درخت را به حالت فرو افتادن از شاخه ها نشان داده اید معنایش این
است که حس می کنید کسی که دوستش دارید در حال ترک کردن شماست.

تست خودشناسی با نقاشی

نقاشی کردن درختان میوه دار

۵ – شاخه های حلقه حلقه

اگر درخت خود را شبیه این تصویر کشیده اید شما فردی با تمایلات قوی و
مستحکم نسبت به آزادی فردی هستید.
البته تا حدودی هم منزوی و درون گرایید و شخصیت خودتان را کاملاً به دور از کنترل دیگران قرار
می دهید و به ندرت تحت تأثیر سایرین قرار می گیرید .
می کوشید طوری زندگی کنید که ایده آل خودتان است و به همین دلیل دوستانتان را با روشن بینی و
دقت کافی بر می گزینید .
ولی معاشرتهایتان با آنها هرگز از حدودی که تعیین کرده اید نمی گذرد.
اعتماد به نفس شما قابل تحسین است .

تست خودشناسی با نقاشی درختان برهنه

۶-شاخه های برهنه و نوک تیز

شما همیشه در حالت تدافعی هستید و
حس می کنید دیگران می خواهند به نوعی به شما حمله کنند، به همین دلیل در بیشتر موارد ، قبل
از هر اقدام از طرف آنها خودتان حمله را آغاز می کنید .
می توان گفت که در شخصیت شما خارهایی هست که خیلی راحت حاضرید آن را به جان و روح اطرافیان
وارد کنید .
این خارها در ضمن نشانه ی بخشی پنهان در طبیعت شماست که تلخی کلام و دوستانه نبودن رفتارتان را موجب
می شود .
سعی کنید آرامش داشته باشید و به ضمیر پنهان خود اجازه دهید شما را در جهت دوست داشتن مردم و
خوبی ها هدایت کند ، تا برای همه محبوب و دوست داشتنی باشید ، چون خوشبختانه استعداد محبت و مهربانی
کردن در وجود شما نهفته است و شما فقط باید آن را پرورش دهید .

۷ – شاخه های روبه پایین

این درخت متأسفانه
از خوشحالی باطنی حکایت نمی کند .
شما در احساس کلی خودتان از زندگی نتوانسته اید تعادل برقرار کنید .
در لحظه ، تصمیم می گیرید .
واکنش هایتان حساب شده نیست .
در یک لحظه تحت تأثیر حالات و احساسات آنی قرار می گیرید .
برای شما یک تصمیم قطعی گرفتن و مدتها وقت را برای رسیدن به آن صرف کردن کار بسیار دشواری است
.
در بیشتر لحظه ها ترجیح می دهید از آن تصمیم صرف نظر کنید .
به خصوص به محض آن که اوضاع ، اندکی برایتان ناخوشایند می شود کنترل عصبی خود را از دست می
دهید و خود را به طور دربست در اختیار احساساتتان قرار می دهید .

تست خودشناسی با نقاشی درختان و شاخه های اتفاقی

۸ – خطوط و شاخه های اتفاقی

اگر شاخه های درخت خود را درهم
و برهم و نامنظم و غیر متعادل رسم کرده اید در شخصیت شما رگه هایی از احساس شوخ طبعی و
نشاط و لذت بردن از زندگی وجود دارد.
اما به طور کلی انسانها تغییر پذیرند و حالات روحی شما همچون هوای بهاری است که زیاد قابل پیش بینی
نیست.
یک لحظه شاد هستید و ممکن است بلافاصله از چیزی اندوهگین شوید و به کلی حالتتان عوض شود .
در بیشتر لحظه ها ناشکیبا هستید و گاه بدون تفکر تصمیم می گیرید و مایلید بلافاصله هر چه اراده کرده
اید انجام دهید .
دوستان ثابت ندارید چون اغلب دوست عوض می کنید و همیشه در جست و جوی تازه ها و تازگی ها
هستید .
در شخصیت و خلق و خوی شما بی هدفی ، به وضوح آشکار است.

۹ – تنه محکم و استوار وشاخه های کم

شما اعتماد به نفس
فراوانی دارید و در مجموع از خودتان خیلی راضی هستید و هیچ کس ، یا هیچ حرفی و هیچ کاری
نمی تواند به اعتماد به نفس آهنین شما خللی وارد آورد .
برای خودتان زندگی می کنید و به هیچ وجه نگران طرز فکر و احساس دیگران در مورد خود نیستید .
به مال و ثروت خود خیلی می نازید و با مباهات به آنها از اندیشه اجتماعی و زندگی مردم دور
می شوید .
آشکار است که مردم در ذهن شما جای مهمی ندارند و جز برای فخر فروختن و یا ایجاد حس احترام
و بزرگی برای خودتان ، آنها را نمی خواهید .
شما خودخواه و یک دنده و غیر قابل نفوذ هستید .

تست خودشناسی با نقاشی کردن درخت با تنه باریک

۱۰ – تنه باریک و بلندو شاخه های بی برگ

در طبیعت شما تمایل به
خودنمایی وجود دارد و همین تمایل انگیزه ای برای تشویق شما به روشنفکر بودن واز دیگران جدا بودن است .
دوست دارید به ایده های تازه و جنجالی بپردازید و به یاری آنها و بعضی کارهای به اصطلاح روشنفکرانه ،
خود را مورد توجه مردم قرار دهید .
اما معمولاً این همه شور و اشتیاق شما در مواجهه با چیزهای تازه خیلی فصلی است و هرگز عقیده ای
را تا رسیدن به کمال آن دنبال نمی کنید.

تست خودشناسی با نقاشی

شخصیت شناسی درختان بدون برگ

۱۱ – تنه شکافته و زخمی

نقاشی شما به وضوح نشان می دهد که دائم تلاش می کنید یک تجربه بد را از ذهن خود
دور کنید اما ضمیر ناخودآگاه شما در حفظ آن یاد و خاطره پافشاری می کند .
همین امر، فکر شما را دچار تعارض و ناراحتی ساخته است ، شما می توانید از راه معاشرت بیشتر با
مردم و پرداختن به برنامه های تازه و متنوع ، خیلی زود این خاطره تلخ را از ذهن برانید و
به اندوه و ناراحتی آن پایان بدهید به شرط آن که واقعاً خودتان این را بخواهید .
با خود صادقانه بیندیشید و نسبت به آینده خوش بین باشید.

۱۲ – تنه قیف مانند

شما شخصی بسیار پر انرژی و فعال هستید و در هر جمعی که شرکت می کنید روح
زندگی به آن می بخشید.
زندگی اجتماعی بسیار شلوغی دارید و اطرافتان را آن قدر دوست و رفیق گرفته است که تمام ساعت تان را
پر می کند و نمی گذارد لحظه ای تنها باشید.

تست خودشناسی با نقاشی درختان با تنه اریب

۱۳ – تنه اریب

شما زیاد احساس اطمینان نمی کنید.
اغلب نگران چیزهایی جزئی و بی اهمیت هستید و به خاطر اندکی کج و راست بودن هر چیز ، حرص
می خورید و خودتان را می آزارید .
از تنوع به شدت متنفرید و مایلید در زندگی شما همه چیز منظم و مرتب سر جای خود قرار داشته
باشد چون این نظم و ترتیب به شما احساس امنیت می بخشد.

۱۴ – درختی در یک جزیره

شما اغلب احساس تنهایی می کنید.
اشتیاق زیادی برای برخورداری از امنیت عاطفی و برقراری تعادل در زندگی احساسیتان دارید ، ولی گاهی دوستی کردن را
خیلی دشوار می یابید و به همین دلیل علی رغم اشتیاق فراوان برای داشتن یک رابطه عاطفی پربار ، لحظه
انتخاب ، فقط تنهایی را بر می گزینید .
با این مشکل مبارزه کنید و بیشتر معاشرتی و اجتماعی باشید .

۱۵ – خطوط نقطه چین

اگر درخت را به طور نقطه چین کشیده اید از جهت
عاطفی و احساسی آدمی بی پروا و غیر قابل کنترل هستید.
اغلب بدون هیچ ملاحظه ای خود را با ماجراها و رابطه هایی که پایانش ناپیداست درگیر می کنید و از
عاقبتش هراسی به دل راه نمی دهید .
تصمیمات شما در اکثر موارد آنی و بدون تفکر درباره نتایج احتمالی آن است .

تست خودشناسی با نقاشی درخت و ریشه های طویل

۱۶ – ریشه های طویل

اگر برای تنه درخت خود ریشه کشیده اید
، تنها چیزی که در زندگی شما اهمیت دارد امنیت خاطر است .
شما در طبیعت خود واقعگرا و هوشیار هستید و همیشه طوری رفتار می کنید که این امنیت را داشته باشید
.
در زندگی عاطفی ، تعادلی بین خواسته های دل و توصیه های عقلتان برقرار می کنید و به همین دلیل
روابط عاطفی تان از بیشتر جنبه ها قبل از آن که پرهیجان و گرم باشد سرد و حساب شده است

بیش تر بدانید : شخصیت شناسی از روی رفتار

اگر با افراد زیادی روبرو شده باشیم می‌توانیم بسیاری از آنها را حتی از نوع صحبت کردن‌شان نیز بشناسیم، اما این آگاهی در برخورد حضوری با دانستن بسیاری از حالات اثبات شده در علم روانشناسی بهترین شناخت را نسبت به دیگران به ارمغان می‌آورد.

شخصیتی که ما از خود در اجتماع نمایش می‌دهیم، به نوعی رزومه‌مان محسوب می‌شود که دیگران براساس آن ما را مورد قضاوت و ارزیابی قرار می‌دهند؛ البته شاید برای برخی از ما اینکه دیگران در موردمان چه فکری می‌کنند، ارزشی نداشته باشد و برایمان مهم نباشد دیگران ما را چگونه می‌بینند و در حقیقت به تصویری که از خود به اجتماع نشان می‌دهیم، بی توجه باشیم.

منبع : تبیان و باشگاه خبرنگاران

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2019-07-13 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :