تست جالب و خواندنی احساسی هستید یا منطقی

تست جالب و خواندنی احساسی هستید یا منطقی روانشناسی

اگر می خواهید بدانید چه نوع شخصیتی دارید و یا افکار و رفتارتان تحت تاثیر منطق تان است یا احساسات این تست جالب را انجام دهید

بیایید با این تست جالب و خواندنی تشخیص دهید فردی منطقی هستید و بیشتر با منطق رفتار می کنید از ویژگی آدم منطقی این است که براساس عقل و منطق و استدلال خود تصمیم گیری می کنند.و یا فرد احساساتی هستید که بیشتر تصمیمات و رفتار شما در زندگی تحت تاثیر احساستان است این تست روانشناسی شخصیت شما را لو می دهد

تست جالب و خواندنی

با یک آزمایش ساده می توانید تشخیص دهید که احساسی هستید یا منطقی؟این آزمایش ساده به اینگونه است که مطابق تصویر (۱) دستانتان را در حالیکه انگشتان از هم فاصله دارند بلافاصله و بدون هیچ فکری مانند تصاویر (۲) و (۳) در هم گره کنید.

تست جالب و خواندنی انگشتان

اگر انگشت شست چپ مانند تصویر (۲) روی انگشت شست راست قرار گرفت شما فرد احساسی هستید و اگر بر عکس انگشت شست راست شما مانند تصویر (۳)روی انگشت شست دست چپ قرار گرفت شما فردی منطقی هستید. اگر کمی دقت کنید در خواهید یافت که شما تنها یک حالت انگشتان را می توانید براحتی داشته باشید و اگر بخواهید حالت عکس آنرا با انگشتان اجرا کنید قدری مشکل خواهد بود و حالتی که براحتی بر شما مقدور می باشد گویا نوع شخصیت شماست…..

تست جالب و خواندنی

گر بخواهید حالت عکس آنرا با انگشتان اجرا کنید قدری مشکل خواهد بود و حالتی که براحتی بر شما مقدور می باشد گویا نوع شخصیت شماست…..

 

خب… حالا که فهمیدی جزو کدوم دسته ای میتونی در ادامه خصوصیات هر دسته رو بخونی.

انسان ها به دو دسته تقسیم می شوند.

الف) افراد احساسی ب) افراد منطقی

افراد احساسی چگونه شخصیتی دارند؟

افراد احساسی افرادی هستند که بر پایه احساسات و عواطف خود ،
تصمیمات مختلف زندگی شان را می گیرند.اما افراد منطقی افرادی هستند
که براساس عقل و منطق و استدلال خود تصمیم گیری می کنند.
افراد احساسی نیمکره راست مغزشان فعال تر است
در صورتی که افراد منطقی نیم کره چپ مغزشان فعال تر است.

افراد احساسی دارای خصوصیاتی همچون خلاقیت، احساسی بودن،
کلی نگر بودن، بلند پروازی و رؤیایی بودن و دل رحم بودن و … می باشند
و نیز افراد منطقی خصوصیاتی همچون: نظم، منطقی بودن، پرداختن
به جزئیات، واقع گرا بودن، تحلیل و استنتاج را دارا می باشند.
افراد منطقی یا احساسی هر کدام به نوبه خود عالی هستند
و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد در واقع این دو گروه مکمل یکدیگر در روابط اجتماعی سالم هستند.

بد نیست بدانید

افراد منطقی چگونه شخصیتی دارند؟

اصولاً داشتن یک شخصیت متعادل و شخصیت منطقی، برای هر انسانی امری ایده آل و مطلوب است ولی باید با خصوصیات آن آشنا شویم تا با آگاهی داشتن از این خصوصیات، اگر فاقد بعضی از آنها هستیم آنها را درخودمان ایجاد و کوشش کنیم تا در رفتار و گفتار خود از آنها استفاده کنیم.

تست جالب و خواندنی

از ویژگی آدم منطقی این است که براساس عقل و منطق و استدلال خود تصمیم گیری می کنند.

۱- گفتار و رفتار توأم با صداقت و سادگی یک شخصیت منطقی
رفتارش چاپلوسانه نیست و به خاطر دیگران حق کسی
را هیچ وقت ضایع نکرده و زندگی اش را براساس صداقت و دوری از تشریفات پـایه گذاری خواهد کرد. ۲- عدم نیاز به محبت و احترام دیگران اگرچه کسب محبت از دیگران خیلی خوب است ولی فرد منطقی به صورت افراطی و بیمار گونه حاضر نیست به هر قیمتی آبروی خود را ببرد، و به دنبال تأیید و احترام دیگران باشد، بلکه می تواند با رفتار منطقی و عاقلانه در زمان مناسب، محبت دیگران را دریافت کند.

بیست / پرورش افکار

ترفندهای فوق العاده برای تزئین سبزیجات
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2018-07-21 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :