نقش برجسته پدران در موفقیت تحصیلی فرزندان

نقش برجسته پدران در موفقیت تحصیلی فرزندان روانشناسی

برنامه ریزی در موفقیت تحصیلی , میزان تحصیلات پدر نقشی قوی تر در موفقیت تحصیلی فرزندان ایفا می کند

برنامه ریزی در موفقیت تحصیلی

برنامه ریزی در موفقیت تحصیلی , نتایج یک تحقیق در کشور بریتانیا نشان می دهد که میزان تحصیلات پدر نقشی
به مراتب قوی تر در پیش بینی موفقیت تحصیلی فرزندان ایفا می کند.
زمانی که پدر از سطح تحصیلات پائین تری برخوردار است، احتمال افت تحصیلی ، ادامه دور باطل فقر و ناتوانی
در رسیدن به موفقیت با احتمال بسیار بالاتری در فرزندان به وجود می آید.
این گزارش که توسط اداره ملی آمار بریتانیا منتشر شده است نشان می دهد که کودکانی که پدر تحصیل کرده
ندارند، ۷ و نیم برابر کمتر از سایر کودکان به موفقیت تحصیلی می رسند.
یک نتیجه جالب این تحقیق این بوده که نقش تحصیلات مادر گرچه موثر است اما به مراتب نقشی کمرنگ تر
در موفقیت فرزندان در آینده ایفا می کند.
بنابر این پژوهش در صورتی که کودکان مادرانی غیر تحصیل کرده داشته باشند، تنها ۳ برابر ممکن است با شکست
تحصیلی مواجه شوند.
این تحقیق همچنین نشان می دهد که شکست تحصیلی بالاترین علت تداوم فقر در بریتانیا به شمار می
رود و افرادی که از سطح تحصیلی پایین تری برخوردار هستند بیش از ۵ برابر بیشتر از افرادی با میزان
تحصیلات بالا در فقر زندگی می کنند.

برنامه ریزی در موفقیت تحصیلی

برنامه ریزی در موفقیت تحصیلی

هلن برنارد، مدیر تحقیقی در بنیاد جوزف رانتری در این باره می گوید شواهدی زیادی در این باره وجود ندارد
که سطح تحصیل پائین و فقر در خانواده های فقیر کشور در نتیجه انگیزه پائین به وجود آمده
باشد.
اما شواهد دال بر این است که فرزندان و والدینی که از پیشینه اقشار ضعیف جامعه هستند، از کودکان خود
انتظارات کمتری دارند و به زودی از تصور امکان موفقیت و پیشرفت اجتماعی و تحصیلی فرزندنشان ناامید شده و کمتر
برای موفقیتشان یاری می رسانند”.
قبلا تحقیقات زیادی در مورد نقش تحصیلات والدین و میزان موفقیت تحصیلی فرزندان انجام شده بود اما هرگز نقش پدر
در پیشرفت تحصیلی فرزندانش تا این اندازه پر رنگ نشده بود.

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-05-27 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :