اصول مهارت حل اختلاف

اصول مهارت حل اختلافروانشناسی

در این مطلب به موضوع اصول مهارت حل اختلاف پرداخته ایم.

اختلافات بین انسان ها امری طبیعی می باشد اما بسیار مهم است که بدانید چگونه باید اختلافات و تفاوت های موجود را مدیریت و حل نمود.اگر برای حل کردن مشکلات و تفاوت های خود با دیگران به مشکل برمیخورید در ادامه همراه با نیک صالحی شوید تا اصول مهارت حل اختلاف را بدانید.

اصول مهارت حل اختلاف

آنچه مسلم است، بروز اختلاف و تفاوت بین افراد، امری کاملاً عادی و طبیعی است.منتها مهمتر و طبیعی تر آن
است که نسبت به حل این اختلافات، اشراف داشته باشیم و بتوانیم اختلاف یا سوء تفاهمات خود یا دیگران را
به گونه ای حل کنیم که رضایت همه فراهم آید؛ و این رضایت حاصل نخواهد شد مگر با کسب مهارت
در حل اختلافات.

۱– صحبت کنید، اما بدون پرخاش و توهین و تندی.حل اختلاف، در زمان عصبانیت، حاصلی جز تخریب بیشتر
نخواهد داشت.پس بهتر آن است که همیشه بعد از آرام شدن محیط و افراد، اقدام شود.

۲– منفی سخن نگویید.اگر برای
وصل کردن، قدم جلو می‌گذاریم، باید دقت کنیم از به کار بردن سخنان نومید کننده و تحریک کننده و در
مجموع منفی، خودداری نمائیم.

۳– در اولین قدم اختلاف، آن را حل کنید.به محض احساس اختلاف یا سوء تفاهم، درصدد حل
آن برآیید.چون اگر شامل مرور زمان شود، تبدیل به کینه و رنجش می‌شود.به خاطر داشته باشید صحبت و بازگو کردن
ناراحتی ها و سوءتفاهمات، کمک مؤثری برای رهایی از غم و اندوه است و حل اختلافات را نیز سهل تر
می‌نماید.

اصول مهارت حل اختلاف

اختلافات

حل اختلاف

۴– از طرف مقابل خود، یا طرفین اختلاف، درخواست کنید تا خیلی سریع، وقت مناسبی را با هماهنگی یکدیگر، برای
حل اختلاف، اختصاص دهند.

۵– احساس شرم و گناه و خجالت را برای طرف مقابل به وجود نیاورید.چنانچه ما با طرف
مقابل خود، دچار مشکلی شده اید یا برای حل اختلاف دیگران، می‌خواهید اقدام نمائید، هرگز نباید به گونه ای صحبت
کنید که دیگری یا دیگران را دچار احساس خجالت، گناه یا شرمندگی کنید.طعنه و کنایه را نیز باید از لحن
و کلامتان حذف نمایید.

۶- نظر و عقیده خود را بیان کنید.ناراحتی خود را عنوان کنید و درباره اش سخن بگویید
بدون آن که قضاوت یا سرزنش کنید و حکمی‌صادر نمایید.

تخلیه روانی

۷– دیگری یا دیگران نیز حق دارند.به طرف مقابل خود یا
دیگرانی که با یکدیگر دچار اختلاف شده اند، اجازه کافی بدهید تا از ناراحتی ها و مشکلاتشان صحبت کنند.تخلیه روانی،
فرد را برای طرح یا پذیرش مسائل متفاوت و سپس حل مشکلات، آماده تر می‌نماید.

۸- عذرخواهی مشکل نیست.در زمان حل
اختلاف، چنانچه فرد متوجه اشتباه خود بشود، بهتر است فوری با یک جمله که حاکی از ندامت و عذرخواهی اوست
مسئله را ختم به خیر کند.«عذرخواهی» نه تنها فرد را کوچک نمی‌کند، بلکه دیگران را متوجه انعطاف و دقت نظر
او نیز می‌سازد.حال چنانچه لزومی‌به عذرخواهی هیچ کسی مشاهده نشد، توافق و به قول معروف، کنار آمدن با هم، مسیری
تازه برای رفع سوء تفاهمات و برقراری ارتباطات جدید خواهد بود.

۹– هربار، فقط یک موضوع را مطرح کنید.برای هر مشکل،
یک جلسه مشخص را اختصاص دهید.چرا که در صورت صحبت و طرح همه ناراحتی ها و مشکلات در یک جلسه،
نه تنها راه حلی حاصل نخواهد شد، بلکه به لحاظ یادآوری و تداعی یا درهم پیچیدگی ناراحتی ها، دامنه اختلافات
وسعت بیشتری خواهد گرفت.

اصول مهارت حل اختلاف

اختلافات

بد نیست درباره موضوع اصول مهارت حل اختلاف را بدانید

عذر خواهی مشکل نیستدر زمان حل اختلاف ، چنانچه فرد متوجه اشتباه خود بشود، بهتر است فوری با یک جمله که حاکی از ندامت و عذر خواهی اوست، مسئله را ختم به خیر کند. ” عذرخواهی” نه تنها فرد را کوچک نمی کند، بلکه دیگران را متوجه انعطاف و دقت نظر اونیز می سازد. حال چنانچه لزومی به عذر خواهی هیچ کسی مشاهده نشد، توافق و به قول معروف ، کنار آمدن با هم، مسیری تازه برای رفع سؤ تفاهمات و برقراری ارتباطات جدید خواهد بود.

● هربار فقط یک موضوع را مطرح کنید

برای هر مشکل، یک جلسه مشخص را اختصاص دهید، چرا که در صورت صحبت و طرح همه ناراحتی ها و مشکلات در یک جلسه، نه تنها راه حلی حاصل نخواهد شد، بلکه به لحاظ یادآوری و تداعی یا درهم پیچیدگی ناراحتی ها ، دامنه اختلافات وسعت بیشتری خواهد گرفت. مهارت حل اختلاف، در روابط خانوادگی، خاصه ارتباط میان زن ها و شوهرها، اهمیت بسیاری دارد. ضمنا باید در نظر داشت که در این روابط، حفظ احترام ادب و حرمت و همکاری و تعادل، برای همگان امری لازم و واجب است.

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2021-06-01 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :