مدل دستکش بافتنی جدید دخترانه برای متفاوت بودن

مدل دستکش بافتنی جدید دخترانه برای متفاوت بودن مد روز و زیور آلات

هوای سرد بهمن ماه و بارش برف در اکثر نقاط باعث شده است مردم از گرم ترین لباس های خود استفاده کنند. یکی از مهم ترین لباس ها برای هوای سرد دستکش ها هستند. دستکش های گرم و زیبا مخصوص این روزهای سرد را ببینید.

بافتن دستکش کار سختی نیست و با کمی حوصله یم توانید دستکش هایی زیبا و شیک را ببافید و بسیار متفاوت تر و شیک تری از سایرین به نظر برسید. دستکش می تواند دستهای شما را از سردترین و برفی ترین روزهای زمستانی سال در امان دارد. مدل دستکش بافتنی را در نیک صالحی ببینید.

مدل دستکش بافتنی جدید دخترانه

با توجه به شروع فصل سرما و درخواست شما کاربران عزیز برای قرار دادن
مدل دستکش بافتنی توی سایت این پست رو براتون گذاشتیم.

بافت دستکش بدون انگشت: مدل پیچ

برای شروع این دستکش بدون انگشت ابتدا ۳۴ دانه سرمی اندازیم.

رج ۱:

۲ دانه زیر، ۲ دانه از رو، این کشباف را تا انتهای رج ادامه می دهیم، و به اندازه ۴ سانتی متر کشباف می بافیم.

رج های ۲ تا ۴:

بعد از کشباف دانه ها را به این صورت با سنجاق علامت گذاری می کنیم، ۱۴ دانه اول ،۶ دانه وسط و ۱۴ دانه آخر

۱۴ دانه اول همه از رو بافته می شوند(در هر دو طرف)، ۶ دانه وسط را ساده می بافیم (یک رج زیر، یک رج رو ) و ۱۴ دانه آخر هم مثل ۱۴ دانه اول همه از رو رو بافته می شوند(در هر دو طرف). ۴ رج را به همین ترتیب می بافیم.

توجه: در این دستکش بدون انگشت ۱۴ دانه اول و ۱۴ دانه آخر را می توانید در مدل های مختلف ببافید، در اینجا مدل بافت جودانه است.

رج ۵:
در این رج به ۶ دانه وسط که می رسیم بافت پیچ را انجام می دهیم:۳   دانه اول را از میل خارج کرده و جایش را با ۳ دانه دوم عوض می کنیم، ۱۴ دانه آخر را مثل رج های قبل می بافیم.
رج های بعدی:

بافت ساده را طبق رج های قبل ادامه می دهیم و به این ترتیب مدل پیچ درست می شود.
فاصله بین پیچ ها سلیقه ای است ولی در این مدل فاصله ها حدود ۴ سانتی متر است به همین ترتیب بافت ها را تا جایی ادامه می دهید که می خواهید اندازه بلندی ساق دستکش باشد، در اینجا حدود ۱۶ سانتی متر است.

مدل دستکش بافتنی جدید دخترانه برای متفاوت بودن

بافت شصت:
در ادامه یک رج قبل از کشباف اخر بافت، دریچه شصت را به این ترتیب می اندازیم:
۴ دانه که بافتیم ۶ دانه کور کرده و یک دانه از رو می بافیم سپس ۶ دانه ساده و ۱۴ دانه از رو می بافیم.

رج بعد:
به دانه های کور کرده که میرسیم ۶ دانه سر می اندازیم ادامه رج را می بافیم.
رج بعد:

دوباره کشباف می بافیم: ۲ دانه زیر و ۲ دانه رو. به طول ۲ سانتیمتر کشباف را ادامه می دهیم در آخر دانه ها را کور می کنیم.

حال  دو طرف بافت را به وسیله قلاب یا سوزن به هم وصل می کنیم.

مدل دستکش بافتنی

مدل دستکش بافتنی

مدل دستکش بافتنی

مدل دستکش بافتنی

مدل دستکش بافتنی

مدل دستکش بافتنی دخترانه

مدل دستکش بافتنی

دستکش بافتنی دخترانه

مدل دستکش بافتنی

دستکش بافتنی

مدل دستکش بافتنی

مدل دستکش

مدل دستکش بافتنی

مدل دستکش بافتنی

مدل دستکش بافتنی

دستکش بافتنی

 

پارس ناز ـ ستاره

تاریخ بروزرسانی : 2020-02-12 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :