عکس های بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری

عکس های بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری سینمای ایران و جهان

مراسم اکران فیلم پدر آن دیگری بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری اکرم محمدی نورا هاشمی حسین مهری محسن افشانی بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری همچنین بخوانید :  اولین اکران مردمی فیلم ‌”آینه بغل” با حضور محمدرضا گلزار

مراسم اکران فیلم پدر آن دیگری

 بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری

بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری

 بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری

اکرم محمدی  بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری

نورا هاشمی

 بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری

حسین مهری

بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری

محسن افشانی

 بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری

بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگری

 بازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر آن دیگریبازیگران در مراسم اکران خصوصی فیلم پدر
آن دیگری

همچنین بخوانید :  اکران مردمی فیلم به وقت شام با حضور ابراهیم حاتمی کیا
تاریخ بروزرسانی : 2015-10-01 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو