حمایت بازیگران مشهور و ورزشکاران از خانه اوتیسم ایران + تصاویر

حمایت بازیگران مشهور و ورزشکاران از خانه اوتیسم ایران + تصاویر سینمای ایران و جهان

هنرمندان ، ورزشکاران و خوانندگان در اینستاگرام خود با انتشار پستی از خانه اوتیسم ایران حمایت کردند.

حمایت بازیگران و ورزشکاران از خانه اوتیسم ایران

در فضای مجازی هر روزه شاهد اتفاقات گوناگون در زمینه های مختلف هستیم که در این فضا حضور هنرمندان و
ورزشکاران بی تاثیر نبوده تا حدی که در برابر هر نوع مساله اعم از مذهبی، اجتماعی و فرهنگی از خود
واکنش نشان می دهند لذا هنرمندان، ورزشکاران و خوانندگان با گذاشتن پست از خانه اوتیسم ایران حمایت کردند.

نعیمه نظام دوست بازیگر فعال در اینستاگرام نوشت:

فقط بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون.
تا بسته شدن درهاى امید.
فقط بیست روز مونده…
ولى هنوز بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه.
تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت.
تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو…
این کودکان نیاز به آموزش دارن.
این خانواده ها نیاز به حمایت دارن.
اونها رو تنها نذاریم.
بیست روز براى ما هیچی نیست…
روشهای کمک با شماره گیری *۷۸۰*۷۰۷۰# و یا شماره کارت ٧٩٨١-۴٠٠١-١٢١٩-۶٢٧۴ بانک اقتصاد نوین به نام انجمن اتیسم ایران شماره
حساب ارزی برای همراهان خارج از کشور ۱۴۷-۷۵۰-۵۶۶۳۵۲۸-۱ اطلاعات بیشتر پاسخگویی ٢۴ساعته ۰۹۳۸۶۶۸۸۲۸۱

حمایت نعیمه نظام دوست
محمد سلوکی مجری برنامه “ستاره شو” در اینستاگرام خود نوشت:

فقط بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون.
تا بسته شدن درهاى امید.
فقط بیست روز مونده…
ولى هنوز بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه.
تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت.
تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو…
این کودکان نیاز به آموزش دارن.
این خانواده ها نیاز به حمایت دارن.
اونها رو تنها نذاریم.
بیست روز براى ما هیچی نیست…

حمایت محمد سلوکی

علی انصاریان در اینستاگرام خود نوشت: سلام…
فقط بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون.
تا بسته شدن درهاى امید.
فقط بیست روز مونده…
ولى هنوز بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه.
تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت.
تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو…
این کودکان نیاز به آموزش دارن.
این خانواده ها نیاز به حمایت دارن.
اونها رو تنها نذاریم.
بیست روز براى ما هیچی نیست…

حمایت علی انصاریان

رضا یزدانی خواننده آلبوم “خاطرات مبهم” در اینستاگرام خود نوشت: فقط بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون.
تا بسته شدن درهاى امید.
فقط بیست روز مونده…
ولى هنوز بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه.
تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت.
تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو…
این کودکان نیاز به آموزش دارن.
این خانواده ها نیاز به حمایت دارن.
اونها رو تنها نذاریم.
بیست روز براى ما هیچی نیست…

حمایت رضا یزدانی
مهدی سلطانی سروستانی در اینستاگرام خود نوشت:

فقط بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.

تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون.
تا بسته شدن درهاى امید.
فقط بیست روز مونده…
ولى هنوز بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه.
تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت.
تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو…
این کودکان نیاز به آموزش دارن.
این خانواده ها نیاز به حمایت دارن.
اونها رو تنها نذاریم.
بیست روز براى ما هیچی نیست…

حمایت مهدی سلطانی
علی پروین در اینستاگرامش نوشت:

فقط بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون.
تا بسته شدن درهاى امید.
فقط بیست روز مونده…
ولى هنوز بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه.
تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت.
تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو…
این کودکان نیاز به آموزش دارن.
این خانواده ها نیاز به حمایت دارن.
اونها رو تنها نذاریم.
بیست روز براى ما هیچی نیست…

حمایت علی پروین
لاله اسکندری بازیگر مجموعه “خاک سرخ” در اینستاگرامش نوشت:

فقط بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون.
تا بسته شدن درهاى امید.
فقط بیست روز مونده…
ولى هنوز بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه.
تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت.
تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو…
این کودکان نیاز به آموزش دارن.
این خانواده ها نیاز به حمایت دارن.
اونها رو تنها نذاریم.
بیست روز براى ما هیچی نیست…

حمایت لاله اسکندری
شهرام قائدی بازیگر فیلم سینمایی “ناردون” در اینستاگرام خود نوشت:

فقط بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون.
تا بسته شدن درهاى امید.
فقط بیست روز مونده…
ولى هنوز بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه.
تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت.
تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو…
این کودکان نیاز به آموزش دارن.
این خانواده ها نیاز به حمایت دارن.
اونها رو تنها نذاریم.
بیست روز براى ما هیچی نیست..

حمایت شهرام قائدی
گلاره عباسی بازیگر مجموعه “کیمیا” در اینستاگرام خود نوشت:

فقط بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم.
تا از دست رفتن تنها شانس صدها خانواده براى بهتر زندگى کردن کودکشون.
تا بسته شدن درهاى امید.
فقط بیست روز مونده…
ولى هنوز بیست روز مونده…
بیست روز مونده تا ما نشون بدیم نمیذاریم درهاى این خونه به روى این کودکان بسته بشه.
تا به این خانواده ها بگیم که کنارتون هستیم توى این مسیر سخت.
تا همه ثابت کنیم قدرت عشق رو…
این کودکان نیاز به آموزش دارن.
این خانواده ها نیاز به حمایت دارن.
اونها رو تنها نذاریم.
بیست روز براى ما هیچی نیست…

حمایت گلاره عباسی

باشگاه خبرنگاران

تاریخ بروزرسانی : 2016-10-30 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :