اکران مردمی فیلم گذر موقت با حضور چهره های مشهور!

اکران مردمی فیلم گذر موقت با حضور چهره های مشهور! سینمای ایران و جهان

عکس های اکران مردمی گذر موقت را در ادامه خواهید دید.

اکران مردمی گذر موقت

اکران مردمی گذر موقت , اکران مردمی فیلم سینمایی « گذر موقت » با حضور شقایق دهقان ، محراب قاسم
خانی
، پدرام شریفی ، احمد امینی، امیرپوریا، شبنم فرشاد جو ،جمعه ۲۰ مردادماه در پردیس سینمایی آزادی برگزارشد.

اکران مردمی گذر موقت

شقایق دهقان در مراسم اکران مردمی فیلم سینمایی گذر موقت

اکران مردمی گذر موقت

مهراب قاسمخانی و شقایق دهقان در مراسم اکران مردمی فیلم
سینمایی گذر موقت

اکران مردمی گذر موقت

شقایق دهقان در مراسم اکران مردمی فیلم سینمایی گذر موقت

اکران مردمی گذر موقت

شقایق دهقان در مراسم اکران مردمی فیلم
سینمایی گذر موقت

اکران مردمی گذر موقت

شبنم فرشادجو در مراسم اکران مردمی فیلم سینمایی گذر موقت

اکران مردمی گذر موقت

شبنم فرشادجو در مراسم اکران مردمی فیلم
سینمایی گذر موقت

اکران مردمی گذر موقت

شقایق دهقان در مراسم اکران مردمی فیلم سینمایی گذر موقت

اکران مردمی گذر موقت

شقایق دهقان در مراسم اکران مردمی فیلم
سینمایی گذر موقت

اکران مردمی گذر موقت

پدرام شریفی در مراسم اکران مردمی فیلم سینمایی گذر موقت

سینما تیکت

تاریخ بروزرسانی : 2017-08-13 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :