ادعای عجیب بهروز افخمی درباره صادق هدایت!

ادعای عجیب بهروز افخمی درباره صادق هدایت! سینمای ایران و جهان

بهروز افخمی بهروز افخمی در یادداشتی نوشته و بهانه اش تزریق اعتماد به نفس سخنوری در برابر جمع به جوانانی بوده که خیال دارند فیلمساز شوند از این گفته آنها که اعتماد به نفس ندارند خیلی که شانس بیاورند می شوند صادق هدایت که خودکشی اش باعث شد او را به عنوان داستان پرداز جدی […]

بهروز افخمی

بهروز افخمی در یادداشتی نوشته و بهانه اش تزریق اعتماد به نفس سخنوری در برابر جمع به جوانانی بوده که
خیال دارند فیلمساز شوند از این گفته آنها که اعتماد به نفس ندارند خیلی که شانس بیاورند می شوند صادق
هدایت که خودکشی اش باعث شد او را به عنوان داستان پرداز جدی بگیرند.

بهروز افخمی نوشته است: فضای مجازی جای فرار و پنهان شدن و فحش دادن و عقده گشایی از توی تاریکی
هم هست اما کسی که چنین استفاده ای از آن می کند در حقیقت با خودش ور می رود و
با سایه اش چانه می زند.

این کارگردان سابق و مجری فعلی ادامه داده است: چنین کسی خیلی که شانس بیاورد میشود صادق هدایت که تا
خودکشی نکرد کسی او را بعنوان داستان پرداز جدی نگرفت و حتی بعد از آن که خودش را کشت بهترین
داستانهایش خوانده نشد و جدی گرفته نشد چون اتفاقا بهترین داستانهای صادق هدایت درباره خودکشی نیست.

هفت صبح

تاریخ بروزرسانی : 2016-05-18 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو