گلهای فوقالعاده زیبا با آناناس!/تصویری

گلهای فوقالعاده زیبا با آناناس!/تصویری خانه داری

ابتدا میوه آناناس را برش بزنید . سپس آن ها را در قالب کیک مافین قرار داده برای مدت کوتاهی در فر یا مایکروویو قرار دهید تا خشک شود. در این صورت شما یک گل زیبا خوراکی خواهید داشت.

ابتدا میوه آناناس را برش بزنید .

گلهای فوقالعاده زیبا با آناناس!/تصویری سپس آن ها را در قالب کیک مافین قرار داده برای مدت کوتاهی در فر یا مایکروویو قرار دهید
تا خشک شود.

 گلهای فوقالعاده زیبا با آناناس!/تصویریدر این صورت شما یک گل زیبا خوراکی خواهید داشت.

 گلهای فوقالعاده زیبا با آناناس!/تصویری

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2013-12-24 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :