چگونه از عسل در برابر مورچه ها حفاظت کنیم ؟

تاریخ بروزرسانی : 2016-02-05 /
گردآوری :

روش دوری مورچه ها از عسل مطمئناً نمی خواهید در حالی که درب ظرف عسل را برای خوردن یا آشپزی باز کرده اید، مورچه ها یک چیز لذت بخش شیرین را کشف کنند و شروع به خرابکاری کنند.این مقاله یک راه بسیار ساده و در عین حال بسیار مؤثر برای حفاظت از عسل در برابر […]

روش دوری مورچه ها از عسل

مطمئناً نمی خواهید در حالی که درب ظرف عسل را برای خوردن یا آشپزی باز کرده اید، مورچه ها یک
چیز لذت بخش شیرین را کشف کنند و شروع به خرابکاری کنند.
این مقاله یک راه بسیار ساده و در عین حال بسیار مؤثر برای حفاظت از عسل در برابر مورچه
ها -وقتی درب آن باز است- نشان می دهد.

 بشقاب را تا لبه از آب پر کنید

بشقاب را تا لبه از آب پر کنید.
مورچه ها نمی توانند از آب عبور کنند و بنابراین فوراً منصرف می شوند.

شیشه عسل را در مرکز بشقاب پر از آب قرار دهید

شیشه عسل را در مرکز بشقاب پر از آب قرار دهید.
مواظب باشید آب از لبه های بشقاب نریزد.
می توانید کار را همین جا تمام کنید یا اینکه برای حفاظت بیشتر به مرحله بعد بروید.

با استفاده از گچ یک دایره در اطراف بشقاب بکشید، چون گچ یک مانع طبیعی برای عبور مورچه هاست

با
استفاده از یک تکه گچ یک دایره در اطراف بشقاب بکشید.
با این کار یک عامل بازدارنده دیگر اضافه کرده اید، چون گچ یک مانع طبیعی برای عبور مورچه است.

درب ظرف را ببندید. وقتی از آن استفاده نمی کنید

درب ظرف را ببندید.
وقتی از آن استفاده نمی کنید، این کار به شما اطمینان خواهد داد که از عسل به طور کامل محافظت
می شود و حتی اگر عسل از کنار شیشه جذاب باشد، از آن می گذرند.

نکات و هشدارها

مرتب آب داخل بشقاب را چک کنید که تبخیر نشده باشد.این روش را می توانید زمانی هم که درب ظرف
از بین رفته است به کار گیرید.
فقط در صورت نیاز آب بیشتری به بشقاب اضافه کنید و سعی کنید یک در دیگر برای عسل پیدا
کنید.

جام جم سرا

برچسب ها: