دوخت سرویس دم کنی ساده و زیبا را درخانه یاد بگیرید!

دوخت سرویس دم کنی ساده و زیبا را درخانه یاد بگیرید! خانه داری

در این متن ما به آموزش یکی ازدم کنی ها می پر دازیم و شما در سایزهای دلخواه ومتفاوت میتوانید درست کنید.

نحوه دوخت سرویس دم کنی

دوخت سرویس دم کنی ,در این متن ما به آموزش یکی ازدم کنی ها می پر دازیم و شما در
سایزهای دلخواه ومتفاوت میتوانید درست کنید.

▪ وسایل مورد نیاز :

ـ پارچه پاناما ـ پارچه ی ساتن رنگی(به رنگ دلخواه) ـ هویه ـ شابلون ـ پارچه ی ساتن کرم(برای زمینه
ی کار ) ـ ابر به اندازه ی دم کنی ها

نحوه دوخت :

در ابتدا قطر یکی از دمکنی ها را اندازه
میگیریم که ما کوچک ترین سایزرااندازه گرفته ایم بیست ودوسانتی متر میباشد.
دایرهای با قطردو سانتی متر کمترازابر جدا می کنیم واز پارچه ی ساتن کرم دو دایره وازپارچه پاناما یک دایره
به اندازه ی قطر اصلی یعنی بیست و دو جدا می کنید.
طرح شابلونی را روی ساتن رنگی دلخواه قرار داده و دور آن را مطا بق شکل هویه می کنید.
طرح خارج شده را وسط پارچه ی ساتن کرم قرار داده وداخل طرح شابلونی را هویه می کنید

دوخت سرویس دم کنی

مطابق شکل
این قسمت از کار را روی ابر وزیر این ساتن را پارچه ی پاناما قرار می دهیم تا بین طرح
شابلونی هویه شده و ابر پارچه ی پاناما باشد و ابر دیده نشود ودر طرف دیگر ابر پارچه ی ساتن
کرم قرار داده و دور کار را هویه می کنیم .
از پارچه ی ساتن کرم به اندازه ی ده سانت در چهار سانت بریده دور آن را ساده به صورت
خط صاف هویه میکنیم بعد آنرا مطابق شکل مثل بند درست میکنید و در بالای دم کنی با یک سوراخ
هویه می کنیم.

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2016-12-05 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :