تکنیکی ساده برای ساتوری کردن گوشت

تکنیکی ساده برای ساتوری کردن گوشت خانه داری

گوشت ساتوری با رعایت این نکته ریز و جالب می توانید از پاشیدن آب گوشت به اطراف هنگام ساتوری کردن ,جلوگیری کنید … وقتی می‌خواهید گوشت را با زدن چکش یا کارد نرم کنید ، روی آن آرد بپاشید ،‌این کار از خارج شدن آب گوشت جلوگیری خواهد کرد. سیب سبز

گوشت ساتوری

با رعایت این نکته ریز و جالب می توانید از پاشیدن آب گوشت به اطراف هنگام ساتوری
کردن ,جلوگیری کنید …

وقتی می‌خواهید گوشت را با زدن چکش یا کارد نرم کنید ، روی آن آرد بپاشید ،‌این کار از خارج
شدن آب گوشت جلوگیری خواهد کرد.

سیب سبز

سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2016-07-26 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :