تزئین های مختلف پلو + تصاویر

تزئین های مختلف پلو + تصاویر خانه داری

  با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفرانی می‌ریزیم تا تزئین کامل شود. با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ […]

 

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه می‌کنیم.
روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو
زعفرانی می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

تزئین پلو

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش
رنگ تهیه می‌کنیم.
با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش
تزئین را کامل می‌کنیم.

تزئین پلو

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش
رنگ تهیه می‌کنیم.
با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفرانی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش
تزئین را کامل می‌کنیم.

تزئین پلو

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفرانی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش
رنگ تهیه می‌کنیم.
روی یک کاغذ روغنی شکل یک برگ را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو
زعفرانی و بعد پلو بنفش می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

تزئین پلو

تزئین با پلو زعفرانی

تزئین پلو
تزئین پلو

تزئین با ته چین که به شکل توپ فوتبال برش خورده است.

تزئین پلو

تزئین با پلو زعفرانی و ته دیگ سیب زمینی به شکل سیب

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک
و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به
شکل عدد هفت

تزئین با پلو زعفرانی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل بوته جقه

تزئین
با پلو زعفرانی و زرشک

تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ماه و زرشک

تزئین
با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی و زرشک

تزئین با پلو زعفرانی، ته دیگ سیب زمینی به شکل
ستاره و زرشک

تزئین با پلو زعفرانی، ته چین و زرشک

تبیان

 

در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2013-06-30 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :