بافت لباس سرهمی نوزاد در خانه را مرحله به مرحله آموزش داده ایم

بافت لباس سرهمی نوزاد در خانه را مرحله به مرحله آموزش داده ایم خانه داری

با آموزش مرحله به مرحله بافت سرهمی آشنا شوید..

آموزش بافت لباس سرهمی نوزاد در خانه

بافت لباس سرهمی نوزاد ,این سرهمی برای سنهای یک تا سه ماه، شش تا نه ماه، دوازده تا هجده ماه،
دو سال و سه تا چهار سال است.
در اندازه ها عدد اول برای سایز یک تا سه ماهه است، عدد دوم برای سایز شش تا نه ماهه
است، عدد سوم برای سایز دوازده تا هجده ماهه است، عدد چهارم برای سایز دو ساله است و عدد پنجم
برای سایز سه تا چهار ساله است.

وسایل لازم :
بافت لباس سرهمی نوزاد

· کاموا ۳۰۰-۳۰۰-۳۵۰-۴۰۰-۴۰۰ گرم · میل دو طرفه و میل گرد شماره ۴.۵ · میل دو طرفه و میل گرد
شماره ۳.۵ · دکمه ۵-۶-۸-۸-۹ عدد کاموای مورد استفاده باید به گونه ای باشد که به ازای ۲۰ دونه در
۲۶ ردیف با میل شماره ۴.۵ و یک رج زیر یک رج رو، بافت دارای ابعاد ۱۰*۱۰ باشد، اگر این
ابعاد حاصل نشد به نسبت ابعاد به دست آمده تعداد دانه هائی که باید سرانداخته شود را حساب کنید.

نحوه کم کردنها:

* قبل از علامت: دو تا یکی از زیر * بعد از علامت: یک دونه را نبافته به میل راست
بگیرید، یکی به زیر ببافید، دونه نبافته را به روی بافته بیاورید (فیلم مربوط به این نحوه کم کردن در
مدرسه بافتنی موجود میباشد)

همچنین بخوانید :  آموزش ساخت سبد با روزنامه+تصاویر
نحوه بافت/بافت لباس سرهمی نوزاد

* پاچه ها: به صورت گرد بافته میشود.
۴۸-۵۴-۶۰-۶۶-۷۲ دونه با میلهای دو طرفه شماره ۳.۵ سربیاندازید.
یک علامت در ابتدا بگذارید که نشان دهنده محل داخلی پاچه ها میباشد.
یک دور به زیر ببافید و با کشباف سه تا زیر سه تا رو ادامه دهید.
وقتی اندازه کش ۴-۴-۴-۵-۵ سانتیمتر شد یک دور به زیر ببافید، همزمان ۶ دونه در طی این دور کم کنید
(تعداد دانه ها ۴۲-۴۸-۵۴-۶۰-۶۶).
بافت را با میلهای شماره ۴.۵ ادامه دهید.
یک دور به رو ببافید و با بافت ساده ادامه دهید.
وقتی اندازه کار ۶-۶-۶-۷-۷ سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید، عمل اضافه کردن را از هر
۳-۴-۵-۵-۷ سانتیمتر به تعداد ۴ بار انجام دهید (تعداد دانه ها بعد از افزایشها ۵۰-۵۶-۶۲-۶۸-۷۴).
وقتی اندازه کار ۱۶-۲۰-۲۳-۲۵-۳۲ سانتیمتر شد کار را از محل علامت از حالت گردی خارج کنید و همانند بافت دو
میل ادامه دهید (این کار برای این است که راحتتر دانه ها را به میل گرد منتقل کنیم).
در هر طرف علامت یک دونه سربیاندازید (تعداد دانه ها ۵۲-۵۸-۶۴-۷۰-۷۶) وقتی اندازه کار ۱۸-۲۲-۲۵-۲۹-۳۴ سانتیمتر شد یک دونه در
هر طرف علامت کور کنید.
این پاچه را کنار گذاشته و دومی را ببافید.

همچنین بخوانید :  کباب پختن آدابی دارد , آشنا شدن با آداب ونکات کباب پختن
بافت لباس سرهمی نوزاد

* بدن: دو پاچه را را به میلهای گرد شماره ۴.۵ منتقل کنید (تعداد دانه ها ۱۰۰-۱۱۲-۱۲۴-۱۳۶-۱۴۸).
همانند بافت با میلهای دو تائی به صورت زیر ادامه دهید محل درز از وسط قسمت جلو میباشد (رج اول
از روی کار): ۴ دونه کور کنید، بقیه را به زیر ببافید.
برگردید، چهار دونه کور کنید و بقیه را به رو ببافید (تعداد دانه ها ۹۲-۱۰۴-۱۱۶-۱۲۸-۱۴۰).
با بافت ساده ادامه دهید.
وقتی اندازه کار ۳۷-۴۵-۵۳-۵۸-۶۵ سانتیمتر شد رج بعد را از روی کار به صورت زیر ببافید:

بافت لباس سرهمی نوزاد

۱۷-۲۰-۲۳-۲۶-۲۹ دونه ساده (این
دونه ها مربوط به قسمت جلو سمت راست میباشد)، هشت دونه برای زیربغل کور کنید، ۴۲-۴۸-۵۴-۶۰-۶۶ دونه ساده ببافید (این
دونه ها مربوط به قسمت پشت میباشد)، ۸ دونه برای زیر بغل بعدی کور کنید، ۱۷-۲۰-۲۳-۲۶-۲۹ دونه بافت ساده (این
دونه ها مربوط به قسمت جلو سمت چپ میباشد).
این تکه را کنار گذاشته و آستینها رو ببافید.
* آستینها: به صورت گرد بافته میشود.
۳۶-۴۲-۴۲-۴۸-۴۸ دونه در میلهای دو طرفه شماره ۳.۵ سربیاندازید.
یک دور به زیر ببافید و با کش سه تا زیر سه تا رو ادامه دهید.
وقتی اندازه کار تقریباً سه سانتیمتر شد یک دور به زیر ببافید، همزمان ۶-۱۰-۸-۱۲-۱۰ دونه در طی این دور کم
کنید (تعداد دانه ها ۳۰-۳۲-۳۴-۳۶-۳۸) بافت را با میلهای دو طرفه شماره ۴.۵ ادامه دهید و یک دور به رو
ببافید.
در ابتدای دور یک علامت بگذارید (این علامت نشان دهنده قسمت داخل آستین میباشد).
با بافت ساده ادامه دهید، همزمان وقتی اندازه کار پنج سانتیمتر شد یک دونه در هر طرف علامت اضافه کنید

و عمل اضافه کردن را از هر ۵-۵-۶-۶-۶ دور به تعداد ۶-۶-۷-۸-۹ بار انجام دهید (تعداد دانه ها ۴۲-۴۴-۴۸-۵۲-۵۶).
وقتی اندازه کار ۱۷-۱۸-۲۱-۲۴-۲۸ سانتیمتر شد چهار دونه در هر طرف علامت برای زیر بغل کور کنید (تعداد دانه ها
۳۴-۳۶-۴۰-۴۴-۴۸).
این آستین را کنار گذاشته و دومی را ببافید.

همچنین بخوانید :  ۱۰ روش برای صاف کردن لباس در نبود اتو درمسافرت
بافت لباس سرهمی نوزاد

* یقه: آستینها را به میل گردی که قسمت بدن در آن است به محلی که برای زیر بغل کور
کرده بودید منتقل کنید (تعداد دانه ها ۱۴۴-۱۶۰-۱۸۰-۲۰۰-۲۲۰).
چهار علامت در محل بین آستینها و بدن بگذارید.
با بافت ساده ادامه دهید.
همزمان در رج سوم یک دونه در هر طرف تمام چهار علامت کم کنید عمل کم کردن را یک رج
در میان از روی کار به تعداد ۱۰-۱۱-۱۲-۱۳-۱۵ بار ادامه دهید همزمان وقتی که ۷-۶-۶-۶-۷ بار کم کردید در ابتدای
هر رج دو دونه به تعداد ۳-۳-۴-۵-۵ بار برای شکل دادن یقه کم کنید بعد هم یک دونه به تعداد
۰-۲-۲-۲-۳ بار کم کنید.
بعد از تمام این کاهشها تعداد دانه ها ۵۲-۵۶-۶۴-۷۲-۷۴ خواهد بود و اندازه ۴۵-۵۳-۶۲-۶۸-۷۷ سانتیمتر خواهد بود.
بعد تمام دانه ها را کور کنید.

همچنین بخوانید :  چگونه شلوار جین را با ماشین لباسشویی بشوییم؟
بافت لباس سرهمی نوزاد

* نوار جلوی سرهم: ۶۳-۷۵-۹۱-۹۵-۱۰۳ دونه از نیمه راست جلوی سرهم با میل شماره ۳.۵ بردارید.
یک رج از پشت کار به زیر ببافید، یک رج از روی کار به زیر ببافید .
با کشباف از پشت کار به صورت زیر ادامه دهید: یک دونه بافت ابری(همیشه به زیر)، * دو تا رو،
دو تا زیر* فاصله بین دو * را تکرار کنید و با دو دونه رو تمام کنید.
وقتی اندازه کشباف ۲ سانتیمتر شد جا دکمه ها را در رج بعد به صورت زیر ایجاد کنید: ۱۰-۱۰-۲-۶-۲ دونه
اول ادامه کشباف، * دو تا یکی از رو، یک ژوته، ده دونه کشباف*، فاصله بین دو ستاره را ۴-۵-۷-۷-۸
بار تکرار کنید، با دو تا یکی از رو، یک ژوته دو تا زیر و یک دونه بافت ابری تمام
کنید.
کشباف را ادامه دهید تا اندازه آن چهار سانتیمتر شود، با دونه های رو به رو و زیر به زیر
کور کنید.
همین کار را برای نوار سمت چپ نیز انجام دهید البته جا دکمه ایجاد نکنید.

همچنین بخوانید :  در انتخاب فرش مواظب این اشتباهات باشید
بافت لباس سرهمی نوزاد

* کلاه: ۶۰ تا ۱۰۰ دونه از میان دونه های کور شده یقه با میل گرد شماره ۴.۵ بردارید (از
دونه های نوار سمت راست و چپ برندارید).
یک رج به زیر از پشت کار ببافید، همزمان تعداد دونه ها را به ۴۴-۴۸-۵۲-۵۶-۶۰ برسانید.
چهار رج بافت ابری ببافید.
سپس یک رج از روی کار به زیر ببافید، همزمان ۲۴ دونه اضافه کنید، تعداد دونه ها ۶۸-۷۲-۷۶-۸۰-۸۴ خواهد بود.

همچنین بخوانید :  راه حلی سریع برای پوشاندن درز کاشی
بافت لباس سرهمی نوزاد

یک دور از پشت کار به رو ببافید و از روی کار کشباف را به صورت زیر ببافید: یک دونه
بافت ابری، دو تا زیر، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصله بین دو * را تکرار کنید و با
یک دونه با بافت ابری ادامه دهید.
دو سانتیمتر کشباف ببافید و بعد با بافت ساده به سمت نیمه جلوی کلاه ادامه دهید تا اندازه کلاه۲۱-۲۳-۲۵-۲۷-۲۸ سانتیمتر
شود البته دونه اول و آخر باید با بافت ابری باشد.
بعد کور کنید.
کلاه را دولا کرده و در قسمت بالا به هم بدوزید.
۱۱۲-۱۲۴-۱۳۶-۱۴۴-۱۵۲ دونه از قسمت گردی جلوی کلاه با میل شماره ۳.۵ بردارید.
یک رج از پشت کار به زیر ببافید، یک رج از روی کار به زیر ببافید و با کشباف به
صورت زیر ادامه دهید (از پشت کار): یک دونه با بافت ابری، *دو تا رو، دو تا زیر* فاصلیه بین
دو ستاره را تا دونه ۱۰۸-۱۲۰-۱۳۲-۱۴۰-۱۴۸ ادامه دهید و با دو تا رو و یک دونه با بافت ابری تمام
کنید.
۸ سانتیمتر کشباف ببافید، با دونه های رو به رو و زیر به زیر کور کنید.

همچنین بخوانید :  تکنیک های آشپزی برای زندگی بهتر
بافت لباس سرهمی نوزاد

* دوختن: درز زیر آستینها و داخل پاچه های شلوار را بدوزید.
نوار جلوی سمت چپ و راست را در پائین محکم کنید و دکمه ها را به نوار سمت چپ بدوزید.
چهار سانتیمتر ابتدا و انتهای کلاه را به نوارهای جلوی سمت چپ و راست بدوزید.
کشباف دور کلاه را دو لا کرده و محکم کنید.
با اندازه و سایز و الگو سرهمی برای بافت آن آشنا شوید

یک رقص خیابونی شاد و پرانرژی
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2016-11-26 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :