چگونه بدون پرو شلوار جین بخریم؟+تصاویر

چگونه بدون پرو شلوار جین بخریم؟+تصاویر خانه داری

انتخاب شلوار جین بدون پرو , با این ترفندها به شما کمک می کنیم که بدون این که به اتاق پرو بروید شلوار جین اندازه خودتان را پیدا کنید.

انتخاب شلوار جین بدون پرو

انتخاب شلوار جین بدون پرو , برای انتخاب صحیح اندازه شلوار کمر شلوار را بگیرید و دور گردن بپیچید. اگر دو طرف کمر شلوار راحت به هم رسیدند شلوار اندازه تان است. انتهای کمر شلوار حتما نباید به هم برسند همین که به آسانی دور گردن پیچیده شوند کافی است.

انتخاب شلوار جین بدون پرو

برای انتخاب صحیح اندازه شلوار کمر شلوار را بگیرید و دور گردن بپیچید
تعیین اندازه عرض شلوار

برای تعیین عرض مناسب شلوار آرنج را خم کنید و دست را مشت کنید. آرنج باید دقیقا اندازه کمر شلوار باشد. این ترفند مناسب کسانی است که شلوار با مدل کمر استاندارد می پوشند. اگر کمر شلوار فاق بلند باشد نباید کاملا اندازه آرنج باشد.

انتخاب شلوار جین بدون پرو

برای تعیین عرض مناسب شلوار آرنج را خم کنید و دست را مشت کنید
تعیین اندازه قد شلوار

پایین پاچه های شلوار را با دو دست بگیرید و دست ها را تا جایی که می توانید باز کنید. اگر وسط شلوار دقیقا زیر چانه قرار بگیرد اندازه شلوار مناسب تان است.

انتخاب شلوار جین بدون پرو

برای تعیین قد شلوار، پایین پاچه ها را با دو دست بگیرید و دست ها را تا جایی که می توانید باز کنید
چگونه بفهمیم شلوار اسکینی راحت تنمان می شود؟

اگر می خواهید بدانید شلوار اسکینی راحت تنتان می شود یا نه دست را مشت کنید و از پاچه شلوار رد کنید. اگر دست مشت شده به راحتی و بدون هیچ فشاری در پاچه جا بشود اندازه است.

انتخاب شلوار جین بدون پرو

اگر شلوار اسکینی راحت تنتان می شود یا نه دست را مشت کنید و از پاچه شلوار رد کنید

با این چند مرحله شلوارجین اندازه خودتان را انتخاب خواهید کرد.

انتخاب شلوار جین بدون پرو

با همین چند مرحله شلوار اندازه خودتان را انتخاب خواهید کرد

بدونیم

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2017-09-10 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :