آموزش رج به رج پانچو برای کودکان درخانه

آموزش رج به رج پانچو برای کودکان درخانه خانه داری

در این مقاله آموزش بافت پانچو برای کودکان در خانه را مرحله به مرحله گفته شده است با ما همراه باشید..

پانچو یک پوشش زیبا برای کودکان و بزرگان است و بافت آن آسان است. در ادامه آموزش رج به رج پانچو برای کودکان در خانه گفته ایم..

آموزش رج به رج پانچو برای کودکان

پانچو (به اسپانیایی: Poncho) پوششی سنتی است که ریشه در فرهنگ‌های نخستین آمریکای لاتین دارد. پانچو پارچهٔ پشمی یا نخی مستطیل یا دایره شکلی است که در میانش حفره‌ای برای خروج سر وجود دارد. پانچوها برای محافظت در برابر سرما یا باران پوشیده می‌شوند که در حالت دوم از مواد ضد آب برای ساختن آن‌ها استفاده می‌شود و معمولاً یقه‌ای نیز برای آن‌ها طراحی می‌گردد.

پانچوها در رنگ‌های گوناگون تولید می‌شوند. سابقهٔ پوشیدن پانچوها به دوران پیشاکلمبی بازمی‌گردد که هنوز هم رواج داشته و امروزه مورد توجه طراحان مد است. در کشورهایی مانند شیلی، کلمبیا، آرژانتین، مکزیک و برزیل پانچوهایی با نام‌ها و ویژگی‌های منحصر به‌فرد یافت می‌شود.

بافت پانچو برای کودکان

ابزار لازم :

کاموای تقریباً ضخیم ( شماره ۶ ): سه کلاف ۱۰۰ گرمیمیل بافتنی :شماره ۶دکمه : ۳ عدد

نوع بافت :

ساده ( یک رج از زیر – یک رج از رو )

مقیاس یا نمونه بافت :

۱۲ دانه را ۱۴ رج ببافید باید مربعی به ضلع ۱۰ سانتیمتر داشته باشید.
اگر مقیاستان برابر با ۱۰ سانت بود نشان دهنده این است که سایز میل و کاموایتان برای این بافت و آموزش مناسب است.

آموزش رج به رج پانچو و روش بافت :

قسمت پشت ۲۴ دانه سر بگیرید یک رج از زیر یک رج از زیر یک دانه کناری

– یک دانه اضافه کنید

– تمام دانه ها از رو یک دانه کناری

– یک دانه اضافه کنید

– تمام دانه ها از زیر یک دانه کناری

– یک دانه اضافه کنید

– تمام دانه ها از رو یک دانه کناری

-یک دانه اضافه کنید

– تمام دانه ها از زیربافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به ۷۸ دانه برسد، پس از آن بافت را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به ۲۸ سانتیمتر برسد.

آموزش رج به رج پانچو

آموزش رج به رج پانچو

وقتی طول بافت به ۲۸ سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.به این ترتیب :در ابتدای هر رج ( هم رجهای رو و هم رجهای زیر ) ۴ دانه کم کنید. و این کار را ۷ بار در دو طرف تکرار کنید.

اکنون تعداد دانه هایتان به ۲۲ دانه رسیده است.در ادامه به این ترتیب عمل کنید :

۷ دانه ببافید -۸ دانه کور کنید

– ۷ دانه ببافید ۲ دانه کور کنید

– ۵ دانه ببافید ۲ دانه کور کنید

– ۳ دانه ببافید ۳ دانه را کور کنیدنخ را ببرید و به ابتدای سمت دیگر پشت گره بزنید و آن قسمت پشت را نیز به این ترتب ببافید: ۲ دانه کور کنید

– ۵ دانه ببافید ۲ دانه کور کنید

– ۳ دانه ببافید ۳ دانه را کور کنید قسمت جلو ( سمت راست )۱۸ دانه سر بگیرید یک رج از زیر یک رج از زیر یک دانه کناری

راهنمای آموزش رج به رج پانچو کودکان درخانه

– یک دانه اضافه کنید

– بقیه دانه ها رااز رو ببافید یک رج از زیر یک دانه کناری

– یک دانه اضافه کنید

– بقیه دانه ها رااز رو ببافید یک رج از زیر یک دانه کناری

– یک دانه اضافه کنید

-بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیربافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به ۴۴ دانه برسد، پس از آن بافت را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به ۲۸ سانتیمتر برسد.

وقتی طول بافت به ۲۸ سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.

به این ترتیب : در رج رو ( ۴دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید ) یک رج از زیر ( ۴۰ دانه دارید) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیر ( ۳۶ دانه
دارید ) ۴ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیر ( ۳۲دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیر (۲۸ دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید

نحوه بافت پانچو برای کودکان در خانه

– بقیه دانه ها را از رو ببافید ۶ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید ( ۱۸دانه دارید) ۴ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها رااز رو ببافید ۳ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید ( ۱۱دانه دارید) ۴ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از رو ببافید ۲ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید ( ۵دانه دارید) ۲ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از رو ببافید ۱ دانه کمکنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید ( ۲دانه دارید) ۲ دانه را کور کنیدقسمت جلو ( سمت چپ)

نکته : بعد از بافت ۱۱ سانتیمتر از بافت در سمت چپ بافت ( قسمتی که دانه اضافه نمیکنید) باید جا دکمه باز کنید.
برای باز کردن جا دکمه بعد از بافت دو دانه از کنار ( در رج رو ) دو دانه را با هم از ر ببافید. و در رج برگشت ( رج زیر ) درست در همان قسمتی که دانه کم کرده بودید، یک دانه اضافهکنید ( ژته )

آموزش رج به رج پانچو

آموزش رج به رج پانچو

– و هر ۷ سانت یکبار بافت جا دکمه را تکرار کنید.۱۸ دانه سر بگیرید یک رج از زیر یک رج از زیر یک دانه کناری

– یک دانه اضافه کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو یک دانه کناری

– یک دانه اضافه کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو یک دانه کناری

– یک دانه اضافه کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از روبافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به ۴۴ دانه برسد، پس از آن بافت را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به ۲۸ سانتیمتر برسد.

وقتی طول بافت به ۲۸ سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.به این ترتیب : در رج زیر ( ۴دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید ) یک رج از رو ( ۴۰ دانه دارید) ۴ دانه کم کنید

آموزش رج به رج پانچو در خانه برای کودکان

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو ( ۳۶ دانهدارید ) ۴ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو ( ۳۲دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو (۲۸ دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید ۶ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از رو ببافید ( ۱۸ دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید ۳ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از رو ببافید ( ۱۱ دانهدارید ) ۴ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید ۲ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از رو ببافید ( ۵ دانه دارید ) ۲ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از زیر ببافید ۱ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را از رو ببافید ( ۲دانه دارید) ۲ دانه را کور کنید

آموزش مرحله ای بافت پانچو در خانه

جیب ها : ۱۴ دانه را ۵ رج ببافید سپس از دو طرف شروع به کم کردن دانه کنید ۱ – ۱ – ۲ در آخر ۶ دانه باقی مانده را در یک رج کور کنید.

قسمت کلاه پانچو : ۵۴ دانه سر بگیرید. و با بافت ساده یا صاف ( یک رج از زیر – یک رج از رو ) بافت را ادامه دهید ، وقتی طول بافت به ۱۶ سانتیمتر رسید از دو طرف و از وسط بافت به شکلی که  بافت به دو تکه تقسیم شود شروع به کم کردن کنید.۵۴ دانه را تقسیم بر دو کنید که مساوی ۲۷ دانه میشود ..بر روی ۲۷ دانه اول به این ترتیب ادامه دهید.( میتوانید ۲۷ دانه دیگر را روی میل یدک یا یک تکه نخ بگیرید …ولی اگر روی میل بماند بهتر است ) ۲ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را ببافید ۲ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را ببافید ۱ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را ببافید ۱ دانهکم کنید

– بقیه دانه ها را ببافید ۱ دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را ببافید ۱دانه کم کنید

– بقیه دانه ها را ببافیدبافت را ادامه دهید تا طول بافت به ۱۹ سانتیمتر برسد سپس تمام دانه ها را در یک رج کور کنید.سمت دیگر کلاه را نیز مانند همین قسمت ببافید و کور کنید.

آماده کردن :

دو طرف سرشانه جلو و پشت را به هم بدوزید – درز پشت کلاه را بدوزید ( قسمت مثلث وسط بافت و تکه های کناری….
سپس به بدنه پانچو وصل کنید. دکمه ها را درجای خود بدوزید.
جیب ها را نیز در جای خود بدوزید.

اندازه های روی تصویر به ترتیب مربوط به ۶ ماهه .( ۹ ماهه ) .۱۲ ماهه .۱۸ ماهه .۲۴ ماهه است.که نسبت به ضخامت کاموا و شماره میل و سایز دلخواه میتوانید اندازه ها را تغییر دهید.

مامی سایت

تاریخ بروزرسانی : 2018-05-20 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :