هواوی

آموزش بافت کت کوتاه فانتزی

آموزش بافت کت کوتاه فانتزی خانه داری

وسایل مورد نیاز :۳ کلاف ۱۰۰ گرمی- قلاب شماره ۵/۳ طریقه بافت : شروع کت با یک گل رز طریقه بافت کامل کت : جهت بافتن گل رز کاموا را دولا ببافید.۸ دانه زنجیره بافته شود .دو سر زنجیره را با پایه کوتاه به همدیگر وصل کنید.۴ زنجیره بافته و داخل حلقه ۴ پایه بلند […]

وسایل مورد نیاز :۳ کلاف ۱۰۰ گرمی- قلاب شماره ۵/۳

طریقه بافت : شروع کت با یک گل رز

طریقه
بافت کامل کت :
جهت بافتن گل رز کاموا را دولا ببافید.
۸ دانه زنجیره بافته شود .
دو سر زنجیره را با پایه کوتاه به همدیگر وصل کنید.
۴ زنجیره بافته و داخل حلقه ۴ پایه بلند و ۴ زنجیره بافته و با پایه کوتاه داخل حلقه وصل
کنید.
این کار را ۳ بار دیگر تکرار کنید که باید داخل حلقه ۴ گلبرگ داشته باشید.

کار را برگردانید، ۴ زنجیره بافته و در پشت گلبرگ اول در انتها با پایه کوتاه وصل کنید.
این کار را ۳ بار دیگر تکرار کنید.
کار را برگردانید.
۵ زنجیره بافته و داخل حلقه پشت گلبرگ اول ۸ پایه بلند دوبل ببافید.
۵ زنجیره و روی پایه کوتاه رج قبل با پایه کوتاه وصل کنید.

این کار را ۳ بار دیگر تکرار کنید.
کار را برگردانید.
۶ زنجیره بافته و داخل حلقه پشت گلبرگ را با ۸ پایه بلند سوبل به فاصله ۲ زنجیره از هم
ببافید.
یعنی ۴ پایه بلند سوبل بافته، ۲ زنجیره و ۴ پایه بلند سوبل دیگر در همان حلقه ببافید و با
پایه کوتاه روی پایه کوتاه رج قبل وصل کنید.
این کار را تا آخر ادامه دهید.

در رج بعدی ۸ دانه زنجیره بافته شود.
در وسط گلبرگهای ۸ دانه‌ای با پایه کوتاه وصل کنید.
۸ دانه زنجیره بافته و در وسط گلبرگ ۸ دانه‌ای دوباره ۸ پایه بلند به فاصله دو زنجیره از هم
ببافید.
این کار را تا آخر تکرار کنید.
در رج بعدی ۸ دانه زنجیره بافته و در وسط حلقه اول با پایه کوتاه وصل کنید.
۸ دانه زنجیره بافته در وسط حلقه دوم وصل کنید.
۸ دانه زنجیره بافته و در وسط ۸ پایه بلند دوباره ۸ پایه بلند سوبل ببافید.

این رج را تا آخر ادامه دهید.
بافت به همین صورت ادامه پیدا می‌کند و هر بار یک حلقه به حلقه‌های بین ۸ پایه بلندها اضافه خواهد
شد و بافت به صورت مربع بافته می‌شود.
بافت را به پهنای عرض شانه ببافید وقتی بافت به پهنای دل به خواهتان رسید بافت را دولا کرده و
روی هم قرار دهید.
۲ زنجیره های وسط ۸ پایه بلندها را توسط یک پایه کوتاه به همدیگر وصل کنید.
۸ دانه زنجیره بافت و بافت یک لا ادامه دهید و در تمام حلقه دوباره زنجیره ببافید تا برسید به
۸ پایه بلندهای بعدی و دوباره در وسط دو زنجیره یک پایه کوتاه بافته و بافت را بهم وصل کنید.

در ادامه بافت توسط پایه بلند ساده دور تا دور تا ۵ سانتیمتر ببافید و بعد از آن دل به
خواه روی پایه بلندها حاشیه بافی کنید و با مروارید کت خود را تزیین کنید.

کوک

تاریخ بروزرسانی : 2015-01-07 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :