ساخت کاردستی شمع + تصاویر

ساخت کاردستی شمع + تصاویر کاردستی

وسایل مورد نیاز سرپوش های حلبیمداد شمعی های شکستهقوطی های خالی کنسروفتیله های آمادهآب قیچیماهی تابهکاغذ مومیتمام کاغذهای روی مداد شمعی را بکنید.(اگر دوست دارید می توانید از موم شمع هم استفاده کنید). مداد شمعی ها را در یک قوطی کنسرو خالی و تمیز قرار دهید. فتیله های آماده را بردارید. فتیله ها را درون […]

 ساخت کاردستی شمع  تصاویر

وسایل مورد نیاز سرپوش های حلبیمداد شمعی های شکستهقوطی های خالی کنسروفتیله های آمادهآب قیچیماهی تابهکاغذ مومیتمام کاغذهای روی مداد
شمعی را بکنید.(اگر دوست دارید می توانید از موم شمع هم استفاده کنید).

 ساخت کاردستی شمع  تصاویر

مداد شمعی ها را در یک قوطی
کنسرو خالی و تمیز قرار دهید.

 ساخت کاردستی شمع  تصاویر

فتیله های آماده را بردارید.

 ساخت کاردستی شمع  تصاویر

فتیله ها را درون سرپوش ها بگذارید.
سرپوش ها را روی کاغذ مومی بگذارید تا به هنگام ریختن موم درون سرپوش ها سطح شما کثیف نشود.

 ساخت کاردستی شمع  تصاویر

یک ماهی تابه بردارید و از یک بزرگتر بخواهید آن را پر آب جوش کند بعد قوطی را درون ماهی
تابه قرار دهید و اجازه دهید مداد شمعی ها ذوب شود.مداد شمعی های ذوب شده یا موم را درون سرپوش
های حلبی بریزید.

 ساخت کاردستی شمع  تصاویر

برای نیم ساعت موم ها را به حال خود رها کنید تا خشک شوند.
سپس فتیله ها را با قیچی مرتب و کوتاه کنید.

 ساخت کاردستی شمع  تصاویر

حالا می توانید شمع هایتان را روشن کنید و از روشنایی آن لذت ببرید.امیدوارم از کاردستی امروز لذت برده باشید.

منبع : تبیان

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تاریخ بروزرسانی : 2015-08-29 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :