ساخت کاردستی دستبند مرواریدی + تصاویر

ساخت کاردستی دستبند مرواریدی + تصاویر کاردستی

روبان رنگی مروارید نخ هم رنگ روبان به اندازه کمی بیشتر از دور مچ از روبان برش بزنید سپس مرواریدی را با سوزن به روبان بدوزید مروارید بعدی را از جهت مخالف بدوزید ( یک مروارید زیر روبان و یک مروارید روی روبان ) تمام مرواریدها را بدوزید و در انتها برای محکم کاری یک […]

ساخت کاردستی دستبند مرواریدی  تصاویر

روبان رنگی مروارید نخ هم رنگ روبان

 ساخت کاردستی دستبند مرواریدی  تصاویر

به اندازه کمی بیشتر از دور مچ از روبان برش بزنید
سپس مرواریدی را با سوزن به روبان بدوزید

ساخت کاردستی دستبند مرواریدی  تصاویر

مروارید بعدی را از جهت مخالف بدوزید ( یک مروارید زیر روبان
و یک مروارید روی روبان )

 ساخت کاردستی دستبند مرواریدی  تصاویر

تمام مرواریدها را بدوزید و در انتها برای محکم کاری یک بار نخ را
از داخل تمام مرواریدها رد کنید

منبع : ایران کوک

تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2015-09-27 / گردآوری :
/
اخبار مرتبط :