ساخت کاردستی جاکلیدی پوست گردویی + تصاویر

ساخت کاردستی جاکلیدی پوست گردویی + تصاویر کاردستی

وسایل لازم برای ساختن جاکلیدی دو پوست گردوی توخالی سالم و بدون ترک خوردگیزنجیر ۱۰ سانتیمتر کافی استچسب چوبمیخچه ۱ عددحلقه فلزی برای انداختن کلید………………………………………………….یک گردو را ازوسط بشکنید مغزش را خارج کنید.میخچه را داخل اولین سوراخ زنجیرفرو کنید و داخل یک قسمت از پوست گردو بگذارید.دور پوست گردو را چسب چوب بزنید و هر […]

وسایل لازم برای ساختن جاکلیدی دو پوست گردوی توخالی سالم و بدون ترک خوردگیزنجیر ۱۰ سانتیمتر کافی استچسب چوبمیخچه ۱
عددحلقه فلزی برای انداختن کلید………………………………………………….یک گردو را ازوسط بشکنید مغزش را خارج کنید.میخچه را داخل اولین سوراخ زنجیرفرو کنید و داخل یک قسمت از
پوست گردو بگذارید.دور پوست گردو را چسب چوب بزنید و هر دو قسمت را به هم بچسبانید.صبرکنبد تا خوب خشک
شود.حلقه را در زنجیر فرو کنید و کلید را به آن بیاویزید.

 ساخت کاردستی جاکلیدی پوست گردویی  تصاویرکاردستی جاکلیدی پوست گردویی  ساخت کاردستی جاکلیدی پوست گردویی  تصاویر ساخت کاردستی جاکلیدی پوست گردویی  تصاویر ساخت کاردستی جاکلیدی پوست گردویی  تصاویر

کاردستی جاکلیدی پوست گردویی

 ساخت کاردستی جاکلیدی پوست گردویی  تصاویر ساخت کاردستی جاکلیدی پوست گردویی  تصاویر

کاردستی جاکلیدی پوست گردویی

 ساخت کاردستی جاکلیدی پوست گردویی  تصاویر

اگر دوست داشتید می توانید پوست گردو را رنگ آمیزی کنید.

منبع: سایت ترانه های کودکان

رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
تاریخ بروزرسانی : 2015-09-02 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :