ساخت کاردستی با الگوی قلب + تصاویر

ساخت کاردستی با الگوی قلب + تصاویر کاردستی

برای ساخت این کاردستی به مقوای رنگی ، چشم عروسکی ، اکلیل و چسب نیاز دارید کاردستی کرم : ابتدا ۸ قلب کوچک و ۱ قلب متوسط را روی مقوای رنگی بکشید و ببرید ، روی نصف قلب ها را چسب بزنید و اکلیل بپاشید ، لبه های قلب ها را با چسب به هم […]

 ساخت کاردستی با الگوی قلب  تصاویر

برای ساخت این کاردستی به مقوای رنگی ، چشم عروسکی ، اکلیل و چسب نیاز دارید

 ساخت کاردستی با الگوی قلب  تصاویر

کاردستی کرم : ابتدا
۸ قلب کوچک و ۱ قلب متوسط را روی مقوای رنگی بکشید و ببرید ، روی نصف قلب ها را
چسب بزنید و اکلیل بپاشید ، لبه های قلب ها را با چسب به هم متصل کنید ، در پایان
الگوی بزرگ را بعنوان سر بچسبانید و چشم عروسکی را روی ان قرار دهید.
کاردستی ماهی : ۱ قلب بزرگ
، ۳ قلب متوسط و ۳ قلب کوچک از مقوا ببرید ، قلب بزرگ را برای بدن ماهی در نظر
بگیرید و در بخش بالای آن چشم عروسکی را متصل کنید ، قلب های کوچک را برای لب و باله
های پایین ماهی بچسبانید ، و ۳ قلب متوسط را برای باله و دم و پشت ماهی بچسبانید.

 ساخت کاردستی با الگوی قلب  تصاویر

کاردستی سگ : ۲ قلب بزرگ و ۲ قلب متوسط از مقوای رنگی ببرید ، قلب های بزرگ را به
صورت معکوس زیر هم قرار دهید و چسب بزنید تا شکل سر و گوش ها کامل شود ، قلب های
متوسط را بعنوان زبان و بینی بچسانید و در انتها چشم های سگ را در بالای بینی نصب کنید.
کاردستی
پرنده : ۱ قلب بزرگ ، ۴ قلب متوسط و ۵ قلب کوچک از مقوای رنگی ببرید ، قلب بزرگ
را برای بدن پرنده در نظر بگیرید ، قلب های متوسط را بعنوان بال و پلک پرنده بچسبانید و قلب
های کوک را به عنوان پا ، نوک و تاج های پرنده چسب بزنید و در نهایت چشم ها را
روی پلک ها بچسبانید.

 ساخت کاردستی با الگوی قلب  تصاویر

کاردستی پروانه : ۲ قلب بزرگ ، ۵ قلب متوسط و ۷ قلب کوچک از مقوای رنگی ببرید ، برای
بال های پروانه ۲ قلب بزرگ را روبروی هم قرار دهید و انتهای آن را با چسب متصل کنید ،
۷ قلب کوچک را زیر هم و در مرکز بالها قرار دهید و بچسبانید ، ۱ قلب متوسط را بعنوان
سر بچسبانید ، ۴ قلب متوسط را با اکلیل تزیین کنید و روی بالها متصل کنید و در انتها چشم
ها را نصب کنید.
کاردستی کفشدوزک : ۱ قلب بزرگ ، ۱ قلب متوسط و ۱۲ قلب کوچک از مقوای
رنگی ببرید ، قلب بزرگ بدن کفشدوزک است ، قلب متوسط را با اکلیل تزیین کنید و به عنوان سر
روی بدن کفشدوزک بچسبانید و چشم ها را روی ان قرار دهید ، ۶ قلب کوچک را بعنوان پاهای کفشدوزک
زیر قلب متصل کنید و ۶ قلب کوچک دیگر را با اکلیل تزیین کنید و به عنوان خال های کفشدوزک
بچسبانید.
نکته ها : استفاده از اکلیل اختیاری است و میتوانید اکلیل را حذف کنید ، میتوانید کاردستی را پس
از آماده شدن با نخ از سقف آویزان کنید ، تنوع رنگ را در این کاردستی رعایت کنید تا نتیجه
کار رضایت بخش باشد.

منبع : ایران کوک

تاریخ بروزرسانی : 2015-09-25 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :