آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی + تصاویر

آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی + تصاویر کاردستی

برای شروع روش سر انداختن طناب یا نخ را ببینید می بینید که چهار تا رشته طناب آویزان است رشته چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت چپ بیاورید دو تا رشته وسطی را کنار هم به سمت پایین، رشته چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت […]

 آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی  تصاویر

برای شروع روش سر انداختن طناب یا نخ را ببینید  آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی  تصاویر آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی  تصاویر آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی  تصاویرمی بینید که چهار تا رشته طناب آویزان است  آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی  تصاویررشته
چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت چپ بیاورید

دو تا رشته وسطی را کنار هم
به سمت پایین، رشته چپ را به سمت راست و رشته راست را به سمت چپ بیاورید.

 آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی  تصاویر

مانند شکل و توضیحات زیر ادامه گره را انجام بدهیدرشته سمت چپ را، از رو بیاورید سمت راست و از
زیر رشته سمت راستی رد کنید رشته سمت چپ را از زیر دو تا رشته وسطی، و از روی رشته
سمت راستی رد کنید دو تا رشته چپ و راستی را بکشید اینطوری اولین گره ساخته می شود.

 آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی  تصاویر

این گره را تکرار کنید تا جایی که لازم دارید به این بافت، گره مربعی یا مار کبری می گویندهمین
گره را تکرار کنید تا جایی که طول طناب اجازه می دهد.
اسم این گره “گره مربعی” یا “گره مار کبراست”

 آموزش قدم به قدم هنر مکرومه بافی  تصاویر

اگر در یک جهت بافت گره را انجام بدهید کار شروع
می کند به پیچ خوردن

اگر در یک جهت بافت گره را انجام بدهید کار شروع می کند به پیچ
خوردن.
اسم این گره و بافت ” گره پیچی “هست!

منبع : آفتاب ۹۲

تاریخ بروزرسانی : 2015-08-25 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :
logo-samandehi