چگونگی تشخیص بیماری ایدز

چگونگی تشخیص بیماری ایدز ایدز

منبع : سایت زنان و ایدز تشخیص ویروس حدودا ۶ هفته الی ۶ ماه پس از ورود به بدن سیستم ایمنی را تحریک نموده که به دنبال آن در بدن علیه ویروس پادتن تولید می شود این زمان ممکن است به کوتاهی ۵ روز باشد.و یا تا ۱۶ ماه نیز طول بکشد.فاصله بین ورود ویروس […]

منبع : سایت زنان و ایدز تشخیص ویروس حدودا ۶ هفته الی ۶ ماه پس از ورود به بدن سیستم
ایمنی را تحریک نموده که به دنبال آن در بدن علیه ویروس پادتن تولید می شود این زمان ممکن است
به کوتاهی ۵ روز باشد.و یا تا ۱۶ ماه نیز طول بکشد.
فاصله بین ورود ویروس تا ایجاد پاد تن دوره پنجره ای گفته می شود.در این دوره نتیجه آزمایش تشخیص ایدز
منفی است.مراکز انتقال خون در مراکز استان های کشور همگی مجهز به وسایل و امکانات انجام تست ، تشخیص آلودگی
به ایدز می باشند.توصیه میشود که افراد اگر در معرض خطر قرار گرفته اند با مراجعه به پزشک یا مراکز
بهداشت استانها یا شهرستانها و یا مراجعه مستقیم به مراکز انتقال خون در خواست انجام آزمایش را بنماید.نکات مهم پاسخ
منفی نمی تواند دلیل عدم وجود آلودگی باشد و بر اساس زمان آلودگی ممکن است فرد آزمایش شده در دوره
پنجره ای باشد پاسخ مثبت نمی تواند مرحله بیماری را مشخص کند و تنها نشان دهنده آلودگی است ، علائم
بیماری و یا بررسی میزان سلولهای لنفوسیت کمکی در خون و یا اندازه گیری میزان ویروس ، مرحله بیماری را
مشخص می نماید.تشخیص بیماری ایدز تستهای آزمایشگاهی درمراحل تشخیص ودرمان بیماری ایدز اهمیت فراوانی دارند ونقش آزمایشگاه به عنوان مطمئن
ترین مرجع برای تشخیص قطعی بیماری بسیارپراهمیت است.درسالهای پیش از تولید انبوه روشهای آزمایشگاهی این بیماری تنها براساس علائم کلینیکی
تشخیص داده می شد تااینکه در سال ۱۹۸۵ روشELISA برای تست روتین مورد استفاده قرارگرفت.
بطورکلی روشهای آزمایشگاهی به دودسته تقسیم می شوند دسته اول روشهای مستقیم هستند مانند کشت که تست قطعی تشخیصی است
اما به دلیل وقت گیربودن وخطراستفاده ازآن درآزمایشگاه ، عملاً مورد استفاده قرارنمی گیرد.دسته دوم روشهای سرولوژیک هستند که کاربرد
بیشتری دارند.دراین روشهاAgو یاab را درسرم یا پلاسمای آلوده تشخیص می دهیم درتشخیص هدف نهایی پروتئینهای ویروسی هستند که درسردسته
زیرجای می گیرند.۱) گلیکوپروتئینهای خارجی پوشش مثل gp160, gp41,gp120 2) پلی مراز پروتئینها مثل e1p31,rt p76 3) پروتئینهایی مثل (gag)
p24 علائم آزمایشگاهی ابتلا به بیماری hiv 6-8 هفته پس از تماس باویروس همزمان با تولید p24 درخون آغازمی شود
که این پروتئین را میتوان با روش ELISA بطوراختصاصی شناسایی کرده سپس با Western blott تایید کرد.اولین روش سرولوژیک شناسایی
پاد تن روش ELISA است که gag,gp160,gp120 را تشخیص می دهد این تست نیاز به تائید دارد اما از حساسیت
۵/۹۹ % واختصاصیت ۸/۹۹% برخورداراست همچنین باید به مساله تداخلگرهایی مثل واکسن آنفولانزا، Ab ضد میتوکندری وبدخیمیها که تولید مثبت
کاذب می کنند توجه شود.اگرتست منفی شد چند ماه بعد تکرارمی شود.تفسیرنتایج western Blott با ELISA به این صورت است
که اگرتست ELISA اولیه منفی شد حضورAb ضدHIV نفی میشود اما اگرمثبت شد باید تکرارشود درصورتیکه ELISA دوم منفی شد
نیز حضورAb نفی می شود اما اگرELISA مثبت شد western blott انجام می شود که اگرمثبت شد حضور Ab ضدHIV
ثابت می شود اما اگرمنفی شد باید مساله window period درنظرگرفته شود.روش بعدی Radio Immuno Assay است که تست تائیدی
جایگزین western blott است وبا gp120 وgp160 واکنش می دهد.هدف ازتست تشخیص مقادیرکم Ab وپیگیری افراد مبهم است اما این
روش نیاز به نگهداری کشت سلولی وحمل ونقل مواد نشانگرومهارت تکنیکی دارد بنابراین استفاده ازآن محدود است.روشهایی نیز وجوددارند که
ساده وسریع هستند مثل p24 capture assay که درطبقه بندی افراد آلوده وقدرت تاثیردارو اهمیت دارند وهدف ازآن تشخیص آنتی
ژن p24 است که این تست چند هفته قبل از seroconversion مثبت می شود.روشهای جدیدی نیز برای شناسایی پروتئینهای اختصاصی
ویروس ویا شناسایی مستقیم اسید نوکلئیک وجوددارد مانند روشهای PCR که اخیراً بسیارمورد توجه قرارگرفته و ویژگی وحساسیت بالایی دارند
وانتظارمی رود درآینده گسترش بیشتری پیدا کنند
تاریخ بروزرسانی : 2006-01-19 / گردآوری :
/
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
اخبار مرتبط :
logo-samandehi