پیشگیری ازایدزدر سرایت از طریق جنسی

پیشگیری ازایدزدر سرایت از طریق جنسیایدز

دانشگاه فارس-برای پیشگیری از طریق جنسی باید موارد ذیل در نظر گرفته شود.افزایش آگاهی مردم تشویق به ازدواج و تحکیم مبانی خانواده امساک جنسی و یا کاهش شرکای جنسی متعدد و تشویق به خویشتنداری پرهیز از رفتارهای پر خطر جنسی مثل تماس با هم جنس ، تماس مقعدی و تماس جنسی بدون کاندوم استفاده صحیح […]

دانشگاه فارس-برای پیشگیری از طریق جنسی باید موارد ذیل در نظر گرفته شود.افزایش آگاهی مردم تشویق به ازدواج و تحکیم
مبانی خانواده امساک جنسی و یا کاهش شرکای جنسی متعدد و تشویق به خویشتنداری پرهیز از رفتارهای پر خطر جنسی
مثل تماس با هم جنس ، تماس مقعدی و تماس جنسی بدون کاندوم استفاده صحیح از کاندوم در تماس های
جنسی مشکوک درمان سایر بیماریهای دستگاه تناسلی وآمیزشی بموقع باید ازدواج در بین جوانان تسهیل و ترغیب گردد و با
رعایت اصول تنظیم خانواده سن ازدواج کاهش یابد آموزش ومشاوره جوانان درمعرض خطر و داوطلب برای جلوگیری از ابتلاء به
رفتارهای مخاطره آمیز جنسی یایستی صورت گیرد.
تبلیغ و تشویق سنت های اصیل وارزشمند ، پایبندی به اخلاق و خانواده ، فرهنگ متعالی اسلام و باورهای دینی
صورت گیرد.بطور خلاصه اساس تزین روش پیشگیری در انتقال از طریق جنسی پرهز از روابط جنسی مشکوک و در صورت
وجود روابط جنسی مشکک استفاده از کاندوم است.در پیشگیری سرایت از طریق سرنگ و سوزن در بین معتادان تزریقی باید
موارد ذیل در نظر گرفته شود.
۱- توجه به جوانان در سطح اجتماعی ۲- مبارزه با اعتیاد در سطح جامعه ۳- استفاده از استراتژی کاهش آسیب
( Harm Reduction) بعنوان یک راهکار اساسی برای کنترل بیماری در این گروه که شامل این موارد است: – تشویق
به ترک مواد – تشویق به عدم تزریق مواد واستفاده از داروهای جایگزین مثل متادون – تشویق به عدم شراکت
در سرنگ و سوزن ودر اختیار گذاری ابزار استریل تزریق وکاندوم – تشویق به ضد عفونی کردن ابزار تزریق با
استفاده از وایتکس درواقع راهکار اساسی کنترل HIV در معتادان تزریقی برنامه های کاهش آسیب است.
تاریخ بروزرسانی : 2009-05-01 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو