پس از ورود ویروس به بدن چه اتفاقی می افتد ؟

پس از ورود ویروس به بدن چه اتفاقی می افتد ؟ ایدز

این ویروس نوعی ازسلولهای دفاعی بدن انسان به نام لنفوسیت ها را مورد حمله و در آنها شروع به ترشح موادی بر علیه ویروس می کند که به آنها آنتی بادی گفته می شود.براساس علائم بالینی و آزمایشگاهی از زمان ورود ویروس به بدن دو دوره وجود دارد : الف- دوره آلودگی : در این […]

این ویروس نوعی ازسلولهای دفاعی بدن انسان به نام لنفوسیت ها را مورد حمله و در آنها شروع به ترشح
موادی بر علیه ویروس می کند که به آنها آنتی بادی گفته می شود.براساس علائم بالینی و آزمایشگاهی از زمان
ورود ویروس به بدن دو دوره وجود دارد : الف- دوره آلودگی : در این دوره علیرغم وارد شدن ویروس
به بدن ،اما هیچ علامت بالینی مشهود نیست این دوران بطور کلی شامل ۲ مرحله اساسی است : الف-۱ :مرحله
پنجره : window period : در این دوره ویروس وارد بدن شده اما هیچ علامت بالینی ایجاد نمی کند و
هنوز هم سطح آنتی بادیها خونی به حدی نرسیده که با تست های آزمایشگاهی قابل اندازه اندازه گیری باشند.
پس دراین دوره فرد هیچگونه علامت بالینی و آزمایشگاهی قابل تشخیص ندارد.این دوره ممکن است ازدو هفته تا ۱۶ ماه
ادامه یابد که به اصطلاح به آن دوران پنجره با window period گفته می شود.الف-۲ : مرحله آلودگی : nfection
Period : در این مرحله سطح خونی آنتی بادیها به حدی رسیده است که قابل اندازه گیری باشد اما فرد
هنوز هیچ علامتی ندارد.
این دوره مکن است بین ۵ تا ۲۰ سال طول بکشد.به عبارتی آلودگی فرد از نظر ازمایشگاهی قابل تشخیص است
اما علائم بالینی ندارد.اهمیت مرحله آلودگی در این است که فرد هیچ علامت بالینی ندارد و حتی ممکن است خودش
نیز نداند که آلوده است اما ویروس ازطریق خون و ترشحات او قابل انتقال است و می تواند او قابل
انتقال است و می تواند سایرین را آلوده کند و از آنجا که مدت این دوره طولانی است مسلما خطر
آلوده سازی نیز بیشتر خواهد بود.
طی این دوران ویروس در سلولهای بدن تکثیر پیدا میکندو به تدریج سیستم ایمنی را مختل می کند تا جایی
که بدن دیگر در مقابل عفونتها و سرطانها توان مقابله را از دست می دهد و فرد به تدریج وارد
دوره بیماری میگردد : ب- دوره بیماری : The period of Illness : کاهش تدریجی نیروی دفاعی و ایمنی سلولی
در فرد آلوده باعث می شود تا شخص آلوده وارد مرحله ظهور علائم بالینی بیماری ایدزگردد.
سانسور عجیب صداوسیما در بازی فوتسال ایران و آمریکا
تست شنوایی : مقابل چه عددی صدا را میشنوید؟
تاریخ بروزرسانی : 2009-06-14 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :