وضعیت فعلی ایدز درآفریقا

وضعیت فعلی ایدز درآفریقاایدز

دانشگاه فارس-درجنوب ومرکز آفریقا حدود یک سوم بالغینی که ازنظر جنسی فعال هستنــد آلــوده بــه ویروس AIDS می باشند ومیزان مرگ ومیر کودکان که درسایه ایمنسازی و سایر اقدامات پیشگیرنده طی دهه گذشته کاهش یافته بود به واسطه مرگ های ناشی از جهانگیری AIDS افزایش یافته و میزان مرگ بالغین طی یک بررسی پنج ساله […]

دانشگاه فارس-درجنوب ومرکز آفریقا حدود یک سوم بالغینی که ازنظر جنسی فعال هستنــد آلــوده بــه ویروس AIDS می باشند ومیزان
مرگ ومیر کودکان که درسایه ایمنسازی و سایر اقدامات پیشگیرنده طی دهه گذشته کاهش یافته بود به واسطه مرگ های
ناشی از جهانگیری AIDS افزایش یافته و میزان مرگ بالغین طی یک بررسی پنج ساله به سه برابر افزوده شده
است ۰طبق تخمین WHO میزان مرگ ومیر خام در کشورهای آفریقائی درصورت عدم وجود AIDS تا سال ۲۰۱۰ بیش از
۴۰% کاهش پیدا خواهد کرد و میزان مرگ کودکان وشیرخواران نیز به ۴۰ ـ ۳۵% کاسته خواهد شد ولی با
وجود AIDS درهمان حد قبلی باقی خواهد ماند و یا حتی افزوده نیز خواهد شد همچنین امید به زندگی در
صورت عدم وجود AIDS از ۵۰ تا ۶۰ سال افزایش خواهد یافت درحالی که در زمینه پاندمی AIDS تا سال
۲۰۱۰ شاهد کاهش آن خواهیم بود وضمناً پاندمی AIDS تاثیر چندانی بر رشد کلی جمعیت نخواهد داشت و این رقم
را از ۳% به حدود ۵/۲% درسال ، کاهش خواهد داد ۰ لازم به ذکر است که عفونت ناشی از
HIV نیز در غرب آفریقا و باوسعت کمتری درآنگولا و موزامبیک ، یافت می گردد و بیشترین شیوع آن مربوط
به گینه بیسائو است که حدود ۱۰% افرادی که در سنین فعالیت جنسی هستند آلوده می باشند ۰ درمجموع بیش
از دو سوم کل افرادی که درحال حاضر دچار عفونت ناشی از HIV هستند درجنوب صحرای آفریقا زندگی می کنند
و ۸۳% موارد مرگ ناشی از ایدز را متحمل می شوند وعفونت ازهمان آغاز همه گیری از طریق تماس جنسی
بین مرد و زن انتشار یافته است و این موضوع به آن معنی است که زنان در آفریقا بیش از
سایر نقاط جهان آلوده می باشند و کلاً ۸۰% زنان HIV مثبت جهان را تشکیل می دهند.درمورد اطفال نیز وضع
بهتر از آنچه که درمورد زنان ذکر شد نمی باشد زیرا حدود ۸۷% کودکان مبتلا به ایدز درجهان در این
منطقه زندگی می کنند ۰ دربعضی از کشورهای پرجمعیت غرب آفریقا بیماری از شیوع بیشتری برخوردار است مثـــلاً درنیجریه رقم
آلودگی۴/۱ درصد ذکر شده است ولی از آنجا که ۱۱۸ میلیون نفر جمعیت دارد رقم عظیمی را تشکیل میدهد و
دراقع ۲/۲ میلیون نفر ازمردم آن کشور را آلوده کرده است.امروزه شدیدترین همه گیری های عفونت HIV درسطح جهان درواقع
درکشورهای واقع درجنوب آفریقا حادث گردیده اند و این درحالیست که ویروس عامل ایدز ، همچنان سیر سریع ومخرب درآن
منطقه ادامه میدهد ومثلاً دربوتسوانا میزان موارد طی پنج سال گذشته به دو برابر افزوده شده و ۴۳% زنان باردار
که درسال تست شده اند ازنظر HIV مثبت بوده اند ۰ براساس آمارهای منتشر شده بوسیله WHO, UNAIDS دراواخر ۲۰۰۳
این منطقه ازجهان از بدترین وضعیت موجود برخوردار بوده و ۶/۲۶ ازکل ۴۰ میلیـون مورد تخمینی تاپایان سال ۲۰۰۳ را
متحمل می شود که ۲/۳ میلیون مورد آن درسال ۲۰۰۳ رخ داده است و علاوه بر اینها طی همان سال
حدود ۳/۲ میلیون نفر را از نعمت زندگی محروم کرده است.
دراین منطقه حدود ۱۰ میلیون نفر از افراد ۲۴ ـ ۱۵ ساله و ۳میلیون نفر ازکودکان کمتر از ۱۵ ساله
مبتلا هستند و تنها چند میلیون از افراد مبتلای نیازمند داروهای آنتی رتروویرال تحت درمان قرار می گیرند وحتی میلیون
ها نفر از مبتلایان هیچ داروئی به منظور درمان عفونت های فرصت طلب دریافت نمی کنند که خود نشان دهنده
عدم کفایت پاسخ جهانی درمقابل این فاجعه انسانی است.درچند کشور واقع در جنوب آفریقا شیـوع عفونت ناشی از HIV به
بیش از ۳۰% افزایش یافته تا آنجا که این رقم در یوتسوانا ۸/۳۸ درصد درلسوتو ۳۱% درسوازیلند ۴/۳۳% ودرزیمبابوه ۷/۳۳%
می باشد و این درحالیست که بحران قحطی نیز درسه کشور اخیز مزید برعلت شده است ۰ البته روزنه امیدی
مبنی بر کنترل اپیدمی دربعضی از این مناطق گشوده شده است ودر جنوب آفریقا میزان شیوع HIV درزنان باردار از
رقم ۲۱% درسال ۱۹۹۸ به ۴/۱۵% درسال ۲۰۰۱ کاهش یافته است وشیوع سیفلیس نیز از رقم ۲/۱۱ به ۸/۲ تنزل
نموده است که خود نشان دهنده تاثیر برنامه های کنترلی و پاسخ دهی آنها است.این موفقیت بیشتر در زنان باردار
کمتر از ۲۰ ساله مشاهده می شود ومیزان عفونت در زنان باردار سنین بالاتر همچنان رو به افزایش است ۰
تاریخ بروزرسانی : 2009-05-01 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو