واکسن ایدز

واکسن ایدزایدز

ایجاد واکسنی برای ایدز٬ هم تحت تاثیر زیر گونه های مختلف ویروس و هم انسانهایی که واکسن را دریافت می کنند قرار دارد٬ چرا که انسانها از لحاظ ژنتیکی و روش تماس با ویروس متفاوتند.واکسنهای مختلف تولید شده بر ضد HIV بایستی بر روی زیر گونه های مختلف HIV آزمایش شوند.ایجاد یک واکسن اثر بخش […]

ایجاد واکسنی برای ایدز٬ هم تحت تاثیر زیر گونه های مختلف ویروس و هم انسانهایی که واکسن را دریافت می
کنند قرار دارد٬ چرا که انسانها از لحاظ ژنتیکی و روش تماس با ویروس متفاوتند.واکسنهای مختلف تولید شده بر ضد
HIV بایستی بر روی زیر گونه های مختلف HIV آزمایش شوند.ایجاد یک واکسن اثر بخش ایمن و با صرفه برای
تحت کنترل در آوردن اپیدمی جهانی، بهترین حالت است.اگر چه اشتباه است اگر تصور کنیم که ساخت چنین واکسنی ،
براحتی و به سرعت امکانپذیر است یا با دسترس بودن چنین واکسنی، دیگر نیاز به روشهای دیگر پیشگیری نیست.http://www.iranhiv.com
تاریخ بروزرسانی : 2009-07-28 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامپرسیلدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهری
ویدئو