مایعاتی که می توانند آلوده کننده ایزباشند

مایعاتی که می توانند آلوده کننده ایزباشندایدز

دانشگاه پزشکی فارس-۱- خون یا هرمایع دیگر بدنی که بطور ظاهری آغشته به خون باشد.۲- تمام بافت های بدنی مرطوب ۳- ترشحات جنسی ۴- مایعات درون پرده های احشائی ۵-CSF تماس پوست سالم با مایعاتی مثل بزاق ، ادرار ، مدفوع ، اشک ، محتویات معده ، خلط و شیر مادر بهیچ وجه با خطر […]

دانشگاه پزشکی فارس-۱- خون یا هرمایع دیگر بدنی که بطور ظاهری آغشته به خون باشد.۲- تمام بافت های بدنی مرطوب
۳- ترشحات جنسی ۴- مایعات درون پرده های احشائی ۵-CSF تماس پوست سالم با مایعاتی مثل بزاق ، ادرار ،
مدفوع ، اشک ، محتویات معده ، خلط و شیر مادر بهیچ وجه با خطر انتقال ویروس همراه نیست .
احتمال سرایت درموارد needle stick و موارد مشابه حدود ۳/۰ درصد و احتمال سرایت در موارد تماس های مخاطی و
پوستی که تماس تلقی می شود حدود ۰۳/۰ درصد است.
تاریخ بروزرسانی : 2009-05-01 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو