زندگی درکنار بیماران مبتلا به ایدز

زندگی درکنار بیماران مبتلا به ایدزایدز

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات اخلاق وحقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: زندگی در کنار بیماران مبتلا به ویروس HIV (ایدز) هیچ خطری را متوجه انسانها نمی کند.”فلورا سراجی” روز پنجشنبه در دومین روز ازبرگزاری کنگره بین المللی حقوق پزشکی، ایدز وحقوق بشر در شهرکرد افزود: آنچه که باید افراد جامعه بیشتر نگران آن […]

کارشناس ارشد مرکز تحقیقات اخلاق وحقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: زندگی در کنار بیماران مبتلا به ویروس
HIV (ایدز) هیچ خطری را متوجه انسانها نمی کند.”فلورا سراجی” روز پنجشنبه در دومین روز ازبرگزاری کنگره بین المللی حقوق
پزشکی، ایدز وحقوق بشر در شهرکرد افزود: آنچه که باید افراد جامعه بیشتر نگران آن باشند رفتارهای پرخطری است که
منجر به گرفتاری انسانها به ویروس HIV می شود.وی اضافه کرد: فردمبتلا به بیماری ایدز نیز همانند سایر انسانها ازحقوق
اجتماعی باید برخوردار باشد زیرا که رعایت حقوق این افراد،دفاعاز شان انسان بودن است.وی با بررسی مهمترین حقوق فردی اجتماعی
حاملان ویروس ایدز، اضافه کرد: برابری وعدم تبعیض در برابر قانون ، حق حیات ،حق برخورداری از سلامت ،حق رهایی
از رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز و حق کارکردن از جمله حقوقی است که نمی توان از این افراد
گرفت.به گفته وی این بیماران باید برای دستیابی به اطلاعرسانی،آموزش وامکانات مرتبط و دسترسی به تمام خدمات پیشگیری مورد حمایت
قرار گیرند.به گزارش ایرنا،دومین کنگره بین المللی حقوق پزشکی ، ایدز و حقوق بشر از امروز به مدت دو روز
در سالن ابن سینای دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در حال برگزاری است.این کنگره با مشارکت مرکز تحقیقات کشوری اخلاق پزشکی
، سازمان یونسکو ، صندوق ایدز سازمان بهداشت جهانی و کمیته ایدز کشوری با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
برگزار می شود.http://www.aidsinfo.blogfa.com/
تاریخ بروزرسانی : 2009-07-26 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :
هم سامدکتر تاجبخشدکتر بتول طاهریویدئو
ویدئو