زنان خیابانی، ایدز را تجارت می کنند!

زنان خیابانی، ایدز را تجارت می کنند! ایدز

روسپیگری که هم اکنون به یک تجارت پرسود در دنیا تبدیل شده در واقع تهدیدی برای شیوع اپیدمی ایدز در کشورهای درحال توسعه ای است که فقر عامل اصلی تن فروشی در این کشورها بشمار می آید.بررسی محققان نشان می دهد پدیده «تن فروشی» که هر روز تعداد بیشتری را به جمع قربانیان ویروس ایدز […]

روسپیگری که هم اکنون به یک تجارت پرسود در دنیا تبدیل شده در واقع تهدیدی برای شیوع اپیدمی ایدز در
کشورهای درحال توسعه ای است که فقر عامل اصلی تن فروشی در این کشورها بشمار می آید.بررسی محققان نشان می
دهد پدیده «تن فروشی» که هر روز تعداد بیشتری را به جمع قربانیان ویروس ایدز می افزاید یکی از عوامل
اصلی شیوع این اپیدمی در در دو دهه گذشته محسوب می شود.آمار ابتلای زنان در کشورهایی که روسپیگری در آنجا
شیوع بیشتری دارد بسیار بالا است؛ به طور مثال کشور روسیه بزرگترین همه گیری را در منطقه خاورمیانه دارد و
نسبت زنان دارای ویروس ایدز این کشور در سال ۲۰۰۳ به ۳۸ درصد افزایش یافته است.کارشناسان معتقدند فقر به عنوان
مهترین عامل ایجاد این تجارت در دنیا است و آمارها نشان می دهد که بیش از ۷۰ درصد افراد فقیر
در دنیا را دختران و زنان تشکیل می دهند که عمده آنان درکشورهای درحال توسعه زندگی می کنند.به طور نمونه
گزارشی از کشور یمن نشان می دهد که ۷ درصد افراد تن فروش آلوده به ایدز هستند، اما مطالعات دقیق
تری نیاز است تا واقعیت ها درباره افراد خود فروش به ویژه موارد خیابانی و سهم بالقوه آنان در گسترش
ایدز ابتدا بین خودشان و مشتریان آنها و سپس به همسران و کودکان مشتریان آنها ارزیابی شود ولی شکی وجود
ندارد که زنان روسپی بزودی فاجعه ای بزرگ را به لحاظ مرگ و میر مبتلایان به ایدز به وجود خواهند
آورد.وضعیت فقر و نابرابری اقتصادی موجبات گسترش و اشاعه ایدز را فراهم می آورد و مناطق فقیر عمدتا متحمل خسارات
این اپیدمی می شوند.ازسال ۲۰۰۰ قریب به ۹۵ درصد موارد ایدز درکشورهای درحال توسعه به وقوع پیوسته است و مهاجرت
زنان جوان کشورهای درحال توسعه به منظور یافتن کار آنان را در معرض استثمار جنسی قرار می دهد و باعث
عدم توازن بین تعداد زنان و مردان می شود و راه امکان انتقال ایدز از طریق افراد خود فروش را
افزایش می دهد.ایران نیز باوجود این که بنا بر آمار بدست آمده از مبتلایان به ایدز ، انتقال از طریق
اعتیاد تزریقی درصدر قرار دارد اما برخی کارشناسان معتقدند ارتباط جنسی مهمترین راه انتقال است، ولی به دلایلی از قبیل
در دسترس نبودن زنان روسپی در ایران و نگرش های مذهبی و فرهنگی شناسایی این افراد ممکن نبوده است.کارشناسان شیوع
پدیده تن فروشی را در ایران زاییده اقتصاد بیمار می دانند و معتقدند خطرجدی برای گسترش اپیدمی ایدز به شمار
می رود.با وجودی که بارها لزوم رسیدگی به وضعیت زنان خیابانی درکشور مورد تاکید قرارگرفته و جامعه شناسان بر اجرای
روش علمی در کاهش این آسیب اجتماعی تاکیدداشته اند اما همچنان شاهد برخوردهای قهری با این زنان هستیم که نه
تنها موجب از بین رفتن این پدیده نشده است بلکه پدیده روسپی را به یک تجارت پنهان تبدیل کرده که
به مراتب موجب دشوارتر شدن وضعیت شناسایی و رفع معضل خواهد شد.پدیده خودفروشی در ایران به دلایل گرایشات مذهبی و
تعصبات متفاوت از تمام دنیا در ایران وجود دارد و تابو بودن پدیده موجب شده است تا هیچ آماری از
تعداد این زن ها و یا وضعیت بهداشتی آنها به ویژه به لحاظ آلودگی به ویروس ایدز در دسترس نباشد.بازهم
بنابه این دلایل عموما این زنان روسپی از خدمات درمانی دور مانده و از مراجعه به مراکز بیماریهای رفتاری پرهیز
جدی می کنند.کارشناسان معتقدند ترس زنان خیابانی از برخوردهای قانونی موجب شده حتی درصورت احتمال وجود ویروس ایدز برای تشخیص
و مشاوره مراجعه نکنند و عموما این زنان از دسترس سیستم درمانی خارج هستند.به گفته این کارشناسان اغلب مشتریان زنان
روسپی تمایلی به استفاده از ابزارهای پیشگیری ندارند و این تهدید دیگری برای افزایش شیوع ویروس ایدز خواهد بود.معاون سلامت
وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این زمینه می گوید: ایران به لحاط همسایگی باکشورهای جنوب خلیج فارس دروازه بازی
برای ورود این بیماری محسوب می شود به ویژه این که کشورهای فوق دارای سیستم مراقبتی مناسبی نیستند.”محمد اسماعیل اکبری”می
افزاید: این بیماری حرکت هندسی دارد و اگر علمی به تغییر رفتار مردم کشور توجه نشود ، دچار شیوع اپیدمی
ایدز در حد وسیع خواهیم شد.به گفته معاون وزیر بهداشت ، کشورهای حوزه خلیج فارس به دلیل رواج تجارت سکس
خطری جدی برای ایران محسوب می شوند و این تجارت بین المللی مراقبت از بیماری در داخل کشور را دچار
مشکل کرده است.وی ورود غیر قانونی و یا حتی قانونی روسپی ها به ایران را تهدید جدی دانست.دکتر اکبری اظهارداشت:به
استناد اطلاعات منتشر شده شیوع ایدز در کشورهای شمالی ایران نیر به دلیل پدیده روسپیگری بسیار بالاست و در مواردی
به ۷۰۰ درصد نیز می رسد.وی تاکیدکرد:مراقبتی که در کشور ما وجود دارد در آن کشورها نیست و رفتارهای اجتماعی
در این کشورها گونه خاصی دارد.معاون وزیر بهداشت با بیان این که ارتباطات جنسی نامشروع در کشور رو به افزایش
است،ادامه داد:به دلیل وضعیت خاص زنان خیابانی در ایران عدد و رقم خاصی از تعداد این زنان در دست نیست.دکتر
اکبری تصریح کرد:مثلا در کشور اوکراین زن خیابانی ثبت می شود ولی در کشور ما هیچ سیستم ثبتی برای زنان
خیابانی و تحت پوشش قرار دادن آنها وجود ندارد.وی با بیان این که بهترین راه حل مشکل فوق ازدواج مشروع
است،افزود: درموارد ارتباطات جنسی نامشروع نیز برای جلوگیری از بروز مشکلات بهداشتی باید از وسایل پیشگیری استفاده کرد.رئیس انجمن مددکاری
اجتماعی ایران دراین زمینه می گوید:دربسیاری از موارد زنان ناخواسته به تجارتی مجبور می شوند و با وجود این که
از خطرات آن آگاهند ولی چاره ای جز ادامه آن نمی بینند.”مصطفی اقلیما”می افزاید:عمده این افراد حتی با وجود این
که می دانند یکی از راه های اصلی ابتلا به ایدز ارتباط جنسی با فرد آلوده است انکار می کنند
که مستعد ابتلا به ویروس ایدز هستند.به گفته وی،این افراد حتی زمانی نیز که در مشاوره های مددکاری اقرار به
تن فروشی می کنند انتقال بیماری از طریق خود را به شدت انکار می کنند.دکتراقلیما تاکید می کند:وضعیت روحی و
روانی این زنان تن فروش که خود را عموما طرد شده اجتماع تصور می کنند،به گونه ای است که نگران
آلودگی خود و به ویژه مشتریانشان به این بیماری نیستند.وی تصریح می کند:زمانی که فردی تنها برای یک مبلغ محدود
به طور مثال چند هزار تومان مجبور به تن فروشی می شود چه انتظاری از استفاده از وسایل پیشگیری از
سوی وی وجود دارد.به گفته این جامعه شناس اغلب زنان روسپی عنوان می کنند مردانی که با این زنان ارتباط
برقرار می کنند اغلب تمایل به استفاده از وسایل پیشگیری ندارند.رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه می دهد:زنان روسپی متولد
اقتصاد بیمار هستند ولی همین اقتصاد با شیوع بیماری ایدز توسط این زنان ضعیف تر شده و وضعیت بدتری را
برای عموم اجتماع ایجاد خواهد کرد.منبع: خبرگزاری سینا
در ایام قرنطینه در منزل بی نهایت کارتون ببینین
رقص و آواز شاد در بیمارستان میلاد اصفهان
تاریخ بروزرسانی : 2009-07-01 / گردآوری :
/
برچسب ها:
اخبار مرتبط :